Faktúry - rok 2020

 

 

Archív faktúr:

Rok 2011     Rok 2012     Rok 2013      Rok 2014     Rok 2015     Rok 2016     Rok 2017     Rok 2018

Rok 2019     Rok 2020     Rok 2021     Rok 2022     Rok 2023


Číslo

 

Číslo

faktúry

Dodávateľ

IČO

Dátum doručenia

 

Suma vrátane DPH

Mena

Číslo objednávky

Označenie tovaru/ služby

 

2019193

190100427

J.R. doprava a obchod, s.r.o., M.Rázusa 2892/42, Topoľčany

34152580

03.01.2020

2,40

EUR

5/19

Umývanie vozidiel r. 2019

2019194

201912008

Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce

37286935

07.01.2020

39,83

EUR

Služby v oblasti PO 12/2019

2019195

673652019

Commander Services s.r.o., Žitná 23, Bratislava

51183455

07.01.2020

23,18

EUR

 

GPS – monitor 12/2019

2019196

4591254509

SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava

31322832

07.01.2020

179,09

EUR

 

Nákup PHM 12/2019

2019197

6119373

BESONE, s.r.o., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš

44277971

08.01.2020

225,00

EUR

 

Servis - ochrana osobných údajov

2019198

7210850961

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava

36677281

09.01.2020

1,33

EUR

 

Vyúčtovanie spotreby el. energie r.2019

2019199

7210852018

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava

36677281

10.01.2020

202,36

EUR

 

Elektrická energia 12/2019

2019200

8249533507

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

10.01.2020

135,04

EUR

 

Telefónne poplatky 12/2019

2019201

1500362200

O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava

35848863

13.01.2020

53,70

EUR

 

Telefónne poplatky 12/2019

2019202

8980083721

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany

36550949

14.01.2020

42,32

EUR

 

Vodné, stočné 12/2019

2019203

20192431

NEHLSEN – EKO s.r.o., Pod Kalváriou 2616/32, Topoľčany

36546194

16.01.2020

47,82

EUR

 

Odvoz odpadu r. 2019

2019204

9001286530

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica

36631124

16.01.2020

128,25

EUR

 

Poštové služby 12/2019

2020001

120000580

Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava

31396674

03.01.2020

1 702,64

EUR

1/20

Stravné kupóny 1/2020

2020002

8100110450010

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica

36631124

07.01.2020

94,80

EUR

 

Poštový priečinok - P.O. BOX  r. 2020

2020003

8100110450011

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica

36631124

07.01.2020

60,00

EUR

 

Poštové služby – odložený podaj r. 2020

2020004

8130366400

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava

35815256

15.01.2020

606,00

EUR

 

Dodávka zemného plynu 1/2020

2020005

7671438227

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava

36677281

15.01.2020

68,03

EUR

 

Elektrická energia

2020006

6200043871

Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava

35954612

15.01.2020

96,00

EUR

 

Pripojenie VPN 1/2020

2020007

1192020

Commander Services s.r.o., Žitná 23, Bratislava

51183455

16.01.2020

61,80

EUR

2/20

GPS – montáž systému

2020008

720201219

Vema, s.r.o., Plynárenská 7/C, Bratislava

31355374

16.01.2020

807,00

EUR

 

Aktualizácie softvéru

2020009

200116003

Branko Kobela – TOPSERVIS, Murárska 584/47, Tovarníky

46415289

16.01.2020

194,00

EUR

3/20

Renovácia tonerov

2020010

5570034272

IVES Košice, Čsl. armády 20, Košice

00162957

27.01.2020

119,50

EUR

 

Služby STP APV WINASU r. 2020

2020011

120011844

Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava

31396674

29.01.2020

1 566,75

EUR

7/20

Stravné kupóny 2/2020

2020012

200100001

Marko Kačina, Budovateľská 307/26, Krnča

51130483

30.01.2020

661,25

EUR

6/20

Oprava motorového vozidla

2020013

202001008

Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce

37286935

04.02.2020

48,00

EUR

 

Služby v oblasti PO 1/2020

2020014

8629425586

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava

35815256

04.02.2020

587,00

EUR

 

Dodávka zemného plynu 2/2020

2020015

4591268714

SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava

31322832

05.02.2020

178,94

EUR

 

Nákup PHM 1/2020

2020016

8251764687

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

06.02.2020

142,20

EUR

 

Telefónne poplatky 1/2020

2020017

202002011

AB-COM SHOP, s.r.o., Gogolova 1, Topoľčany

36557382

06.02.2020

112,00

EUR

9/20

Sieťové rozbočovače

2020018

9892020

Commander Services s.r.o., Žitná 23, Bratislava

51183455

07.02.2020

34,20

EUR

 

GPS – monitor 1/2020

2020019

7181049454

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava

36677281

10.02.2020

240,54

EUR

 

Elektrická energia 1/2020

2020020

8080004667

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany

36550949

10.02.2020

47,21

EUR

 

Vodné, stočné 1/2020

2020021

20200093

KANCPAPIER, s.r.o., Dopravná 2, Topoľčany

36564931

10.02.2020

225,00

EUR

8/20

Materiál, zhotovenie  pečiatky

2020022

1600386967

O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava

35848863

12.02.2020

55,80

EUR

 

Telefónne poplatky 1/2020

2020023

3600000019

INTES Poprad, s.r.o., Námestie sv. Egídia 95, Poprad

36449814

12.02.2020

1 115,35

EUR

10/20

Testovacie prúžky do REFLOTRONU

2020024

6200097486

Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava

35954612

13.02.2020

96,00

EUR

 

Pripojenie VPN 2/2020

2020025

9001292788

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica

36631124

17.02.2020

66,75

EUR

 

Poštové služby 1/2020

2020026

200217011

Branko Kobela – TOPSERVIS, Murárska 584/47, Tovarníky

46415289

25.02.2020

275,00

EUR

11/20

Oprava kopírky, tonery

2020027

120020980

Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava

31396674

26.02.2020

1 834,53

EUR

12/20

Stravné kupóny 3/2020

2020028

8600427819

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava

35815256

03.03.2020

554,00

EUR

 

Dodávka zemného plynu 3/2020

2020029

202002009

Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce

37286935

04.03.2020

48,00

EUR

 

Služby v oblasti PO 2/2020

2020030

4591283105

SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava

31322832

05.03.2020

231,08

EUR

 

Nákup PHM 2/2020

2020031

74082020

Commander Services s.r.o., Žitná 23, Bratislava

51183455

06.03.2020

34,20

EUR

 

GPS – monitor 2/2020

2020032

7220810634

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava

36677281

06.03.2020

203,65

EUR

 

Elektrická energia 2/2020

2020033

8254017591

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

09.03.2020

135,04

EUR

 

Telefónne poplatky 2/2020

2020034

200100646

A-medi management, s.r.o., Stromová 13, Bratislava

44057717

09.03.2020

8,00

EUR

 

Odborná konferencia  - registračný poplatok

2020035

200100730

A-medi management, s.r.o., Stromová 13, Bratislava

44057717

09.03.2020

12,00

EUR

 

Odborná konferencia  - registračný poplatok

2020036

1330354042

O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava

35848863

12.03.2020

51,60

EUR

 

Telefónne poplatky 2/2020

2020037

9001301716

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica

36631124

16.03.2020

164,60

EUR

 

Poštové služby 2/2020

2020038

6200151755

Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava

35954612

16.03.2020

96,00

EUR

 

Pripojenie VPN 3/2020

2020039

72200002

BENU SK 72, s.r.o., Radlinského 471, Topoľčany

50738518

19.03.2020

174,31

EUR

15/20

Dezinfekčné pomôcky

2020040

4591289590

SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava

31322832

19.03.2020

59,33

EUR

 

Nákup PHM 3/2020

2020041

2666687

U2 drogérie, s.r.o., Rázusova 2, Nitra

46804935

24.03.2020

59,88

EUR

17/20

Čistiace potreby

2020042

20200229

KANCPAPIER, s.r.o., Dopravná 2, Topoľčany

36564931

24.03.2020

247,49

EUR

14/20

Čistiace a hygienické potreby

2020043

21200051

FAVAB s.r.o., Jaskový rad 217, Bratislava

31331378

25.03.2020

377,52

EUR

13/20

Ochranné rúška

2020044

120031473

Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava

31396674

30.03.2020

1 654,68

EUR

16/20

Stravné kupóny 4/2020

2020045

20200023

Pharm-Life s.r.o., Odbojárov 340/29, Topoľčany

36867560

31.03.2020

32,00

EUR

18/20

Jednorazové rukavice

2020046

202003007

Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce

37286935

01.04.2020

48,00

EUR

 

Služby v oblasti PO 3/2020

2020047

200331016

Branko Kobela – TOPSERVIS, Murárska 584/47, Tovarníky

46415289

01.04.2020

180,00

EUR

20/20

Oprava kopírky

2020048

20200093

Alena Chudobová TOP-TEXT, Májová 16/21, Jacovce

33990166

01.04.2020

20,52

EUR

22/20

Pracovné ochranné okuliare

2020049

2003111

RECOS s.r.o., Tribečská 990/3, Solčany

36798738

02.04.2020

475,10

EUR

21/20

Vodoinštalačný materiál

2020050

8677878115

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava

35815256

02.04.2020

303,00

EUR

 

Dodávka zemného plynu 4/2020

2020051

4591301517

SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava

31322832

06.04.2020

87,62

EUR

 

Nákup PHM 3/2020

2020052

6120080

BESONE, s.r.o., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš

44277971

06.04.2020

225,00

EUR

 

Servis - ochrana osobných údajov

2020053

7770419899

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava

36677281

06.04.2020

68,03

EUR

 

Elektrická energia

2020054

138142020

Commander Services s.r.o., Žitná 23, Bratislava

51183455

07.04.2020

34,20

EUR

 

GPS – monitor 3/2020

2020055

8256282724

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

08.04.2020

188,86

EUR

 

Telefónne poplatky 3/2020

2020056

7151274108

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava

36677281

08.04.2020

185,84

EUR

 

Elektrická energia 3/2020

2020057

200400678

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 1531/15,Ústí nad Labem, ČR

71009361

14.04.2020

1 746,00

CZK

24/20

Biologické indikátory

2020058

1390406976

O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava

35848863

15.04.2020

42,00

EUR

 

Telefónne poplatky 3/2020

2020059

8080015666

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany

36550949

16.04.2020

106,07

EUR

 

Vodné, stočné 2-3/2020

2020060

42020

Juraj Novák s.r.o., Šafárikova 2817/1, Topoľčany

51497832

16.04.2020

448,10

EUR

23/20

Oprava motorového vozidla

2020061

9001310111

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica

36631124

17.04.2020

91,55

EUR

 

Poštové služby 3/2020

2020062

6200207584

Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava

35954612

17.04.2020

96,00

EUR

 

Pripojenie VPN 4/2020

2020063

20200097

HANTON s.r.o., Dr. Pantočku 335, Topoľčany

36531928

22.04.2020

64,50

EUR

25/20

Celotvárové ochranné štíty

2020064

200165

Netsoft s.r.o., 1. mája 226/6, Partizánske

47179791

27.04.2020

126,60

EUR

19/20

Oprava UPS záložného zdroja

2020065

120040833

Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava

31396674

28.04.2020

1 430,85

EUR

26/20

Stravné kupóny 5/2020

2020066

200429021

Branko Kobela – TOPSERVIS, Murárska 584/47, Tovarníky

46415289

04.05.2020

256,00

EUR

28/20

Renovácia tonerov

2020067

20200427

KANCPAPIER, s.r.o., Dopravná 2, Topoľčany

36564931

04.05.2020

155,21

EUR

27/20

Čistiace potreby, kancelársky materiál

2020068

202004011

Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce

37286935

05.05.2020

48,00

EUR

 

Služby v oblasti PO 4/2020

2020069

4591313915

SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava

31322832

05.05.2020

132,64

EUR

 

Nákup PHM 4/2020

2020070

8658556286

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava

35815256

06.05.2020

116,00

EUR

 

Dodávka zemného plynu 5/2020

2020071

8258553128

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

07.05.2020

145,94

EUR

 

Telefónne poplatky 4/2020

2020072

200462020

Commander Services s.r.o., Žitná 23, Bratislava

51183455

11.05.2020

34,20

EUR

 

GPS – monitor 4/2020

2020073

7220813348

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava

36677281

11.05.2020

152,66

EUR

 

Elektrická energia 4/2020

2020074

8080018981

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany

36550949

13.05.2020

46,88

EUR

 

Vodné, stočné 4/2020

2020075

1500458526

O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava

35848863

13.05.2020

60,30

EUR

 

Telefónne poplatky 4/2020

2020076

6200260754

Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava

35954612

14.05.2020

96,00

EUR

 

Pripojenie VPN 5/2020

2020077

2020044

Michal Grác e-nábytok, J. Alexyho 2688/2, Topoľčany

46599398

14.05.2020

137,82

EUR

29/20

Pracovná doska

2020078

9001318158

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica

36631124

15.05.2020

47,75

EUR

 

Poštové služby 4/2020

2020079

9020200145

KR-BYTMAT, s.r.o., Krušovská 40, Topoľčany

34141774

19.05.2020

85,09

EUR

30/20

Drezové batérie

2020080

200519027

Branko Kobela – TOPSERVIS, Murárska 584/47, Tovarníky

46415289

19.05.2020

135,00

EUR

32/20

Oprava kopírky

2020081

120049378

Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava

31396674

26.05.2020

1 846,52

EUR

34/20

Stravné kupóny 6/2020

2020082

5022007120

Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina

31592503

29.05.2020

165,00

EUR

31/20

Verejná správa SR – ročný prístup

2020083

202005009

Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce

37286935

02.06.2020

48,00

EUR

 

Služby v oblasti PO 5/2020

2020084

8639227243

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava

35815256

02.06.2020

51,00

EUR

 

Dodávka zemného plynu 6/2020

2020085

20200108

PC-COM, spol. s r.o., Streďanská 2731, Topoľčany

36549410

02.06.2020

400,00

EUR

33/20

HDD SSD 512 GB

2020086

2200001204

MOLPIR, s.r.o., SNP 129, Smolenice

31431372

02.06.2020

192,96

EUR

37/20

Dávkovač dezinfekcie bezdotykový

2020087

200098

VEMACOM 2000, s.r.o., M.Rázusa 4976/38A, Topoľčany

36538621

02.06.2020

127,20

EUR

35/20

Revízia a oprava hasiacich prístrojov a hydrantov

2020088

20200144

Alena Chudobová TOP-TEXT, Májová 16/21, Jacovce

33990166

04.06.2020

142,49

EUR

36/20

Jednorazové rukavice

2020089

263952020

Commander Services s.r.o., Žitná 23, Bratislava

51183455

05.06.2020

34,20

EUR

 

GPS – monitor 5/2020

2020090

7141390784

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava

36677281

05.06.2020

153,64

EUR

 

Elektrická energia 5/2020

2020091

8262078172

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

09.06.2020

166,61

EUR

 

Telefónne poplatky 5/2020

2020092

4591328022

SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava

31322832

09.06.2020

191,25

EUR

 

Nákup PHM 5/2020

2020093

8080023931

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany

36550949

10.06.2020

59,52

EUR

 

Vodné, stočné 5/2020

2020094

1460445225

O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava

35848863

12.06.2020

37,74

EUR

 

Telefónne poplatky 5/2020

2020095

9001324265

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica

36631124

15.06.2020

41,35

EUR

 

Poštové služby 5/2020

2020096

6200314231

Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava

35954612

16.06.2020

96,00

EUR

 

Pripojenie VPN 6/2020

2020097

4591334789

SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava

31322832

18.06.2020

41,46

EUR

 

Nákup PHM 6/2020

2020098

20200559

KANCPAPIER, s.r.o., Dopravná 2, Topoľčany

36564931

19.06.2020

264,72

EUR

38/20

Čistiace potreby, kancelársky materiál

2020099

2020197

TRISTANPRESS, spol. s r.o., Stummerova 29, Topoľčany

34108483

25.06.2020

21,48

EUR

39/20

Zviazanie Výročnej správy

2020100

120058936

Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava

31396674

25.06.2020

1 938,45

EUR

40/20

Stravné kupóny 7/2020

2020101

202006010

Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce

37286935

01.07.2020

48,00

EUR

 

Služby v oblasti PO 6/2020

2020102

2560298536

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava

35697270

03.07.2020

35,00

EUR

 

Telefónne poplatky

2020103

5571254980

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava

35697270

03.07.2020

35,00

EUR

 

Telefónne poplatky

2020104

2560294628

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava

35697270

03.07.2020

35,00

EUR

 

Telefónne poplatky

2020105

5571252236

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava

35697270

03.07.2020

2,00

EUR

 

Telefónne poplatky

2020106

8610226613

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava

35815256

03.07.2020

51,00

EUR

 

Dodávka zemného plynu 7/2020

2020107

7770459768

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava

36677281

06.07.2020

68,03

EUR

 

Elektrická energia

2020108

329682020

Commander Services s.r.o., Žitná 23, Bratislava

51183455

06.07.2020

34,20

EUR

 

GPS – monitor 6/2020

2020109

6120175

BESONE, s.r.o., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš

44277971

06.07.2020

225,00

EUR

 

Servis - ochrana osobných údajov

2020110

4591342048

SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava

31322832

06.07.2020

232,31

EUR

 

Nákup PHM 6/2020

2020111

7161208256

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava

36677281

07.07.2020

153,64

EUR

 

Elektrická energia 6/2020

2020112

8263961836

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

09.07.2020

165,85

EUR

 

Telefónne poplatky 6/2020

2020113

8264097365

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

09.07.2020

23,90

EUR

 

Prístup na internet

2020114

20201271

NEHLSEN – EKO, spol. s r.o., Pod Kalváriou 2616/32, Topoľčany

36546194

09.07.2020

51,65

EUR

 

Odvoz odpadu

2020115

8080029468

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany

36550949

10.07.2020

54,28

EUR

 

Vodné, stočné 6/2020

2020116

9001333778

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica

36631124

14.07.2020

64,60

EUR

 

Poštové služby 6/2020

2020117

6200369409

Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava

35954612

15.07.2020

96,00

EUR

 

Pripojenie VPN 7/2020

2020118

4591349532

SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava

31322832

20.07.2020

41,98

EUR

 

Nákup PHM 7/2020

2020119

20201422

ALKA SK, s.r.o., Letná 40, Košice

47404825

21.07.2020

164,25

EUR

42/20

Jednorazové rúška

2020120

120069816

Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava

31396674

28.07.2020

1 802,56

EUR

43/20

Stravné kupóny 8/2020

2020121

200722046

Branko Kobela – TOPSERVIS, Murárska 584/47, Tovarníky

46415289

29.07.2020

137,50

EUR

41/20

Oprava kopírky

2020122

8668317173

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava

35815256

04.08.2020

51,00

EUR

 

Dodávka zemného plynu 8/2020

2020123

202007007

Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce

37286935

05.08.2020

48,00

EUR

 

Služby v oblasti PO 7/2020

2020124

4591356875

SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava

31322832

05.08.2020

257,91

EUR

 

Nákup PHM 7/2020

2020125

8265825333

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

06.08.2020

135,83

EUR

 

Telefónne poplatky 7/2020

2020126

395902020

Commander Services s.r.o., Žitná 23, Bratislava

51183455

07.08.2020

34,20

EUR

 

GPS – monitor 7/2020

2020127

7190987503

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava

36677281

07.08.2020

166,91

EUR

 

Elektrická energia 7/2020

2020128

200401685

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 1531/15,Ústí nad Labem, ČR

71009361

07.08.2020

674,00

CZK

44/20

Biologické indikátory

2020129

5575976487

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava

35697270

10.08.2020

15,54

EUR

 

Telefónne poplatky

2020130

5575974126

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava

35697270

10.08.2020

0,56

EUR

 

Telefónne poplatky

2020131

8080035029

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany

36550949

11.08.2020

61,98

EUR

 

Vodné, stočné 7/2020

2020132

9001342552

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica

36631124

14.08.2020

59,20

EUR

Poštové služby 7/2020

2020133

2132020

Pavol Jančovič, Janka Matušku 2250, Topoľčany

11743999

14.08.2020

250,00

EUR

46/20

Revízia plynovej kotolne

2020134

6200424859

Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava

35954612

14.08.2020

96,00

EUR

 

Pripojenie VPN 8/2020

2020135

4591363953

SLOVNAFT, a.s., Vlčie  hrdlo 1, Bratislava

31322832

18.08.2020

36,38

EUR

 

Nákup PHM 8/2020

2020136

20200118

Henrich Krúpa AUTOEXTRA, Tolstého 576/14, Zlaté Moravce

30400490

21.08.2020

532,55

EUR

47/20

Servis motorového vozidla

2020137

20200162

PC-COM, spol. s r.o., Streďanská 2731, Topoľčany

36549410

25.08.2020

30,00

EUR

45/20

Sieťové karty

2020138

120078380

Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava

31396674

25.08.2020

1690,65

EUR

48/20

Stravné kupóny 9/2020

2020139

20200845

KANCPAPIER, s.r.o., Dopravná 2, Topoľčany

36564931

02.09.2020

345,95

EUR

49/20

Kancelársky materiál, čistiace potreby

2020140

0357106723

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava

35697270

03.09.2020

77,48

EUR

 

Telefónne poplatky

2020141

202008006

Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce

37286935

03.09.2020

48,00

EUR

 

Služby v oblasti PO 8/2020

2020142

8658669628

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava

35815256

03.09.2020

94,00

EUR

 

Dodávka zemného plynu 9/2020

2020143

4591371326

SLOVNAFT, a.s., Vlčie  hrdlo 1, Bratislava

31322832

04.09.2020

149,61

EUR

 

Nákup PHM 8/2020

2020144

461652020

Commander Services s.r.o., Žitná 23, Bratislava

51183455

09.09.2020

34,20

EUR

 

GPS – monitor 8/2020

2020145

7220818268

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava

36677281

09.09.2020

181,16

EUR

 

Elektrická energia 8/2020

2020146

8267672740

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

09.09.2020

149,98

EUR

 

Telefónne poplatky 8/2020

2020147

200910057

Branko Kobela – TOPSERVIS, Murárska 584/47, Tovarníky

46415289

10.09.2020

163,00

EUR

51/20

Renovácia tonerov

2020148

8080039918

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany

36550949

11.09.2020

44,75

EUR

 

Vodné, stočné 8/2020

2020149

9001350133

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica

36631124

17.09.2020

64,00

EUR

 

Poštové služby 8/2020

2020150

6200477685

Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava

35954612

17.09.2020

96,00

EUR

 

Pripojenie VPN 9/2020

2020151

4591378422

SLOVNAFT, a.s., Vlčie  hrdlo 1, Bratislava

31322832

18.09.2020

128,04

EUR

 

Nákup PHM 9/2020

2020152

222200527

AHC PRESSBURG s.r.o., Dvojkrížna 49, Bratislava

35754265

28.09.2020

228,00

EUR

50/20

Oprava prenosnej chladničky

2020153

0357106723

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava

35697270

28.09.2020

70,73

EUR

 

Telefónne poplatky

2020154

120088587

Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava

31396674

28.09.2020

1 894,48

EUR

52/20

Stravné kupóny 10/2020

2020155

20200153

ARKOS spol. s r.o., Černyševského 26, Bratislava

35691069

30.09.2020

192,00

EUR

53/20

Aktualizácie programu LEA UAFALAN

2020156

202009009

Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce

37286935

02.10.2020

48,00

EUR

 

Služby v oblasti PO 9/2020

2020157

8600625392

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava

35815256

02.10.2020

292,00

EUR

 

Dodávka zemného plynu 10/2020

2020158

20202342

ALKA SK, s.r.o., Letná 40, Košice

47404825

02.10.2020

99,96

EUR

54/20

Jednorazové rúška

2020159

7641594660

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava

36677281

06.10.2020

68,03

EUR

 

Elektrická energia

2020160

527992020

Commander Services s.r.o., Žitná 23, Bratislava

51183455

07.10.2020

34,20

EUR

 

GPS – monitor 9/2020

2020161

7230768135

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava

36677281

07.10.2020

169,81

EUR

 

Elektrická energia 9/2020

2020162

7269514721

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

08.10.2020

185,44

EUR

 

Telefónne poplatky 9/2020

2020163

6120266

BESONE, s.r.o., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš

44277971

08.10.2020

225,00

EUR

 

Servis - ochrana osobných údajov

2020164

4591385726

SLOVNAFT, a.s., Vlčie  hrdlo 1, Bratislava

31322832

08.10.2020

185,03

EUR

 

Nákup PHM 9/2020

2020165

822020

Anton Klačanský, Partizánska 372/9, Solčany

41779088

08.10.2020

35,00

EUR

57/20

Revízia komínov kotolne

2020166

8080049607

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany

36550949

13.10.2020

10,81

EUR

 

Stočné 9/2020

2020167

072020

Juraj Novák s.r.o., Šafárikova 2817/1, Topoľčany

51497832

14.10.2020

347,00

EUR

55/20

Údržba motorového vozidla

2020168

9001358120

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica

36631124

15.10.2020

70,65

EUR

 

Poštové služby 9/2020

2020169

6200531887

Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava

35954612

15.10.2020

96,00

EUR

 

Pripojenie VPN 10/2020

2020170

20201019

KANCPAPIER, s.r.o., Dopravná 2, Topoľčany

36564931

16.10.2020

469,66

EUR

56/20

Kancelársky materiál, čistiace potreby

2020171

200100967

PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, Bratislava

35900831

23.10.2020

84,00

EUR

 

Účastnícky poplatok za odborný seminár

2020172

120098640

Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava

31396674

26.10.2020

1 498,80

EUR

61/20

Stravné kupóny 11/2020

2020173

0357106723

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava

35697270

28.10.2020

106,82

EUR

 

Telefónne poplatky

2020174

20200220

PC-COM, spol. s r.o., Streďanská 2731, Topoľčany

36549410

30.10.2020

85,00

EUR

58/20

Nákup prenosného telefónu, servis

2020175

202010075

AB-COM SHOP, s.r.o., Gogolova 1, Topoľčany

36557382

30.10.2020

1 439,00

EUR

62/20

Výpočtová technika

2020176

202010007

Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce

37286935

03.11.2020

48,00

EUR

 

Služby v oblasti PO 10/2020

2020177

4591400133

SLOVNAFT, a.s., Vlčie  hrdlo 1, Bratislava

31322832

03.11.2020

186,10

EUR

 

Nákup PHM 10/2020

2020178

8170656693

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava

35815256

04.11.2020

483,00

EUR

 

Dodávka zemného plynu 11/2020

2020179

8271383210

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

06.11.2020

226,45

EUR

 

Telefónne poplatky 10/2020

2020180

7190998559

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava

36677281

06.11.2020

217,39

EUR

 

Elektrická energia 10/2020

2020181

595052020

Commander Services s.r.o., Žitná 23, Bratislava

51183455

09.11.2020

34,20

EUR

 

GPS – monitor 10/2020

2020182

8080060380

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany

36550949

11.11.2020

113,77

EUR

 

Vodné, stočné 10/2020

2020183

200101550

Ivan Krcho BLESKOSPOL-INTERLUX, Krušovská 1571, Topoľčany

11740221

12.11.2020

3 673,06

EUR

63/20

Montáž klimatizácií

2020184

200491

Netsoft s.r.o., 1. mája 226/6, Partizánske

47179791

12.11.2020

878,40

EUR

60/20

Licencie KERIO

2020185

9001365735

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica

36631124

13.11.2020

64,55

EUR

 

Poštové služby 10/2020

2020186

202011036

Marek Socha – ATOS, Slovenská 33, Košice

43139191

13.11.2020

38,90

EUR

64/20

Návleky na obuv

2020187

2001A33393

Legs spol. s r.o., Vinohradnícka 36, Nitra

36762474

13.11.2020

295,00

EUR

65/20

Ochranný respirátor FFP3

2020188

20736

STEBERG s.r.o., Topoľnica č. 292

46604049

13.11.2020

82,20

EUR

66/20

Respirátor FFP3 bez výdychového ventilu

2020189

6200583591

Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava

35954612

16.11.2020

96,00

EUR

 

Pripojenie VPN 11/2020

2020190

2020042

Ľubomír Blaško LUTAS, Rybárska 530/10, Tovarníky

33679118

18.11.2020

177,43

EUR

68/20

Jednorazové rúška, rukavice, dezinfekcia

2020191

300012631

PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o., Na stanicu 16, Žilina

43909159

18.11.2020

136,98

EUR

67/20

Overal CHEMSAFE C1

2020192

4591406819

SLOVNAFT, a.s., Vlčie  hrdlo 1, Bratislava

31322832

19.11.2020

40,58

EUR

 

Nákup PHM 11/2020

2020193

202011038

AB-COM SHOP, s.r.o., Gogolova 1, Topoľčany

36557382

20.11.2020

504,00

EUR

69/20

Monitorovací kamerový systém

2020194

120107445

Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava

31396674

24.11.2020

1 762,59

EUR

70/20

Stravné kupóny 12/2020

2020195

2041600609

LIMEX ČR, s.r.o., organizačná zložka, Kamenné pole 4557/12, Liptovský Mikuláš

51689839

26.11.2020

107,38

EUR

73/20

Koberec

2020196

0357106723

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava

35697270

26.11.2020

64,98

EUR

 

Telefónne poplatky

2020197

200510

Škola.sk, s.r.o., Odborárska 21, Bratislava

50293893

27.11.2020

104,61

EUR

74/20

Zdravotnícke modely

2020198

2020040

KOLKA s.r.o., Okružná 11/13, Veľké Ripňany časť Behynce

36616699

01.12.2020

400,00

EUR

 

Vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie

2020199

20201251

KANCPAPIER, s.r.o., Dopravná 2, Topoľčany

36564931

02.12.2020

762,38

EUR

72/20

Kancelársky materiál, čistiace potreby

2020200

202011003

Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce

37286935

02.12.2020

48,00

EUR

 

Služby v oblasti PO 11/2020

2020201

8190685000

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava

35815256

02.12.2020

569,00

EUR

 

Dodávka zemného plynu 12/2020

2020202

4591414099

SLOVNAFT, a.s., Vlčie  hrdlo 1, Bratislava

31322832

04.12.2020

60,89

EUR

 

Nákup PHM 11/2020

2020203

7220822927

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava

36677281

07.12.2020

229,87

EUR

 

Elektrická energia 11/2020

2020204

200101725

Ivan Krcho BLESKOSPOL-INTERLUX, Krušovská 1571, Topoľčany

11740221

07.12.2020

1 459,28

EUR

75/20

Výmena stropných svietidiel

2020205

662422020

Commander Services s.r.o., Žitná 23, Bratislava

51183455

08.12.2020

34,20

EUR

 

GPS – monitor 11/2020

2020206

8273243930

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

08.12.2020

156,29

EUR

 

Telefónne poplatky 11/2020

2020207

8080065028

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany

36550949

09.12.2020

51,85

EUR

 

Vodné, stočné 11/2020

2020208

200100004

Marko Kačina, Budovateľská 307/26, Krnča

51130483

09.12.2020

1 126,60

EUR

71/20

Oprava motorového vozidla

2020209

9020200392

KR-BYTMAT, s.r.o., Krušovská 40, Topoľčany

34141774

09.12.2020

648,37

EUR

77/20

Výmena radiátorov, umývadla

2020210

2020042

KOLKA s.r.o., Okružná 11/13, Veľké Ripňany časť Behynce

36616699

09.12.2020

50,00

EUR

 

Služby kybernetickej bezpečnosti

2020211

20007

Ladislav Dobek, Lišňová 90, Solčany

22812083

10.12.2020

80,00

EUR

76/20

Výmena žalúzií

2020212

201210081

Branko Kobela – TOPSERVIS, Murárska 584/47, Tovarníky

46415289

10.12.2020

213,00

EUR

78/20

Renovácia tonerov

2020213

6200642817

Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava

35954612

11.12.2020

230,40

EUR

59/20

Pripojenie VPN 11-12/2020

2020214

9001374828

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica

36631124

14.12.2020

58,15

EUR

 

Poštové služby 11/2020

2020215

200101819

Ivan Krcho BLESKOSPOL-INTERLUX, Krušovská 1571, Topoľčany

11740221

16.12.2020

999,40

EUR

80/20

Výmena stropných svietidiel

2020216

200552

Netsoft s.r.o., 1. mája 226/6, Partizánske

47179791

16.12.2020

1 132,40

EUR

79/20

Výpočtová technika, licencie

2020217

200101863

Ivan Krcho BLESKOSPOL-INTERLUX, Krušovská 1571, Topoľčany

11740221

18.12.2020

36,88

EUR

82/20

Materiál

2020218

934101000082

JYSK s.r.o., Šoltésovej 14, Bratislava

35974133

18.12.2020

110,00

EUR

81/20

Kancelárske kreslá