Faktúry - rok 2014

 

 

Archív faktúr:

Rok 2011     Rok 2012     Rok 2013      Rok 2014     Rok 2015     Rok 2016     Rok 2017     Rok 2018

Rok 2019     Rok 2020     Rok 2021     Rok 2022     Rok 2023


Číslo

 

Číslo

faktúry

Dodávateľ

IČO

Dátum doručenia

 

Suma vrátane DPH

Mena

Číslo objednávky

Označenie tovaru/ služby

 

2013185

4757623578

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

10.01.2014

343,48

EUR

Telefónne poplatky 12/2013

2013186

130372

J.R. doprava a obchod, s.r.o., M.Rázusa 2892/42, Topoľčany

34152580

10.01.2014

4,75

EUR

3/13

Umývanie vozidiel r. 2013

2013187

5041302558

Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina

31592503

14.01.2014

102,36

EUR

30/12/ZE

Vyúčtovanie predplatného r. 2013

2013188

5041302782

Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina

31592503

14.01.2014

35,98

EUR

30/12/ZE

Vyúčtovanie predplatného r. 2013

2013189

20132102

SCHWARZ – EKO s.r.o., Pod Kalváriou 2616/32, Topoľčany

36546194

15.01.2014

47,80

EUR

 

Odvoz, likvidácia odpadu

2013190

8380096886

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany

36550949

16.01.2014

45,28

EUR

 

Vodné, stočné 12/2013

2013191

8380096887

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany

36550949

16.01.2014

9,88

EUR

 

Zrážková voda 12/2013

2013192

9000725916

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica

36631124

16.01.2014

163,30

EUR

 

Poštové služby 12/2013

2013193

1065678708

Telefónica Slovakia, s.r.o.,  Einsteinova 24, Bratislava

35848863

17.01.2014

34,34

EUR

 

Telefónne poplatky 12/2013

2014001

7317871474

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava

35815256

07.01.2014

950,00

EUR

 

Dodávka zemného plynu 1/2014

2014002

0114001085

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava

31396674

07.01.2014

1 666,92

EUR

1/14

Stravné kupóny 1/2014

2014003

201400011

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 1531/15, Ústí nad Labem

71009361

10.01.2014

1 192,00

CZK

2/14

Biologické indikátory

2014004

6140034431

Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava

35765143

15.01.2014

96,00

EUR

 

Pripojenie VPN 1/2014

2014005

4021214

V OBZOR, s.r.o., Exnárova 7, Bratislava

35708956

16.01.2014

69,00

EUR

3/14

Vestník MZ SR r.2014

2014006

7437365205

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava

36677281

17.01.2014

753,74

EUR

 

Elektrická energia

2014007

720140016

Vema, s.r.o., Prievozská 14/A, Bratislava

31355374

21.01.2014

561,60

EUR

 

Aktualizácie softvéru

2014008

5041303873

Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina

31592503

21.01.2014

14,21

EUR

39/12/ZE

Vyúčtovanie predplatného  FS r. 2013

2014009

141200969

MEDIATEL spol. s r.o., Miletičova 21, Bratislava

35859415

21.01.2014

240,00

EUR

 

Zverejnenie v telefónnom zozname

2014010

0114012915

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava

31396674

29.01.2014

1 536,67

EUR

6/14

Stravné kupóny 2/2014

2014011

20140020

KANCPAPIER, s.r.o., Dopravná 2, Topoľčany

36564931

29.01.2014

133,10

EUR

7/14

Kancelársky materiál

2014012

20140339

AJFA+AVIS, s.r.o., Klemensova 34, Žilina

31602436

31.01.2014

49,50

EUR

4/14

Predplatné publikácie r. 2014

2014013

2014012

Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce

37286935

03.02.2014

39,83

EUR

 

Služby v oblasti PO

2014014

342014

Centrálny vestník organizácií s.r.o., Dvorská 4/12, Komárno

46916903

04.02.2014

216,00

EUR

 

Reklamné služby

2014015

14184779

MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o., Šustekova 8, Bratislava

31356958

06.02.2014

84,84

EUR

5/14

Predplatné CHIP DVD

2014016

20140096

KANCPAPIER, s.r.o., Dopravná 2, Topoľčany

36564931

06.02.2014

167,23

EUR

7/14

Renovácia tonerov

2014017

4758604871

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

10.02.2014

379,24

EUR

 

Telefónne poplatky 1/2014

2014018

8480001889

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany

36550949

10.02.2014

76,98

EUR

 

Vodné, stočné 1/2014

2014019

8480001890

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany

36550949

10.02.2014

9,96

EUR

 

Zrážková voda 1/2014

2014020

7124761930

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava

35815256

10.02.2014

921,00

EUR

 

Dodávka zemného plynu 2/2014

2014021

9000731631

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica

36631124

13.02.2014

102,25

EUR

 

Poštové služby 1/2014

2014022

6140093810

Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava

35765143

13.02.2014

96,00

EUR

 

Pripojenie VPN 2/2014

2014023

012014

Juraj Novák, P.O.Hviezdoslava 2330/C, Topoľčany

37767941

14.02.2014

52,00

EUR

10/14

Oprava motorového vozidla

2014024

1067399766

Telefónica Slovakia, s.r.o.,  Einsteinova 24, Bratislava

35848863

14.02.2014

21,72

EUR

 

Telefónne poplatky 1/2014

2014025

5041400481

Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina

31592503

21.02.2014

68,13

EUR

39/12/ZE

Vyúčtovanie predplatného - Zbierka zákonov SR

2014026

20140025

Svetlana Rybanská, Kovarská 99, Chrabrany

41778031

26.02.2014

18,70

EUR

11/14

Zviazanie výročnej správy r.2013

2014027

0114023281

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava

31396674

26.02.2014

1 663,58

EUR

13/14

Stravné kupóny 3/2014

2014028

022014

Juraj Novák, P.O.Hviezdoslava 2330/C, Topoľčany

37767941

27.02.2014

72,80

EUR

14/14

Výmena oleja motorového vozidla

2014029

2014068

Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce

37286935

04.03.2014

39,83

EUR

 

Služby v oblasti PO

2014030

7124785687

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava

35815256

04.03.2014

868,00

EUR

Dodávka zemného plynu 3/2014

2014031

3640000032

INTES Poprad, s.r.o., Námestie sv. Egídia 95, Poprad

36449814

05.03.2014

205,94

EUR

15/14

Testovacie prúžky do REFLOTRONU

2014032

8480008099

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany

36550949

10.03.2014

76,98

EUR

 

Vodné, stočné 2/2014

2014033

8480008100

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany

36550949

10.03.2014

9,00

EUR

 

Zrážková voda 2/2014

2014034

6759595530

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

10.03.2014

336,83

EUR

 

Telefónne poplatky 2/2014

2014035

6140154290

Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava

35765143

12.03.2014

96,00

EUR

 

Pripojenie VPN 3/2014

2014036

9000738702

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica

36631124

13.03.2014

139,80

EUR

 

Poštové služby 2/2014

2014037

726800634

PosAm, spol. s r.o., Odborárska 21, Bratislava

31365078

17.03.2014

298,74

EUR

17/14

Inštalácia obrazu v mieste klienta – RIS

2014038

1069032453

Telefónica Slovakia, s.r.o.,  Einsteinova 24, Bratislava

35848863

19.03.2014

21,48

EUR

 

Telefónne poplatky 2/2014

2014039

4010712

V OBZOR, s.r.o., Exnárova 7, Bratislava

35708956

19.03.2014

5,00

EUR

19/14

Predplatné Alkoholizmus a iné drogové závislosti

2014040

140046

VEMACOM 2000, s.r.o., Pivovarnícka 4, Topoľčany

36538621

24.03.2014

71,52

EUR

18/14

Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov

2014041

20140250

KANCPAPIER, s.r.o., Dopravná 2, Topoľčany

36564931

28.03.2014

109,39

EUR

22/14

Materiál

2014042

0114035311

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava

31396674

28.03.2014

1 523,32

EUR

21/14

Stravné kupóny 3/2014

2014043

2014117

Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce

37286935

01.04.2014

39,83

EUR

 

Služby v oblasti PO

2014044

032014

Juraj Novák, P.O.Hviezdoslava 2330/C, Topoľčany

37767941

02.04.2014

780,00

EUR

23/14

Oprava motorového vozidla

2014045

632430159

HACH LANGE s.r.o., Rolnícka 21, Bratislava -Vajnory

35899727

07.04.2014

105,06

EUR

20/14

Testovacie prúžky

2014046

7448021852

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava

36677281

07.04.2014

753,74

EUR

 

Elektrická energia

2014047

0760589036

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

09.04.2014

341,63

EUR

 

Telefónne poplatky 3/2014

2014048

8480015707

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany

36550949

09.04.2014

9,96

EUR

 

Zrážková voda 3/2014

2014049

9000745001

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica

36631124

14.04.2014

174,55

EUR

 

Poštové služby 3/2014

2014050

7144723126

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava

35815256

14.04.2014

475,00

EUR

 

Dodávka zemného plynu 4/2014

2014051

6140215301

Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava

35765143

15.04.2014

96,00

EUR

 

Pripojenie VPN 4/2014

2014052

1071490511

Telefónica Slovakia, s.r.o.,  Einsteinova 24, Bratislava

35848863

15.04.2014

21,60

EUR

 

Telefónne poplatky 3/2014

2014053

0414040609

Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina

31592503

16.04.2014

120,00

EUR

52/13

Dane a poplatky r. 2014

2014054

0414040536

Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina

31592503

17.04.2014

65,00

EUR

53/13

Pracovné právo r. 2014

2014055

0414040339

Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina

31592503

17.04.2014

72,00

EUR

40/13

Zbierka zákonov SR r. 2014

2014056

042014

Juraj Novák, P.O.Hviezdoslava 2330/C, Topoľčany

37767941

22.04.2014

158,00

EUR

25/14

Oprava motorového vozidla

2014057

13172014

DISPOLAB. Žilina s.r.o.. Gabajova 11, Žilina

31625746

23.04.2014

43,21

EUR

27/14

Odberové tampóny

2014058

0114046698

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava

31396674

29.04.2014

1 453,19

EUR

28/14

Stravné kupóny 5/2014

2014059

3401452751

Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské  nivy 48, Bratislava

31348262

30.04.2014

72,00

EUR

24/14

Predplatné Verejné obstarávanie

2014060

5570014809

IVES Košice, Čsl. armády 20, Košice

00162957

05.05.2014

119,50

EUR

 

Služby technickej podpory WINASU

2014061

2014170

Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce

37286935

05.05.2014

39,83

EUR

 

Služby v oblasti PO

2014062

7144746387

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava

35815256

05.05.2014

182,00

EUR

Dodávka zemného plynu 5/2014

2014063

0761589736

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

07.05.2014

312,83

EUR

 

Telefónne poplatky 4/2014

2014064

1073238784

Telefónica Slovakia, s.r.o.,  Einsteinova 24, Bratislava

35848863

12.05.2014

23,76

EUR

 

Telefónne poplatky 4/2014

2014065

8480023787

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany

36550949

13.05.2014

178,86

EUR

 

Vodné, stočné 3,4/2014

2014066

8480023788

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany

36550949

13.05.2014

9,65

EUR

 

Zrážková voda 4/2014

2014067

9000751913

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica

36631124

14.05.2014

188,70

EUR

 

Poštové služby 4/2014

2014068

6140276570

Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava

35765143

14.05.2014

96,00

EUR

 

Pripojenie VPN 5/2014

2014069

3306337044

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

15.05.2014

32,98

EUR

 

Telefóny, aktivácia

2014070

0114057505

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava

31396674

28.05.2014

1 530,00

EUR

29/14

Stravné kupóny 6/2014

2014071

2014217

Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce

37286935

04.06.2014

39,83

EUR

 

Služby v oblasti PO

2014072

7208114514

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava

35815256

05.06.2014

77,00

EUR

 

Dodávka zemného plynu 6/2014

2014073

8480031206

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany

36550949

10.06.2014

110,94

EUR

 

Vodné, stočné 5/2014

2014074

8480031207

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany

36550949

10.06.2014

9,96

EUR

 

Zrážková voda 5/2014

2014075

4762596229

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

10.06.2014

272,68

EUR

 

Telefónne poplatky 5/2014

2014076

4101453712

Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské  nivy 48, Bratislava

31348262

11.06.2014

804,41

EUR

 

Aktualizácie programu ASPI

2014077

6140337961

Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava

35765143

11.06.2014

96,00

EUR

 

Pripojenie VPN 6/2014

2014078

1075158841

Telefónica Slovakia, s.r.o.,  Einsteinova 24, Bratislava

35848863

11.06.2014

19,90

EUR

 

Telefónne poplatky 5/2014

2014079

9000759186

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica

36631124

13.06.2014

168,20

EUR

 

Poštové služby 5/2014

2014080

7405877657

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

23.06.2014

30,02

EUR

Telefónne poplatky

2014081

7405877656

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

23.06.2014

30,02

EUR

 

Telefónne poplatky

2014082

7405877658

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

23.06.2014

44,52

EUR

 

Telefónne poplatky

2014083

0114069633

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava

31396674

27.06.2014

1 683,62

EUR

31/14

Stravné kupóny 7/2014

2014084

862011

JUDr. Ľubomír Kišac, Škultétyho 1597/7, Topoľčany

37854925

02.07.2014

209,09

EUR

 

Advokátske služby

2014085

7437811930

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava

36677281

04.07.2014

753,74

EUR

 

Elektrická energia

2014086

14030701

Mgr. Silvia Kovarská, Februárová 945/20, Partizánske

40934471

04.07.2014

250,00

EUR

 

Spracovanie miezd

2014087

2014265

Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce

37286935

08.07.2014

39,83

EUR

 

Služby v oblasti PO

2014088

7144812795

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava

35815256

07.07.2014

71,00

EUR

 

Dodávka zemného plynu 7/2014

2014089

3763607558

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

09.07.2014

305,35

EUR

 

Telefónne poplatky 6/2014

2014090

8480036336

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany

36550949

09.07.2014

63,40

EUR

 

Vodné, stočné 6/2014

2014091

8480036337

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany

36550949

09.07.2014

9,65

EUR

 

Zrážková voda 6/2014

2014092

20140909

SCHWARZ – EKO s.r.o., Pod Kalváriou 2616/32, Topoľčany

36546194

10.07.2014

47,80

EUR

 

Odvoz, likvidácia odpadu

2014093

052014

Juraj Novák, P.O.Hviezdoslava 2330/C, Topoľčany

37767941

10.07.2014

59,00

EUR

33/14

Oprava motorového vozidla

2014094

6140400449

Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava

35765143

11.07.2014

96,00

EUR

 

Pripojenie VPN 7/2014

2014095

9000765154

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica

36631124

14.07.2014

105,50

EUR

 

Poštové služby 6/2014

2014096

201403877

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 1531/15, Ústí nad Labem

71009361

14.07.2014

1 692,00

CZK

30/14

Biologické indikátory

2014097

2763606756

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

14.07.2014

112,98

EUR

 

Telefónne poplatky, internet

2014098

7406820375

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

21.07.2014

25,99

EUR

 

Telefónne poplatky

2014099

7406831895

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

21.07.2014

25,99

EUR

 

Telefónne poplatky

2014100

7406831896

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

21.07.2014

25,99

EUR

 

Telefónne poplatky

2014101

0114081654

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava

31396674

29.07.2014

1 433,15

EUR

34/14

Stravné kupóny 8/2014

2014102

20140659

KANCPAPIER, s.r.o., Dopravná 2, Topoľčany

36564931

30.07.2014

524,65

EUR

32/14

Renovácia tonerov, materiál

2014103

2014322

Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce

37286935

04.08.2014

39,83

EUR

 

Služby v oblasti PO

2014104

140194

J.R. doprava a obchod, s.r.o., M.Rázusa 2892/42, Topoľčany

34152580

04.08.2014

1,98

EUR

3/13

Umývanie vozidiel

2014105

14010801

Mgr. Silvia Kovarská, Februárová 945/20, Partizánske

40934471

04.08.2014

350,00

EUR

 

Spracovanie miezd, štatistických výkazov

2014106

7164788722

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava

35815256

07.08.2014

71,00

EUR

 

Dodávka zemného plynu 8/2014

2014107

1752014

Pavol Jančovič, Janka Matúšku 2250, Topoľčany

11743999

08.08.2014

250,00

EUR

35/14

Revízia plynovej kotolne

2014108

3764754273

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

11.08.2014

154,87

EUR

 

Telefónne poplatky

2014109

8764753444

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

11.08.2014

189,36

EUR

 

Telefónne poplatky

2014110

8480048879

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany

36550949

11.08.2014

88,31

EUR

 

Vodné, stočné 7/2014

2014111

8480048880

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany

36550949

11.08.2014

10,20

EUR

 

Zrážková voda 7/2014

2014112

9000772117

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica

36631124

13.08.2014

154,80

EUR

 

Poštové služby 7/2014

2014113

6140462163

Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava

35765143

15.08.2014

96,00

EUR

 

Pripojenie VPN 8/2014

2014114

7407792561

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

21.08.2014

25,99

EUR

Telefónne poplatky

2014115

7407801002

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

21.08.2014

25,99

EUR

 

Telefónne poplatky

2014116

7407805263

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

21.08.2014

25,99

EUR

 

Telefónne poplatky

2014117

0414080561

Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina

31592503

22.08.2014

60,00

EUR

40/13

Zbierka zákonov SR r. 2014

2014118

0114090658

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava

31396674

26.08.2014

1 526,66

EUR

38/14

Stravné kupóny 9/2014

2014119

2014369

Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce

37286935

04.09.2014

39,83

EUR

 

Služby v oblasti PO

2014120

14010901

Mgr. Silvia Kovarská, Februárová 945/20, Partizánske

40934471

05.09.2014

250,00

EUR

 

Spracovanie miezd

2014121

7228197987

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava

35815256

08.09.2014

147,00

EUR

 

Dodávka zemného plynu 9/2014

2014122

0414081885

Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina

31592503

09.09.2014

19,98

EUR

37/14

Finančný spravodajca r. 2015

2014123

0414081886

Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina

31592503

09.09.2014

112,86

EUR

36/14

Zbierka zákonov SR r. 2015

2014124

1765730906

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

09.09.2014

490,12

EUR

 

Telefónne poplatky

2014125

3765730148

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

11.09.2014

-143,14

EUR

 

Telefónne poplatky – preplatok

2014126

8480065842

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany

36550949

11.09.2014

85,87

EUR

 

Vodné, stočné 8/2014

2014127

8480065843

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany

36550949

11.09.2014

10,27

EUR

 

Zrážková voda 8/2014

2014128

6140523649

Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava

35765143

11.09.2014

96,00

EUR

 

Pripojenie VPN 9/2014

2014129

9000777869

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica

36631124

16.09.2014

147,10

EUR

 

Poštové služby 8/2014

2014130

7408768037

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

23.09.2014

25,99

EUR

 

Telefónne poplatky

2014131

7408772194

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

23.09.2014

25,99

EUR

 

Telefónne poplatky

2014132

7408759848

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

23.09.2014

25,99

EUR

 

Telefónne poplatky

2014133

0114102028

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava

31396674

29.09.2014

1 813,86

EUR

Stravné kupóny 10/2014

2014134

20140246

ARKOS spol. s r.o., Plynárenská 7/B, Bratislava

35691069

01.10.2014

192,00

EUR

42/14

Aktualizácie programu LEA UAFALAN r.2015

2014135

14011001

Mgr. Silvia Kovarská, Februárová 945/20, Partizánske

40934471

03.10.2014

250,00

EUR

 

Spracovanie miezd

2014136

0414090802

Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina

31592503

06.10.2014

100,00

EUR

53/13

Pracovné právo r.2014

2014137

2014418

Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce

37286935

07.10.2014

39,83

EUR

 

Služby v oblasti PO

2014138

20140933

KANCPAPIER, s.r.o., Dopravná 2, Topoľčany

36564931

07.10.2014

188,90

EUR

40/14

Kancelársky materiál, čistiace potreby

2014139

7164843079

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava

35815256

07.10.2014

458,00

EUR

 

Dodávka zemného plynu 10/2014

2014140

7438054537

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava

36677281

07.10.2014

753,74

EUR

 

Elektrická energia

2014141

8480078439

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany

36550949

09.10.2014

64,99

EUR

 

Vodné, stočné 9/2014

2014142

8480078440

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany

36550949

09.10.2014

9,94

EUR

 

Zrážková voda 9/2014

2014143

0766674299

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

10.10.2014

326,89

EUR

 

Telefónne poplatky

2014144

9000784567

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica

36631124

14.10.2014

216,85

EUR

 

Poštové služby 9/2014

2014145

082014

Juraj Novák, P.O.Hviezdoslava 2330/C, Topoľčany

37767941

14.10.2014

65,00

EUR

 

Oprava vozidla

2014146

6140586199

Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava

35765143

15.10.2014

96,00

EUR

 

Pripojenie VPN 10/2014

2014147

720141701

Vema, s.r.o., Prievozská 14/A, Bratislava

31355374

20.10.2014

33,60

EUR

 

Aktualizácie programu

2014148

7409726253

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

22.10.2014

25,99

EUR

 

Telefónne poplatky

2014149

7409731294

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

22.10.2014

25,99

EUR

 

Telefónne poplatky

2014150

7409735835

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

22.10.2014

25,99

EUR

 

Telefónne poplatky

2014151

0114114429

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava

31396674

29.10.2014

1 436,48

EUR

44/14

Stravné kupóny

2014152

14021101

Mgr. Silvia Kovarská, Februárová 945/20, Partizánske

40934471

03.11.2014

350,00

EUR

 

Spracovanie miezd, štatistických výkazov

2014153

2014479

Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce

37286935

04.11.2014

39,83

EUR

 

Služby v oblasti PO

2014154

3767620263

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

11.11.2014

354,71

EUR

Telefónne poplatky

2014155

8480085235

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany

36550949

11.11.2014

92,83

EUR

 

Vodné, stočné 10/2014

2014156

8480085236

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany

36550949

11.11.2014

10,27

EUR

 

Zrážková voda 10/2014

2014157

9000790696

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica

36631124

12.11.2014

159,00

EUR

 

Poštové služby 10/2014

2014158

6140648325

Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava

35765143

14.11.2014

96,00

EUR

 

Pripojenie VPN 11/2014

2014159

7410687890

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

21.11.2014

25,99

EUR

 

Telefónne poplatky

2014160

7410693162

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

21.11.2014

25,99

EUR

 

Telefónne poplatky

2014161

7410693163

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

21.11.2014

25,99

EUR

 

Telefónne poplatky

2014162

0114124511

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava

31396674

26.11.2014

1 543,36

EUR

 

Stravné kupóny

2014163

7417788622

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava

35815256

27.11.2014

-998,30

EUR

 

Vyúčtovanie spotreby plynu

2014164

2014528

Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce

37286935

03.12.2014

39,83

EUR

 

Služby v oblasti PO

2014165

14031201

Mgr. Silvia Kovarská, Februárová 945/20, Partizánske

40934471

04.12.2014

250,00

EUR

 

Spracovanie miezd

2014166

8480091677

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany

36550949

08.12.2014

74,27

EUR

 

Vodné, stočné 11/2014

2014167

8480091678

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany

36550949

08.12.2014

9,94

EUR

 

Zrážková voda 11/2014

2014168

9768569420

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

10.12.2014

309,28

EUR

 

Telefónne poplatky

2014169

620024119

L.K.Permanent spol. s r.o., Hattalova 12, Bratislava

31352782

10.12.2014

29,94

EUR

47/14

Predplatné Bezpečná práca r.2015

2014170

7134990754

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava

35815256

10.12.2014

541,00

EUR

 

Dodávka zemného plynu 12/2014

2014171

9000798991

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica

36631124

12.12.2014

153,75

EUR

 

Poštové služby 11/2014

2014172

2014430

Marián Juhás MRJ, Pribinova 8722/43, Zvolen

35195827

15.12.2014

194,27

EUR

48/14

Oprava motorového vozidla

2014173

140701

Netsoft s.r.o., 1.mája 226/6, Partizánske

47179791

17.12.2014

704,40

EUR

49/14

Počítač, aktualizácia ESET

2014174

6140711725

Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava

35765143

18.12.2014

96,00

EUR

 

Pripojenie VPN 12/2014

2014175

14100103

TOGATO plus, s.r.o., Gogoľova 2137, Topoľčany

36532193

19.12.2014

28,80

EUR

9/14

Pranie odevov

2014176

40214367

Petit Press, a.s. Lazaretská 12, Bratislava

35790253

22.12.2014

25,00

EUR

46/14

Predplatné MY Topoľčianske noviny

2014177

20141299

KANCPAPIER, s.r.o., Dopravná 2, Topoľčany

36564931

22.12.2014

391,10

EUR

50/14

Kancelársky materiál

2014178

7411651754

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

23.12.2014

26,28

EUR

 

Telefónne poplatky

2014179

7411636237

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

23.12.2014

25,99

EUR

 

Telefónne poplatky

2014180

7411649156

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

23.12.2014

25,99

EUR

 

Telefónne poplatky