Faktúry - rok 2022

 

 

Archív faktúr:

Rok 2011     Rok 2012     Rok 2013      Rok 2014     Rok 2015     Rok 2016     Rok 2017     Rok 2018

Rok 2019     Rok 2020     Rok 2021     Rok 2022     Rok 2023


Číslo

 

Číslo

faktúry

Dodávateľ

IČO

Dátum doručenia

 

Suma vrátane DPH

Mena

Číslo objednávky

Označenie tovaru/ služby

 

2021221

4591602809

SLOVNAFT, a.s., Vlčie  hrdlo 1, Bratislava

31322832

05.01.2022

142,84

EUR

Nákup PHM 12/2021

2021222

20213032

NEHLSEN – EKO s.r.o., Pod Kalváriou 2616/32, Topoľčany

36546194

07.01.2022

59,22

EUR

 

Odvoz odpadu r. 2021

2021223

202112733

Safety Trade s.r.o., Májová 716/204, Jacovce

52773850

10.01.2022

48,00

EUR

 

Služby v oblasti PO 12/2021

2021224

210100375

J.R. doprava a obchod, s.r.o., M.Rázusa 2892/42, Topoľčany

34152580

10.01.2022

4,80

EUR

2/21

Umývanie vozidiel r. 2021

2021225

799572021

Commander Services s.r.o., Žitná 23, Bratislava

51183455

10.01.2022

34,20

EUR

 

GPS – monitor 12/2021

2021226

8297301783

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

10.01.2022

553,12

EUR

 

Telefónne poplatky 12/2021

2021227

6121347

BESONE, s.r.o., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš

44277971

10.01.2022

225,00

EUR

 

Servis - ochrana osobných údajov

2021228

7151484114

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava

36677281

11.01.2022

194,87

EUR

 

Elektrická energia 12/2021

2021229

8180069289

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany

36550949

14.01.2022

49,62

EUR

 

Vodné, stočné 12/2021

2021230

9001479547

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica

36631124

17.01.2022

50,40

EUR

 

Poštové služby 12/2021

2021231

8407454009

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava

35815256

17.01.2022

430,07

EUR

 

Vyúčtovanie spotreby zem. plynu r.2021

2022001

122000056

Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, Bratislava

53528654

05.01.2022

1 767,65

EUR

75/21

Stravné kupóny 1/2022

2022002

8100110360008

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica

36631124

05.01.2022

154,80

EUR

 

Poštový priečinok - P.O. BOX, poštové služby – odložený podaj r. 2022

2022003

6220054366

Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava

35954612

14.01.2022

168,00

EUR

 

Pripojenie VPN 1/2022

2022004

7662177617

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava

36677281

17.01.2022

27,30

EUR

 

Elektrická energia

2022005

8181038919

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava

35815256

18.01.2022

649,00

EUR

 

Dodávka zemného plynu 1/2022

2022006

8412200026

Solitea Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C, Bratislava

36237337

18.01.2022

865,32

EUR

 

Aktualizácie softvéru VEMA

2022007

2022005

KOLKA s.r.o., Okružná 11/13, Veľké Ripňany časť Behynce

36616699

19.01.2022

50,00

EUR

 

Služby kybernetickej bezpečnosti

2022008

122005207

Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, Bratislava

53528654

25.01.2022

1 675,66

EUR

5/22

Stravné kupóny 2/2022

2022009

0357106723

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava

35697270

26.01.2022

126,60

EUR

 

Telefónne poplatky

2022010

2022023

Ing. Igor Škrobánek – O.P.C.D, Na Skotňu 471/54, Teplička nad Váhom

14255791

26.01.2022

366,00

EUR

 

Úradné meranie spotreby paliva

2022011

6852022

Commander Services s.r.o., Žitná 23, Bratislava

51183455

01.02.2022

68,40

EUR

4/22

Remontáž GPS

2022012

202201006

Safety Trade s.r.o., Májová 716/204, Jacovce

52773850

02.02.2022

48,00

EUR

 

Služby v oblasti PO 1/2022

2022013

8161065071

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava

35815256

02.02.2022

629,00

EUR

 

Dodávka zemného plynu 2/2022

2022014

105200041

OBAL CENTRUM s.r.o., Veskáb 35, Sezemice, ČR

25923536

03.02.2022

93,68

EUR

6/22

Odberové fľaše

2022015

4591617146

SLOVNAFT, a.s., Vlčie  hrdlo 1, Bratislava

31322832

04.02.2022

224,65

EUR

 

Nákup PHM 1/2022

2022016

20220010

Branko Kobela – TOPSERVIS, Murárska 584/47, Tovarníky

46415289

07.02.2022

130,00

EUR

3/22

Oprava kopírky

2022017

8299155235

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

08.02.2022

162,79

EUR

 

Telefónne poplatky 1/2022

2022018

8281003081

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany

36550949

08.02.2022

59,93

EUR

 

Vodné, stočné 1/2022

2022019

11312022

Commander Services s.r.o., Žitná 23, Bratislava

51183455

09.02.2022

34,20

EUR

 

GPS – monitor 1/2022

2022020

7171272651

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava

36677281

09.02.2022

205,13

EUR

 

Elektrická energia 1/2022

2022021

2201002

Marko Kačina, Budovateľská 307/26, Krnča

51130483

09.02.2022

114,75

EUR

7/22

Údržba motorového vozidla

2022022

9001486868

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica

36631124

14.02.2022

35,25

EUR

 

Poštové služby 1/2022

2022023

2022028

KOLKA s.r.o., Okružná 11/13, Veľké Ripňany časť Behynce

36616699

16.02.2022

50,00

EUR

 

Služby kybernetickej bezpečnosti

2022024

6220114957

Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava

35954612

16.02.2022

168,00

EUR

 

Pripojenie VPN 2/2022

2022025

7010828496

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava

36677281

17.02.2022

1,40

EUR

 

Elektrická energia 1/2022

2022026

122010690

Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, Bratislava

53528654

22.02.2022

2 003,60

EUR

8/22

Stravné kupóny 3/2022

2022027

0357106723

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava

35697270

28.02.2022

189,56

EUR

 

Telefónne poplatky

2022028

5570040778

IVES Košice, Čsl. armády 20, Košice

00162957

02.03.2022

160,80

EUR

 

Služby STP APV WINASU r. 2022

2022029

202202081

Safety Trade s.r.o., Májová 716/204, Jacovce

52773850

02.03.2022

48,00

EUR

 

Služby v oblasti PO 2/2022

2022030

8151101308

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava

35815256

02.03.2022

593,00

EUR

 

Dodávka zemného plynu 3/2022

2022031

20220020

Branko Kobela – TOPSERVIS, Murárska 584/47, Tovarníky

46415289

03.03.2022

229,00

EUR

10/22

Renovácia tonerov

2022032

4591631892

SLOVNAFT, a.s., Vlčie  hrdlo 1, Bratislava

31322832

04.02.2022

210,24

EUR

 

Nákup PHM 2/2022

2022033

20220014

Alena Szabová AL-TEP, Hlavná, Nedanovce

40364178

07.03.2022

250,00

EUR

11/22

Umývanie okien

2022034

7151500680

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava

36677281

07.03.2022

197,56

EUR

 

Elektrická energia 2/2022

2022035

8281007386

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany

36550949

07.03.2022

53,45

EUR

 

Vodné, stočné 2/2022

2022036

87582022

Commander Services s.r.o., Žitná 23, Bratislava

51183455

08.03.2022

34,20

EUR

 

GPS – monitor 2/2022

2022037

8301669579

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

08.03.2022

294,72

EUR

 

Telefónne poplatky 2/2022

2022038

2022050

KOLKA s.r.o., Okružná 11/13, Veľké Ripňany časť Behynce

36616699

10.03.2022

50,00

EUR

 

Služby kybernetickej bezpečnosti

2022039

9001492501

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica

36631124

15.03.2022

47,00

EUR

 

Poštové služby 2/2022

2022040

220100969

A-medi management, s.r.o., Bárdošova 2, Bratislava

44057717

15.03.2022

125,00

EUR

 

XIII.Slovenský vakcinologický kongres

2022041

220100968

A-medi management, s.r.o., Bárdošova 2, Bratislava

44057717

15.03.2022

125,00

EUR

 

XIII.Slovenský vakcinologický kongres

2022042

220100964

A-medi management, s.r.o., Bárdošova 2, Bratislava

44057717

15.03.2022

125,00

EUR

 

XIII.Slovenský vakcinologický kongres

2022043

6220175650

Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava

35954612

16.03.2022

168,00

EUR

 

Pripojenie VPN 3/2022

2022044

4591638793

SLOVNAFT, a.s., Vlčie  hrdlo 1, Bratislava

31322832

18.03.2022

80,12

EUR

 

Nákup PHM 3/2022

2022045

220100518

PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, Bratislava

35900831

21.03.2022

89,00

EUR

 

Odborný seminár online

2022046

2022070

KOLKA s.r.o., Okružná 11/13, Veľké Ripňany časť Behynce

36616699

23.03.2022

50,00

EUR

 

Služby kybernetickej bezpečnosti

2022047

220050

VEMACOM 2000, s.r.o., M.Rázusa 4976/38A, Topoľčany

36538621

24.03.2022

61,20

EUR

12/22

Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov

2022048

1020220101

Helago-SK, s.r.o., Kosodrevinová 2, Bratislava

47479256

25.03.2022

184,68

EUR

15/22

Testovacie prúžky

2022049

0357106723

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava

35697270

28.03.2022

114,60

EUR

 

Telefónne poplatky

2022050

10220155

EDOS-SMART, s.r.o., Tematínska 4, Bratislava

50288334

28.03.2022

65,00

EUR

 

Odborný seminár

2022051

122016626

Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, Bratislava

53528654

28.03.2022

1 747,65

EUR

14/22

Stravné kupóny 4/2022

2022052

0302022

Slovenská vodohospodárska spoločnosť, Koceľova 15, Bratislava

30807662

31.03.2022

300,00

EUR

 

Kurz vzorkovania pitnej vody

2022053

202203150

Safety Trade s.r.o., Májová 716/204, Jacovce

52773850

04.04.2022

48,00

EUR

 

Služby v oblasti PO 3/2022

2022054

8141161929

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava

35815256

04.04.2022

325,00

EUR

 

Dodávka zemného plynu 4/2022

2022055

22100010

TOGATO plus, s.r.o., Gogoľova 2137, Topoľčany

36532193

05.04.2022

10,00

EUR

9/22

Pranie odevov

2022056

4591647476

SLOVNAFT, a.s., Vlčie  hrdlo 1, Bratislava

31322832

06.04.2022

302,48

EUR

 

Nákup PHM 3/2022

2022057

6122076

BESONE, s.r.o., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš

44277971

06.04.2022

225,00

EUR

 

Servis - ochrana osobných údajov

2022058

7731469899

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava

36677281

07.04.2022

27,30

EUR

 

Elektrická energia

2022059

165562022

Commander Services s.r.o., Žitná 23, Bratislava

51183455

08.04.2022

34,20

EUR

 

GPS – monitor 3/2022

2022060

7151509532

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava

36677281

08.04.2022

199,49

EUR

 

Elektrická energia 3/2022

2022061

8303529958

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

08.04.2022

136,68

EUR

 

Telefónne poplatky 3/2022

2022062

8281013181

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany

36550949

11.04.2022

57,30

EUR

 

Vodné, stočné 3/2022

2022063

2201003

Marko Kačina, Budovateľská 307/26, Krnča

51130483

12.04.2022

123,80

EUR

16/22

Oprava motorového vozidla

2022064

9001502535

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica

36631124

13.04.2022

25,95

EUR

 

Poštové služby 3/2022

2022065

1948807439

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava

35697270

13.04.2022

1,00

EUR

 

Mobilný telefón

2022066

1948807440

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava

35697270

13.04.2022

1,00

EUR

 

Mobilný telefón

2022067

6220238009

Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava

35954612

14.04.2022

168,00

EUR

 

Pripojenie VPN 4/2022

2022068

4591654383

SLOVNAFT, a.s., Vlčie  hrdlo 1, Bratislava

31322832

20.04.2022

67,38

EUR

 

Nákup PHM 4/2022

2022069

0722

Vladimír Vanček, H & V – corporation, Obrancov mieru 61/29, Tovarníky

33988421

25.04.2022

82,80

EUR

17/22

Oprava elektronického zabezpečovacieho systému

2022070

122022100

Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, Bratislava

53528654

25.04.2022

2 339,53

EUR

18/22

Stravné kupóny 5/2022

2022071

2022080

KOLKA s.r.o., Okružná 11/13, Veľké Ripňany časť Behynce

36616699

26.04.2022

50,00

EUR

 

Služby kybernetickej bezpečnosti

2022072

0357106723

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava

35697270

28.04.2022

122,60

EUR

 

Telefónne poplatky

2022073

202204224

Safety Trade s.r.o., Májová 716/204, Jacovce

52773850

02.05.2022

48,00

EUR

 

Služby v oblasti PO 4/2022

2022074

8121199041

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava

35815256

03.05.2022

125,00

EUR

 

Dodávka zemného plynu 5/2022

2022075

4591666945

SLOVNAFT, a.s., Vlčie  hrdlo 1, Bratislava

31322832

04.05.2022

446,01

EUR

 

Nákup PHM 4/2022

2022076

20220453

KANCPAPIER, s.r.o., Dopravná 2, Topoľčany

36564931

05.05.2022

437,04

EUR

20/22

Čistiace potreby, kancelársky materiál

2022077

8305384003

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

06.05.2022

143,95

EUR

 

Telefónne poplatky 4/2022

2022078

8281018017

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany

36550949

06.05.2022

38,46

EUR

 

Vodné, stočné 4/2022

2022079

242652022

Commander Services s.r.o., Žitná 23, Bratislava

51183455

09.05.2022

34,20

EUR

 

GPS – monitor 4/2022

2022080

7230818068

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava

36677281

09.05.2022

176,23

EUR

 

Elektrická energia 4/2022

2022081

9001510006

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica

36631124

16.05.2022

106,30

EUR

 

Poštové služby 4/2022

2022082

6220297856

Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava

35954612

16.05.2022

168,00

EUR

 

Pripojenie VPN 5/2022

2022083

2022123

KOLKA s.r.o., Okružná 11/13, Veľké Ripňany časť Behynce

36616699

17.05.2022

50,00

EUR

 

Služby kybernetickej bezpečnosti

2022084

220200037

A-medi management, s.r.o., Bárdošova 2, Bratislava

44057717

17.05.2022

-125,00

EUR

 

Kongres – storno účasti

2022085

220200038

A-medi management, s.r.o., Bárdošova 2, Bratislava

44057717

17.05.2022

-125,00

EUR

 

Kongres – storno účasti

2022086

4591673921

SLOVNAFT, a.s., Vlčie  hrdlo 1, Bratislava

31322832

19.05.2022

103,55

EUR

 

Nákup PHM 5/2022

2022087

220216

Netsoft s.r.o., 1.mája 226/6, Partizánske

47179791

24.05.2022

286,80

EUR

19/22

Záložný zdroj UPS

2022088

0357106723

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava

35697270

25.05.2022

110,60

EUR

Telefónne poplatky

2022089

122028913

Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, Bratislava

53528654

30.05.2022

2 205,56

EUR

21/22

Stravné kupóny 6/2022

2022090

220401048

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 1531/15, Ústí nad Labem

71009361

30.05.2022

1 354,00

CZK

22/22

Biologické indikátory

2022091

202205290

Safety Trade s.r.o., Májová 716/204, Jacovce

52773850

01.06.2022

48,00

EUR

 

Služby v oblasti PO 5/2022

2022092

8131211204

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava

35815256

02.06.2022

53,00

EUR

 

Dodávka zemného plynu 6/2022

2022093

2022132

KOLKA s.r.o., Okružná 11/13, Veľké Ripňany časť Behynce

36616699

03.06.2022

50,00

EUR

 

Služby kybernetickej bezpečnosti

2022094

5022207311

Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina

31592503

03.06.2022

204,00

EUR

23/22

Verejná správa SR – ročný prístup

2022095

4591684234

SLOVNAFT, a.s., Vlčie  hrdlo 1, Bratislava

31322832

06.06.2022

485,79

EUR

 

Nákup PHM 5/2022

2022096

7210941279

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava

36677281

07.06.2022

177,82

EUR

 

Elektrická energia 5/2022

2022097

8281023617

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany

36550949

07.06.2022

52,03

EUR

 

Vodné, stočné 5/2022

2022098

220022

Peter Klas – AUTOKLAS, Urmince 528

46500944

07.06.2022

135,00

EUR

25/22

Servis motorového vozidla

2022099

321552022

Commander Services s.r.o., Žitná 23, Bratislava

51183455

08.06.2022

34,20

EUR

 

GPS – monitor 5/2022

2022100

8420010778

Merck Life Science spol. s r.o., Dvoŕákovo nábrežie 4, Bratislava

51083523

08.06.2022

176,58

EUR

24/22

Reagencie pre chlór

2022101

8307240052

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

08.06.2022

146,75

EUR

 

Telefónne poplatky 5/2022

2022102

9001516278

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica

36631124

14.06.2022

216,45

EUR

 

Poštové služby 5/2022

2022103

8420011017

Merck Life Science spol. s r.o., Dvoŕákovo nábrežie 4, Bratislava

51083523

15.06.2022

648,78

EUR

24/22

Kolorimeter

2022104

6220358368

Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava

35954612

16.05.2022

168,00

EUR

 

Pripojenie VPN 6/2022

2022105

4591691357

SLOVNAFT, a.s., Vlčie  hrdlo 1, Bratislava

31322832

20.06.2022

93,86

EUR

 

Nákup PHM 6/2022

2022106

122033969

Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, Bratislava

53528654

27.06.2022

1 862,63

EUR

26/22

Stravné kupóny 7/2022

2022107

0357106723

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava

35697270

28.06.2022

121,72

EUR

 

Telefónne poplatky

2022108

202206357

Safety Trade s.r.o., Májová 716/204, Jacovce

52773850

01.07.2022

48,00

EUR

 

Služby v oblasti PO 6/2022

2022109

8151223218

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava

35815256

04.07.2022

52,00

EUR

 

Dodávka zemného plynu 7/2022

2022110

20220054

Branko Kobela – TOPSERVIS, Murárska 584/47, Tovarníky

46415289

06.07.2022

196,00

EUR

27/22

Renovácia tonerov

2022111

20221300

NEHLSEN – EKO s.r.o., Pod Kalváriou 2616/32, Topoľčany

36546194

06.07.2022

57,38

EUR

 

Odvoz odpadu r. 2022

2022112

4591700176

SLOVNAFT, a.s., Vlčie  hrdlo 1, Bratislava

31322832

06.07.2022

322,67

EUR

 

Nákup PHM 6/2022

2022113

20220738

KANCPAPIER, s.r.o., Dopravná 2, Topoľčany

36564931

07.07.2022

247,67

EUR

28/22

Čistiace potreby, kancelársky materiál

2022114

7682218571

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava

36677281

07.07.2022

27,30

EUR

 

Elektrická energia

2022115

7201020913

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava

36677281

07.07.2022

198,08

EUR

 

Elektrická energia 6/2022

2022116

6122168

BESONE, s.r.o., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš

44277971

07.07.2022

225,00

EUR

 

Servis - ochrana osobných údajov

2022117

401172022

Commander Services s.r.o., Žitná 23, Bratislava

51183455

08.07.2022

34,20

EUR

 

GPS – monitor 6/2022

2022118

8309094919

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

08.07.2022

137,64

EUR

 

Telefónne poplatky 6/2022

2022119

8309247050

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

08.07.2022

23,90

EUR

 

Prístup na internet

2022120

8281060982

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany

36550949

12.07.2022

54,94

EUR

 

Vodné, stočné 6/2022

2022121

9001525094

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica

36631124

14.07.2022

114,35

EUR

 

Poštové služby 6/2022

2022122

6220426499

Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava

35954612

14.07.2022

168,00

EUR

 

Pripojenie VPN 7/2022

2022123

2022156

KOLKA s.r.o., Okružná 11/13, Veľké Ripňany časť Behynce

36616699

18.07.2022

50,00

EUR

 

Služby kybernetickej bezpečnosti

2022124

15942022

DISPOLAB, Žilina s.r.o., Gabajova 11, Žilina

31625746

21.07.2022

17,46

EUR

32/22

Odberové tampóny

2022125

1022003754

CENTRALCHEM, s.r.o., Račianska 66, Bratislava

51324440

25.07.2022

101,76

EUR

29/22

Chemikálie na odbery

2022126

122039449

Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, Bratislava

53528654

25.07.2022

2 204,56

EUR

31/22

Stravné kupóny 8/2022

2022127

0357106723

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava

35697270

27.07.2022

116,60

EUR

 

Telefónne poplatky

2022128

22107466

Eurolab Lambda, a.s., T.Milkina 2, Trnava

35869429

27.07.2022

100,10

EUR

30/22

Diagnostické prúžky

2022129

8121298184

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava

35815256

02.08.2022

52,00

EUR

 

Dodávka zemného plynu 8/2022

2022130

202207429

Safety Trade s.r.o., Májová 716/204, Jacovce

52773850

03.08.2022

48,00

EUR

 

Služby v oblasti PO 7/2022

2022131

4591716184

SLOVNAFT, a.s., Vlčie  hrdlo 1, Bratislava

31322832

04.08.2022

258,34

EUR

 

Nákup PHM 7/2022

2022132

7191108583

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava

36677281

05.08.2022

217,27

EUR

 

Elektrická energia 7/2022

2022133

479652022

Commander Services s.r.o., Žitná 23, Bratislava

51183455

08.08.2022

34,20

EUR

 

GPS – monitor 7/2022

2022134

8310972130

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

09.08.2022

135,04

EUR

 

Telefónne poplatky 7/2022

2022135

2142022

Pavol Jančovič, Janka Matušku 2250, Topoľčany

11743999

09.08.2022

290,00

EUR

33/22

Revízia plynovej kotolne

2022136

8281077675

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany

36550949

10.08.2022

44,77

EUR

 

Vodné, stočné 7/2022

2022137

2201004

Marko Kačina, Budovateľská 307/26, Krnča

51130483

12.08.2022

134,50

EUR

34/22

Údržba motorového vozidla

2022138

9001532934

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica

36631124

12.08.2022

7,35

EUR

 

Poštové služby 7/2022

2022139

2022177

KOLKA s.r.o., Okružná 11/13, Veľké Ripňany časť Behynce

36616699

15.08.2022

50,00

EUR

 

Služby kybernetickej bezpečnosti

2022140

6220496100

Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava

35954612

16.08.2022

168,00

EUR

 

Pripojenie VPN 8/2022

2022141

4591723216

SLOVNAFT, a.s., Vlčie  hrdlo 1, Bratislava

31322832

18.08.2022

54,43

EUR

 

Nákup PHM 8/2022

2022142

220102832

A-medi management, s.r.o., Bárdošova 2, Bratislava

44057717

23.08.2022

110,00

EUR

 

XXVI. Červenkove dni preventívnej medicíny

2022143

0357106723

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava

35697270

26.08.2022

122,60

EUR

 

Telefónne poplatky

2022144

122044232

Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, Bratislava

53528654

30.08.2022

2 241,15

EUR

36/22

Stravné kupóny 9/2022

2022145

202208500

Safety Trade s.r.o., Májová 716/204, Jacovce

52773850

05.09.2022

48,00

EUR

 

Služby v oblasti PO 8/2022

2022146

29221398

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Štefanovičova 3, Bratislava

30810710

05.09.2022

24,80

EUR

37/22

STN EN 5667-1

2022147

2022310

Ing. Igor Škrobánek – O.P.C.D, Na Skotňu 471/54, Teplička nad Váhom

14255791

05.09.2022

356,40

EUR

35/22

Úradné meranie spotreby paliva

2022148

8151283247

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava

35815256

05.09.2022

101,00

EUR

 

Dodávka zemného plynu 9/2022

2022149

223710749

Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s., Pavlovova 17, Topoľčany

46458581

06.09.2022

375,00

EUR

 

Celoslovenská konferencia zdravotníckych pracovníkov

2022150

220102891

A-medi management, s.r.o., Bárdošova 2, Bratislava

44057717

06.09.2022

110,00

EUR

 

XXVI. Červenkove dni preventívnej medicíny

2022151

557722022

Commander Services s.r.o., Žitná 23, Bratislava

51183455

07.09.2022

34,20

EUR

 

GPS – monitor 8/2022

2022152

7220907598

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava

36677281

07.09.2022

222,91

EUR

 

Elektrická energia 8/2022

2022153

4591732491

SLOVNAFT, a.s., Vlčie  hrdlo 1, Bratislava

31322832

07.09.2022

295,39

EUR

 

Nákup PHM 8/2022

2022154

8312816359

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

08.09.2022

135,04

EUR

 

Telefónne poplatky 8/2022

2022155

8281082292

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany

36550949

08.09.2022

44,77

EUR

Vodné, stočné 8/2022

2022156

9001541131

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica

36631124

14.09.2022

30,50

EUR

 

Poštové služby 8/2022

2022157

6220556452

Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava

35954612

14.09.2022

168,00

EUR

 

Pripojenie VPN 9/2022

2022158

4591739564

SLOVNAFT, a.s., Vlčie  hrdlo 1, Bratislava

31322832

21.09.2022

59,17

EUR

 

Nákup PHM 9/2022

2022159

122049492

Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, Bratislava

53528654

22.09.2022

2 197,96

EUR

39/22

Stravné kupóny 10/2022

2022160

221468

ITES Vranov, s.r.o., Čemernianska 137, Vranova nad Topľou 3

31680259

23.09.2022

25,63

EUR

38/22

Materiál na odbery

2022161

0357106723

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava

35697270

27.09.2022

122,60

EUR

 

Telefónne poplatky

2022162

2022200

KOLKA s.r.o., Okružná 11/13, Veľké Ripňany časť Behynce

36616699

28.09.2022

50,00

EUR

 

Služby kybernetickej bezpečnosti

2022163

7102200061

Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s., Pavlovova 17, Topoľčany

46458581

29.09.2022

35,00

EUR

 

Celoslovenská konferencia zdravotníckych pracovníkov

2022164

220200101

A-medi management, s.r.o., Bárdošova 2, Bratislava

44057717

29.09.2022

-35,00

EUR

 

Dobropis-Červenkove dni prevent.medicíny

2022165

220200102

A-medi management, s.r.o., Bárdošova 2, Bratislava

44057717

29.09.2022

-35,00

EUR

 

Dobropis-Červenkove dni prevent.medicíny

2022166

8151312739

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava

35815256

04.10.2022

313,00

EUR

 

Dodávka zemného plynu 10/2022

2022167

202209568

Safety Trade s.r.o., Májová 716/204, Jacovce

52773850

05.10.2022

48,00

EUR

 

Služby v oblasti PO 9/2022

2022168

4591748607

SLOVNAFT, a.s., Vlčie  hrdlo 1, Bratislava

31322832

05.10.2022

186,71

EUR

 

Nákup PHM 9/2022

2022169

7642271469

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava

36677281

05.10.2022

27,30

EUR

 

Elektrická energia

2022170

20220270

PC-COM, spol. s r.o., Streďanská 2731, Topoľčany

36549410

06.10.2022

384,12

EUR

40/22

Výpočtová technika

2022171

8314653441

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

06.10.2022

135,36

EUR

 

Telefónne poplatky 9/2022

2022172

20220109

ARKOS, spol. s r.o., Černyševského 26, Bratislava

35691069

06.10.2022

192,00

EUR

41/22

Aktualizácie LEA UAFALAN r. 2023

2022173

7161439617

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava

36677281

07.10.2022

176,05

EUR

 

Elektrická energia 9/2022

2022174

6122259

BESONE, s.r.o., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš

44277971

07.10.2022

225,00

EUR

 

Servis – ochrana osobných údajov

2022175

637732022

Commander Services s.r.o., Žitná 23, Bratislava

51183455

10.10.2022

34,20

EUR

 

GPS – monitor 9/2022

2022176

8281087722

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany

36550949

10.10.2022

50,03

EUR

 

Vodné, stočné 9/2022

2022177

227081

Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nábr. Arm. Gen. L.Svobodu 5, Bratislava

00156850

10.10.2022

180,00

EUR

 

Medzilaboratórne porovnávacie skúšky  v oblasti odberu vzoriek vody

2022178

832022

Anton Klačanský, Partizánska 372/9, Solčany

41779088

12.10.2022

60,00

EUR

43/22

Revízia komínov kotolne

2022179

20221114

KANCPAPIER, s.r.o., Dopravná 2, Topoľčany

36564931

13.10.2022

1 054,57

EUR

42/22

Čistiace potreby, kancelársky materiál

2022180

6220617851

Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava

35954612

14.10.2022

168,00

EUR

 

Pripojenie VPN 10/2022

2022181

9001548034

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica

36631124

14.10.2022

31,25

EUR

 

Poštové služby 9/2022

2022182

4591755780

SLOVNAFT, a.s., Vlčie  hrdlo 1, Bratislava

31322832

18.10.2022

80,98

EUR

 

Nákup PHM 10/2022

2022183

122055229

Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, Bratislava

53528654

25.10.2022

2 197,96

EUR

44/22

Stravné kupóny 11/2022

2022184

220469

Netsoft s.r.o., 1.mája 226/6, Partizánske

47179791

25.10.2022

468,00

EUR

45/22

Licencia KERIO

2022185

0357106723

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava

35697270

26.10.2022

128,60

EUR

 

Telefónne poplatky

2022186

2022221

KOLKA s.r.o., Okružná 11/13, Veľké Ripňany časť Behynce

36616699

28.10.2022

50,00

EUR

 

Služby kybernetickej bezpečnosti

2022187

8131366266

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava

35815256

03.11.2022

517,00

EUR

 

Dodávka zemného plynu 11/2022

2022188

2022496

TRISTANPRESS, spol. s r.o., Stummerova 29, Topoľčany

34108483

03.11.2022

23,88

EUR

46/22

Zviazanie výročnej správy

2022189

4591765031

SLOVNAFT, a.s., Vlčie  hrdlo 1, Bratislava

31322832

03.11.2022

301,17

EUR

 

Nákup PHM 10/2022

2022190

202210641

Safety Trade s.r.o., Májová 716/204, Jacovce

52773850

04.11.2022

48,00

EUR

 

Služby v oblasti PO 10/2022

2022191

720242022

Commander Services s.r.o., Žitná 23, Bratislava

51183455

08.11.2022

34,20

EUR

 

GPS – monitor 10/2022

2022192

7171356618

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava

36677281

09.11.2022

183,64

EUR

 

Elektrická energia 10/2022

2022193

8316487655

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

09.11.2022

135,94

EUR

 

Telefónne poplatky 10/2022

2022194

8281093574

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany

36550949

14.11.2022

50,46

EUR

 

Vodné, stočné 10/2022

2022195

9001554787

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica

36631124

14.11.2022

18,00

EUR

 

Poštové služby 10/2022

2022196

2022243

KOLKA s.r.o., Okružná 11/13, Veľké Ripňany časť Behynce

36616699

14.11.2022

50,00

EUR

 

Služby kybernetickej bezpečnosti

2022197

6220677043

Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava

35954612

15.11.2022

168,00

EUR

 

Pripojenie VPN 11/2022

2022198

32600216

FAST PLUS, a.s., Na pántoch 18, Bratislava

35712783

18.11.2022

169,00

EUR

48/22

Monitor

2022199

3221041

Trnavská univerzita v Trnave, Hornopotočná 23, Trnava

31825249

23.11.2022

75,00

EUR

 

Konferenčný poplatok

2022200

22111131

Eurolab Lambda, a.s., T. Milkina 2, Trnava

35869429

24.11.2022

196,90

EUR

47/22

Diagnostické prúžky

2022201

4591772794

SLOVNAFT, a.s., Vlčie  hrdlo 1, Bratislava

31322832

24.11.2022

86,15

EUR

 

Nákup PHM 11/2022

2022202

3221013

Trnavská univerzita v Trnave, Hornopotočná 23, Trnava

31825249

25.11.2022

5,00

EUR

 

Konferenčný poplatok

2022203

0357106723

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava

35697270

28.11.2022

124,10

EUR

 

Telefónne poplatky

2022204

122060508

Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, Bratislava

53528654

28.11.2022

2 241,15

EUR

49/22

Stravné kupóny 12/2022

2022205

202211707

Safety Trade s.r.o., Májová 716/204, Jacovce

52773850

01.12.2022

48,00

EUR

 

Služby v oblasti PO 11/2022

2022206

8121432716

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava

35815256

05.12.2022

609,00

EUR

 

Dodávka zemného plynu 12/2022

2022207

25952022

DISPOLAB, Žilina s.r.o., Gabajova 11, Žilina

31625746

05.12.2022

79,81

EUR

51/22

Odberové tampóny

2022208

4591781262

SLOVNAFT, a.s., Vlčie  hrdlo 1, Bratislava

31322832

07.12.2022

187,57

EUR

 

Nákup PHM 11/2022

2022209

220101636

Ivan Krcho BLESKOSPOL-INTERLUX, Krušovská 1571, Topoľčany

11740221

07.12.2022

1 742,16

EUR

52/22

Výmena stropných svietidiel

2022210

802182022

Commander Services s.r.o., Žitná 23, Bratislava

51183455

08.12.2022

34,20

EUR

 

GPS – monitor 11/2022

2022211

7171360942

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava

36677281

08.12.2022

191,56

EUR

 

Elektrická energia 11/2022

2022212

8318323511

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

08.12.2022

135,04

EUR

 

Telefónne poplatky 11/2022

2022213

20220106

Branko Kobela – TOPSERVIS, Murárska 584/47, Tovarníky

46415289

06.07.2022

232,00

EUR

53/22

Renovácia tonerov

2022214

8281099018

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany

36550949

12.12.2022

72

EUR

 

Vodné, stočné 11/2022

2022215

9001561453

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica

36631124

14.12.2022

32,10

EUR

 

Poštové služby 11/2022

2022216

6220736651

Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava

35954612

14.12.2022

168,00

EUR

 

Pripojenie VPN 12/2022

2022217

220574

Netsoft s.r.o., 1.mája 226/6, Partizánske

47179791

14.12.2022

600,00

EUR

54/22

Licencia KERIO CONTROL

2022218

2022269

KOLKA s.r.o., Okružná 11/13, Veľké Ripňany časť Behynce

36616699

16.12.2022

50,00

EUR

 

Služby kybernetickej bezpečnosti

2022219

632231074

HACH LANGE s.r.o., Rolnícka 21, Bratislava

35899727

19.12.2022

214,06

EUR

50/22

Práškové reagencie

2022220

4591788664

SLOVNAFT, a.s., Vlčie  hrdlo 1, Bratislava

31322832

20.12.2022

32,39

EUR

 

Nákup PHM 12/2022

2022221

32600224

FAST PLUS, a.s., Na pántoch 18, Bratislava

35712783

20.12.2022

109,71

EUR

58/22

Slúchadlá, reproduktory

2022222

220101751

Ivan Krcho BLESKOSPOL-INTERLUX, Krušovská 1571, Topoľčany

11740221

21.12.2022

104,00

EUR

59/22

Ventilátor

2022223

20221485

KANCPAPIER, s.r.o., Dopravná 2, Topoľčany

36564931

21.12.2022

512,84

EUR

57/22

Čistiace potreby, kancelársky materiál

2022224

224635

BIOMETRIC, spol. s r.o., Rovniankova 2, Bratislava

43874801

22.12.2022

1 699,30

EUR

55/22

Dochádzkový systém

2022225

224636

BIOMETRIC, spol. s r.o., Rovniankova 2, Bratislava

43874801

22.12.2022

1 699,20

EUR

56/22

Implementácia, konfigurácia cloudovej evidencie dochádzky a školenie

2022226

220606

Netsoft s.r.o., 1.mája 226/6, Partizánske

47179791

27.12.2022

1 824,00

EUR

61/22

Monitory

2022227

20221533

KANCPAPIER, s.r.o., Dopravná 2, Topoľčany

36564931

27.12.2022

72,47

EUR

60/22

Kancelársky materiál

2022228

0357106723

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava

35697270

29.12.2022

122,60

EUR

 

Telefónne poplatky