Faktúry - rok 2017

 

 

Archív faktúr:

Rok 2011     Rok 2012     Rok 2013      Rok 2014     Rok 2015     Rok 2016     Rok 2017     Rok 2018

Rok 2019     Rok 2020     Rok 2021     Rok 2022     Rok 2023


Číslo

 

Číslo

faktúry

Dodávateľ

IČO

Dátum doručenia

 

Suma vrátane DPH

Mena

Číslo objednávky

Označenie tovaru/ služby

 

2016201

20161257

Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce

37286935

04.01.2017

39,83

EUR

Služby v oblasti PO 12/2016

2016202

0792102694

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

10.01.2017

267,71

EUR

Telefónne poplatky 12/2016

2016203

160415

J.R. doprava a obchod, s.r.o., M.Rázusa 2892/42, Topoľčany

34152580

11.01.2017

0,40

EUR

3/16

Umývanie vozidiel r. 2016

2016204

7220747230

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava

36677281

11.01.2017

266,70

EUR

 

Elektrická energia 12/2016

2016205

8680082709

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany

36550949

11.01.2017

41,77

EUR

 

Vodné, stočné 12/2016

2016206

8680082710

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany

36550949

11.01.2017

8,59

EUR

 

Zrážková voda 12/2016

2016207

9000990368

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica

36631124

13.01.2017

160,40

EUR

 

Poštové služby 12/2016

2016208

160480

Disig, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava

35975946

13.01.2017

309,60

EUR

47/16

Disig Desktop Signer, mandátny certifikát

2016209

17140101

PhDr. Silvia Kovarská, Februárová 945/20, Partizánske

40934471

16.01.2017

286,00

EUR

 

Spracovanie miezd 12/2016

2016210

5041602944

Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina

31592503

17.01.2017

13,67

EUR

23/15

Vyúčtovanie predplatného r. 2016

2016211

20161984

NEHLSEN – EKO s.r.o., Pod Kalváriou 2616/32, Topoľčany

36546194

18.01.2017

47,80

EUR

 

Odvoz odpadu r. 2016

2016212

5041604860

Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina

31592503

19.01.2017

119,37

EUR

24/15

Vyúčtovanie predplatného r. 2016

2017001

0117000210

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava

31396674

03.01.2017

1 622,29

EUR

1/17

Stravné kupóny 1/2017

2017002

720170020

Vema, s.r.o., Plynárenská 7/C, Bratislava

31355374

11.01.2017

621,96

EUR

 

Aktualizácie softvéru

2017003

7429470581

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava

36677281

16.01.2017

72,26

EUR

 

Elektrická energia

2017004

6170043094

Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava

35954612

16.01.2017

96,00

EUR

 

Pripojenie VPN 1/2017

2017005

7175538257

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava

35815256

18.01.2017

873,00

EUR

 

Dodávka zemného plynu 1/2017

2017006

317

TOPNETWORK s.r.o., Janka Kráľa 4869/12, Topoľčany

36737160

19.01.2017

30,00

EUR

6/17

Oprava telekomunikačných rozvodov

2017007

3501700005

FaxCopy a.s., Domkárska 15, Bratislava

35729040

19.01.2017

299,99

EUR

7/17

Laserové multifunkčné zariadenie

2017008

17000063

MEDIATEL spol. s r.o., Miletičova 21, Bratislava

35859415

24.01.2017

144,00

EUR

 

Zverejnenie v telefónnom zozname

2017009

7021214

V OBZOR, s.r.o., Špitálska 35, Bratislava

35708956

24.01.2017

69,00

EUR

4/17

Vestník MZ SR r. 2017

2017010

3412119730

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

24.01.2017

26,59

EUR

 

Telefónne poplatky

2017011

3412115973

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

24.01.2017

27,43

EUR

 

Telefónne poplatky

2017012

3412126011

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

24.01.2017

26,59

EUR

 

Telefónne poplatky

2017013

0117012809

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava

31396674

27.01.2017

1 558,54

EUR

8/17

Stravné kupóny 2/17

2017014

20170123

Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce

37286935

31.01.2017

39,18

EUR

11/17

Oprava motorového vozidla

2017015

170131008

Branko Kobela – TOPSERVIS, Murárska 584/47, Tovarníky

46415289

01.02.2017

315,00

EUR

9/17

Údržba kopírovacích strojov, toner

2017016

170131009

Branko Kobela – TOPSERVIS, Murárska 584/47, Tovarníky

46415289

01.02.2017

335,00

EUR

10/17

Renovácia tonerov

2017017

632730026

HACH LANGE s.r.o., Roľnícka 21, Bratislava

35899727

02.02.2017

114,40

EUR

5/17

Práškové reagencie chlór

2017018

201701057

Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce

37286935

02.02.2017

39,83

EUR

 

Služby v oblasti PO 1/2017

2017019

17010201

PhDr. Silvia Kovarská, Februárová 945/20, Partizánske

40934471

03.02.2017

455,00

EUR

 

Spracovanie miezd 1/2017

2017020

7135600476

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava

35815256

08.02.2017

846,00

EUR

 

Dodávka zemného plynu 2/2017

2017021

7102617224

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava

36677281

09.02.2017

232,76

EUR

 

Elektrická energia 1/2017

2017022

5793057994

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

09.02.2017

256,97

EUR

 

Telefónne poplatky 1/2017

2017023

9001000688

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica

36631124

14.02.2017

132,50

EUR

 

Poštové služby 1/2017

2017024

6170105781

Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava

35954612

15.02.2017

96,00

EUR

 

Pripojenie VPN 2/2017

2017025

3413097331

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

22.02.2017

26,59

EUR

Telefónne poplatky

2017026

3413095222

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

22.02.2017

26,59

EUR

 

Telefónne poplatky

2017027

3413082790

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

22.02.2017

27,43

EUR

 

Telefónne poplatky

2017028

117022730

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava

31396674

24.02.2017

2 072,13

EUR

12/17

Stravné kupóny 3/17

2017029

201702056

Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce

37286935

02.03.2017

39,83

EUR

 

Služby v oblasti PO 2/2017

2017030

7125691771

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava

35815256

02.03.2017

797,00

EUR

 

Dodávka zemného plynu 3/2017

2017031

17050301

PhDr. Silvia Kovarská, Februárová 945/20, Partizánske

40934471

06.03.2017

325,00

EUR

 

Spracovanie miezd 2/2017

2017032

1794022685

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

09.03.2017

236,21

EUR

 

Telefónne poplatky 2/2017

2017033

8780022041

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany

36550949

09.03.2017

66,29

EUR

 

Vodné, stočné 2/2017

2017034

478000083

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany

36550949

13.03.2017

85,73

EUR

 

Vodné, stočné 1/2017

2017035

7190824497

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava

36677281

13.03.2017

220,82

EUR

 

Elektrická energia 2/2017

2017036

7150941113

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava

36677281

13.03.2017

1,94

EUR

 

Elektrická energia 1/2017

2017037

9001008227

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica

36631124

15.03.2017

178,20

EUR

 

Poštové služby 2/2017

2017038

170029

VEMACOM 2000, s.r.o., M.Rázusa 4976/38 A, Topoľčany

36538621

15.03.2017

62,40

EUR

14/17

Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov

2017039

6170167543

Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava

35954612

15.03.2017

96,00

EUR

 

Pripojenie VPN 3/2017

2017040

20170032

Světlana Rybanská, Kovarská 99, Chrabrany

41778031

21.03.2017

19,90

EUR

15/17

Zviazanie Výročnej správy za r. 2016

2017041

20170311

Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce

37286935

22.03.2017

103,27

EUR

17/17

Výmena oleja a filtra motorového vozidla

2017042

20170231

KANCPAPIER s.r.o., Dopravná 2, Topoľčany

36564931

22.03.2017

453,91

EUR

16/17

Kancelársky materiál, čistiace potreby

2017043

3414065799

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

23.03.2017

26,89

EUR

 

Telefónne poplatky

2017044

3414057701

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

23.03.2017

27,43

EUR

 

Telefónne poplatky

2017045

3414071800

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

23.03.2017

26,59

EUR

 

Telefónne poplatky

2017046

632730164

HACH LANGE s.r.o., Roľnícka 21, Bratislava

35899727

27.03.2017

84,70

EUR

13/17

Testovacie prúžky

2017047

117033668

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava

31396674

28.03.2017

1 512,50

EUR

18/17

Stravné kupóny 4/17

2017048

5570025100

IVES Košice, Čsl. armády 20, Košice

00162957

31.03.2017

119,50

EUR

 

Služby technickej podpory WINASU

2017049

9592017

DISPOLAB, Žilina s.r.o., Gabajova 11, Žilina

31625746

03.04.2017

33,22

EUR

20/17

Odberové tampóny

2017050

201703056

Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce

37286935

05.04.2017

39,83

EUR

 

Služby v oblasti PO 3/2017

2017051

7125692829

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava

35815256

05.04.2017

437,00

EUR

 

Dodávka zemného plynu 4/2017

2017052

170400901

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 1531/15, Ústí nad Labem,

71009361

05.04.2017

905,00

CZK

19/17

Biologické indikátory

2017053

17050401

PhDr. Silvia Kovarská, Februárová 945/20, Partizánske

40934471

07.04.2017

325,00

EUR

 

Spracovanie miezd 3/2017

2017054

4794992547

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

07.04.2017

243,49

EUR

 

Telefónne poplatky 3/2017

2017055

7459054204

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava

36677281

07.04.2017

71,87

EUR

 

Elektrická energia

2017056

20170408

Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce

37286935

07.04.2017

105,54

EUR

21/17

Servis vozidla, prezutie pneumatík

2017057

0417030266

Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina

31592503

10.04.2017

72,00

EUR

32/16

Zbierka zákonov SR r. 2017

2017058

7180872632

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava

36677281

11.04.2017

196,75

 

 

Elektrická energia 3/2017

2017059

8780031584

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany

36550949

12.04.2017

69,48

EUR

 

Vodné, stočné 3/2017

2017060

9001016205

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica

36631124

12.04.2017

240,45

EUR

 

Poštové služby 3/2017

2017061

6170230591

Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava

35954612

18.04.2017

96,00

EUR

 

Pripojenie VPN 4/2017

2017062

7010712

V OBZOR, s.r.o., Špitálska 35, Bratislava

35708956

18.04.2017

10,00

EUR

23/17

Predplatné časopisu Alkoholizmus a drogové závislosti r. 2017

2017063

3415028927

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

24.04.2017

26,59

EUR

 

Telefónne poplatky

2017064

3415028278

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

24.04.2017

27,43

EUR

 

Telefónne poplatky

2017065

3415034730

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

24.04.2017

26,69

EUR

 

Telefónne poplatky

2017066

117045841

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava

31396674

27.04.2017

1 604,59

EUR

24/17

Stravné kupóny 5/17

2017067

20170423

Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce

37286935

27.04.2017

88,72

EUR

 

Autobatéria

2017068

7233911413

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava

35815256

03.05.2017

167,00

EUR

 

Dodávka zemného plynu 5/2017

2017069

5021706011

Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina

31592503

04.05.2017

96,00

EUR

22/17

Verejná správa SR – ročný prístup

2017070

201704057

Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce

37286935

04.05.2017

39,83

EUR

 

Služby v oblasti PO 4/2017

2017071

2795968723

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

09.05.2017

231,20

EUR

 

Telefónne poplatky 4/2017

2017072

7220763705

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava

36677281

10.05.2017

188,41

EUR

 

Elektrická energia 4/2017

2017073

17120501

PhDr. Silvia Kovarská, Februárová 945/20, Partizánske

40934471

12.05.2017

638,00

EUR

 

Spracovanie miezd 4/2017

2017074

8780040363

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany

36550949

15.05.2017

71,51

EUR

 

Vodné, stočné 4/2017

2017075

9001024288

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica

36631124

15.05.2017

152,35

EUR

 

Poštové služby 4/2017

2017076

6170292192

Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava

35954612

15.05.2017

96,00

EUR

 

Pripojenie VPN 5/2017

2017077

3416000986

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

22.05.2017

26,80

EUR

 

Telefónne poplatky

2017078

3416008060

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

22.05.2017

26,59

EUR

 

Telefónne poplatky

2017079

3415997128

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

23.05.2017

27,43

EUR

 

Telefónne poplatky

2017080

170252

Netsoft s.r.o., 1.mája 226/6, Partizánske

47179791

26.05.2017

366,40

EUR

27/17

Aktualizácia KERIO CONTROL

2017081

117056095

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava

31396674

29.05.2017

1 696,68

EUR

26/17

Stravné kupóny 6/17

2017082

201705056

Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce

37286935

02.06.2017

39,83

EUR

 

Služby v oblasti PO 5/2017

2017083

7115779502

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava

35815256

02.06.2017

71,00

EUR

 

Dodávka zemného plynu 6/2017

2017084

7102685379

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava

36677281

07.06.2017

184,90

EUR

 

Elektrická energia 5/2017

2017085

4796944517

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

07.06.2017

222,55

EUR

 

Telefónne poplatky 5/2017

2017086

8780048043

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany

36550949

09.06.2017

67,16

EUR

 

Vodné, stočné 5/2017

2017087

0417050347

Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina

31592503

09.06.2017

72,00

EUR

32/16

Zbierka zákonov SR r.2017

2017088

9001031819

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica

36631124

13.06.2017

297,30

EUR

 

Poštové služby 5/2017

2017089

4101717174

Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, Bratislava

31348262

13.06.2017

804,41

EUR

 

Aktualizácie programu ASPI

2017090

6170353268

Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava

35954612

14.06.2017

96,00

EUR

 

Pripojenie VPN 6/2017

2017091

3517

Vladimír Vanček H & V – corporation, Obrancov mieru 61/29, Tovarníky

33988421

21.06.2017

130,80

EUR

29/17

Oprava kamerového systému

2017092

3416974942

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

22.06.2017

26,69

EUR

 

Telefónne poplatky

2017093

3416980819

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

22.06.2017

26,59

EUR

 

Telefónne poplatky

2017094

3416973045

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

22.06.2017

27,43

EUR

 

Telefónne poplatky

2017095

170401963

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 1531/15, Ústí nad Labem,

71009361

22.06.2017

1 706,00

CZK

28/17

Biologické indikátory

2017096

117067256

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava

31396674

28.06.2017

1 576,25

EUR

30/17

Stravné kupóny 7/17

2017097

7253899499

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava

35815256

04.07.2017

65,00

EUR

 

Dodávka zemného plynu 7/2017

2017098

201706056

Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce

37286935

06.07.2017

39,83

EUR

 

Služby v oblasti PO 6/2017

2017099

170206

J.R. doprava a obchod, s.r.o., M.Rázusa 2892/42, Topoľčany

34152580

06.07.2017

1,19

EUR

2/17

Umývanie vozidiel r.2017

2017100

6797927517

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

07.07.2017

246,05

EUR

 

Telefónne poplatky 6/2017

2017101

8798005292

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

07.07.2017

23,90

EUR

 

Prístup na internet

2017102

7429746984

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava

36677281

07.07.2017

71,90

EUR

 

Elektrická energia

2017103

8780056971

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany

36550949

10.07.2017

50,62

EUR

 

Vodné, stočné 6/2017

2017104

20170877

NEHLSEN – EKO s.r.o., Pod Kalváriou 2616/32, Topoľčany

36546194

13.07.2017

51,65

EUR

 

Odvoz odpadu r. 2017

2017105

7270022985

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava

36677281

13.07.2017

178,99

EUR

 

Elektrická energia 6/2017

2017106

6170416156

Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava

35954612

13.07.2017

96,00

EUR

 

Pripojenie VPN 7/2017

2017107

9001039799

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica

36631124

14.07.2017

160,80

EUR

 

Poštové služby 6/2017

2017108

170470

Disig, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava

35975946

18.07.2017

103,20

EUR

32/17

Mandátny certifikát

2017109

3417940176

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

24.07.2017

26,59

EUR

 

Telefónne poplatky

2017110

3417941312

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

24.07.2017

27,43

EUR

 

Telefónne poplatky

2017111

3417950647

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

24.07.2017

26,59

EUR

 

Telefónne poplatky

2017112

117079363

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava

31396674

27.07.2017

1 756,89

EUR

33/17

Stravné kupóny 8/17

2017113

242017

JUDr. Ľubomír Kišac, Škultétyho 1597/7, Topoľčany

37854925

02.08.2017

110,09

EUR

 

Advokátske služby

2017114

7135750306

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava

35815256

02.08.2017

65,00

EUR

 

Dodávka zemného plynu 8/2017

2017115

201707060

Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce

37286935

03.08.2017

39,83

EUR

 

Služby v oblasti PO 7/2017

2017116

170803059

Branko Kobela – TOPSERVIS, Murárska 584/47, Tovarníky

46415289

04.08.2017

253,00

EUR

34/17

Renovácia tonerov

2017117

7370012523

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava

36677281

07.08.2017

182,99

EUR

 

Elektrická energia 7/2017

2017118

8780060543

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany

36550949

09.08.2017

69,48

EUR

 

Vodné, stočné 7/2017

2017119

1798911709

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

10.08.2017

227,50

EUR

 

Telefónne poplatky 7/2017

2017120

9001046429

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica

36631124

14.08.2017

130,60

EUR

 

Poštové služby 7/2017

2017121

6170476535

Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava

35954612

14.08.2017

96,00

EUR

 

Pripojenie VPN 8/2017

2017122

2282017

Pavol Jančovič, Janka Matúšku 2250/12, Topoľčany

11743999

18.08.2017

250,00

EUR

36/17

Revízia plynovej kotolne

2017123

3418919346

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

23.08.2017

26,59

EUR

 

Telefónne poplatky

2017124

3418907265

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

23.08.2017

27,43

EUR

 

Telefónne poplatky

2017125

3418906506

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

23.08.2017

26,69

EUR

 

Telefónne poplatky

2017126

170590

Disig, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava

35975946

28.08.2017

36,00

EUR

38/17

Mandátny certifikát

2017127

117089206

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava

31396674

28.08.2017

1 508,95

EUR

37/17

Stravné kupóny 9/17

2017128

7115845138

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava

35815256

04.09.2017

135,00

EUR

 

Dodávka zemného plynu 9/2017

2017129

201708056

Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce

37286935

05.09.2017

39,83

EUR

 

Služby v oblasti PO 8/2017

2017130

5799898827

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

06.09.2017

234,65

EUR

 

Telefónne poplatky 8/2017

2017131

7300022100

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava

36677281

11.09.2017

186,98

EUR

 

Elektrická energia 8/2017

2017132

8780067111

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany

36550949

11.09.2017

53,22

EUR

 

Vodné, stočné 8/2017

2017133

9001053683

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica

36631124

12.09.2017

67,80

EUR

 

Poštové služby 8/2017

2017134

6170536695

Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava

35954612

13.09.2017

96,00

EUR

 

Pripojenie VPN 9/2017

2017135

3670000143

INTES Poprad, s.r.o., Námestie sv.Egídia 95, Poprad

36449814

19.09.2017

108,09

EUR

39/17

Prúžky do REFLOTRONU

2017136

117099540

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava

31396674

27.09.2017

1 703,76

EUR

41/17

Stravné kupóny 10/17

2017137

20170158

ARKOS spol. s r.o., Pribinova 32, Bratislava

35691069

28.09.2017

192,00

EUR

40/17

Aktualizácie programu LEA UAFALAN

2017138

3419876869

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

28.09.2017

26,59

EUR

 

Telefónne poplatky

2017139

3419871836

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

28.09.2017

27,43

EUR

 

Telefónne poplatky

2017140

3419868637

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

28.09.2017

26,80

EUR

 

Telefónne poplatky

2017141

0417090332

Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina

31592503

29.09.2017

60,00

EUR

32/16

Zbierka zákonov SR r. 2017

2017142

7209065437

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava

35815256

03.10.2017

421,00

EUR

 

Dodávka zemného plynu 10/2017

2017143

20170001

Boris Wiedermann DTW servis, Topoľová 1887/2, Topoľčany

51073978

03.10.2017

158,56

EUR

42/17

Oprava motorového vozidla

2017144

201709056

Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce

37286935

04.10.2017

39,83

EUR

 

Služby v oblasti PO 9/2017

2017145

0100934461

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

06.10.2017

244,34

EUR

 

Telefónne poplatky 9/2017

2017146

7459275971

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava

36677281

06.10.2017

71,90

EUR

 

Elektrická energia

2017147

7330017436

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava

36677281

10.10.2017

180,17

EUR

 

Elektrická energia 9/2017

2017148

8780075083

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany

36550949

10.10.2017

59,89

EUR

 

Vodné, stočné 9/2017

2017149

20170901

ČECHVALAB, s.r.o., Popradská 84, Bratislava

35697709

10.10.2017

584,52

EUR

35/17

Odberový materiál

2017150

20170659

KANCPAPIER s.r.o., Dopravná 2, Topoľčany

36564931

12.10.2017

420,64

EUR

31/17

Kancelársky materiál, čistiace potreby

2017151

9001063453

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica

36631124

13.10.2017

130,75

EUR

 

Poštové služby 9/2017

2017152

6170598517

Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava

35954612

13.10.2017

96,00

EUR

 

Pripojenie VPN 10/2017

2017153

1700009

Freibus SLOVAKIA Tour s.r.o., Nám. Ľ.Štúra 2357, Topoľčany

46153055

19.10.2017

120,00

EUR

 

Čerpanie sociálneho fondu - zájazd

2017154

20171016

KANCPAPIER s.r.o., Dopravná 2, Topoľčany

36564931

23.10.2017

438,65

EUR

43/17

Kancelársky materiál, čistiace potreby

2017155

3102202583

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

24.10.2017

27,43

EUR

 

Telefónne poplatky

2017156

2102202560

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

24.10.2017

26,69

EUR

 

Telefónne poplatky

2017157

2102202577

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

24.10.2017

26,59

EUR

 

Telefónne poplatky

2017158

170699

Disig, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava

35975946

24.10.2017

60,00

EUR

45/17

Balík TS 500

2017159

117111553

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava

31396674

26.10.2017

1 544,37

EUR

44/17

Stravné kupóny 11/17

2017160

20170002

Boris Wiedermann DTW servis, Topoľová 1887/2, Topoľčany

51073978

31.10.2017

139,71

EUR

46/17

Údržba motorových vozidiel

2017161

7135814004

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava

35815256

03.11.2017

695,00

EUR

 

Dodávka zemného plynu 11/2017

2017162

201710055

Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce

37286935

06.11.2017

39,83

EUR

 

Služby v oblasti PO 10/2017

2017163

6102796807

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

08.11.2017

249,96

EUR

 

Telefónne poplatky 10/2017

2017164

7350016391

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava

36677281

09.11.2017

200,23

EUR

 

Elektrická energia 10/2017

2017165

8780084452

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany

36550949

09.11.2017

62,51

EUR

 

Vodné, stočné 10/2017

2017166

9001070330

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica

36631124

14.11.2017

106,90

EUR

 

Poštové služby 10/2017

2017167

6170659284

Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava

35954612

15.11.2017

96,00

EUR

 

Pripojenie VPN 11/2017

2017168

1104077749

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

23.11.2017

27,43

EUR

 

Telefónne poplatky

2017169

0104077733

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

23.11.2017

26,69

EUR

 

Telefónne poplatky

2017170

8104077742

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

23.11.2017

26,59

EUR

 

Telefónne poplatky

2017171

117122323

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava

31396674

28.11.2017

1 416,86

EUR

48/17

Stravné kupóny 12/17

2017172

0417110197

Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina

31592503

29.11.2017

60,00

EUR

32/16

Zbierka zákonov SR r. 2017

2017173

7135836505

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava

35815256

04.12.2017

819,00

EUR

 

Dodávka zemného plynu 12/2017

2017174

171201099

Branko Kobela – TOPSERVIS, Murárska 584/47, Tovarníky

46415289

04.12.2017

242,00

EUR

50/17

Renovácia tonerov

2017175

201711055

Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce

37286935

06.12.2017

39,83

EUR

 

Služby v oblasti PO 11/2017

2017176

7104684143

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

06.12.2017

258,60

EUR

 

Telefónne poplatky 11/2017

2017177

70212065

Petit Press, a.s., Lazaretská 12, Bratislava

35790253

08.12.2017

35,00

EUR

49/17

Predplatné MY Topoľčianske noviny

2017178

7330018107

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava

36677281

11.12.2017

198,06

EUR

 

Elektrická energia 11/2017

2017179

8780092175

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany

36550949

11.12.2017

57,58

EUR

 

Vodné, stočné 11/2017

2017180

170625

Netsoft s.r.o., 1.mája 226/6, Partizánske

47179791

11.12.2017

1 230,40

EUR

51/17

Aktualizácie programu KERIO, ESET

2017181

3501700515

FaxCopy a.s., Domkárska 15, Bratislava

35729040

11.12.2017

729,60

EUR

52/17

Laserové multifunkčné zariadenia

2017182

20170004

Boris Wiedermann DTW servis, Topoľová 1887/2, Topoľčany

51073978

12.12.2017

110,33

EUR

47/17

Oprava motorového vozidla

2017183

9001076775

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica

36631124

14.12.2017

108,15

EUR

 

Poštové služby 11/2017

2017184

6170718834

Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava

35954612

14.12.2017

96,00

EUR

 

Pripojenie VPN 12/2017

2017185

201712054

AB-COM SHOP, s.r.o., Gogolova 1, Topoľčany

36557382

18.12.2017

69,60

EUR

56/17

Výpočtová technika – SSD 120GB

2017186

20170009

Boris Wiedermann DTW servis, Topoľová 1887/2, Topoľčany

51073978

19.12.2017

379,20

EUR

57/17

Údržba motorových vozidiel

2017187

2017120962

Ing. Igor Styk DOMOV, Agátová 2480, Topoľčany

37288121

19.12.2017

150,00

EUR

58/17

Kancelárske stoličky MICHIGAN

2017188

3670000210

INTES Poprad, s.r.o., Námestie sv.Egídia 95, Poprad

36449814

20.12.2017

1 192,62

EUR

53/17

Prúžky do REFLOTRONU

2017189

17123046

Redigo Systems, s.r.o., Sabinovská 12, Bratislava

45858594

20.12.2017

89,90

EUR

55/17

Hrudný snímač POLAR H10

2017190

100024305

Merck spol. s r.o., Na Hřebenech II 1718/10, Praha, CZ

18626971

21.12.2017

600,89

EUR

54/17

Spektroquant Move, test na chlór

2017191

20171363

KANCPAPIER s.r.o., Dopravná 2, Topoľčany

36564931

21.12.2017

429,20

EUR

60/17

Kancelársky materiál, čistiace potreby

2017192

3105996377

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

22.12.2017

27,43

EUR

 

Telefónne poplatky

2017193

4105996338

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

22.12.2017

26,59

EUR

 

Telefónne poplatky

2017194

7105996366

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

22.12.2017

26,59

EUR

 

Telefónne poplatky

2017195

171221113

Branko Kobela – TOPSERVIS, Murárska 584/47, Tovarníky

46415289

22.12.2017

718,16

EUR

59/17

Tonery, renovácia tonerov

2017196

3501700526

FaxCopy a.s., Domkárska 15, Bratislava

35729040

27.12.2017

134,40

EUR

61/17

Kalkulačky s páskou CITIZEN CX-77