Faktúry - rok 2013

 

 

Archív faktúr:

Rok 2011     Rok 2012     Rok 2013      Rok 2014     Rok 2015     Rok 2016     Rok 2017     Rok 2018

Rok 2019     Rok 2020     Rok 2021     Rok 2022     Rok 2023


Číslo

 

Číslo

faktúry

Dodávateľ

IČO

Dátum doručenia

 

Suma vrátane DPH

Mena

Číslo objednávky

Označenie tovaru/ služby

 

2012210

120331

J.R. doprava a obchod, s.r.o., M.Rázusa 2892/42, Topoľčany

34152580

07.01.2013

1,98

EUR

61/11/ZE

Umývanie vozidiel

2012211

8280138718

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany

36550949

10.01.2013

42,90

EUR

Vodné, stočné 12/2012

2012212

8280139060

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany

36550949

10.01.2013

10,21

EUR

Zrážková voda 12/2012

2012213

1746100713

SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10, Bratislava

35763469

10.01.2013

340,62

EUR

Telefónne poplatky 12/2012

2012214

9000646804

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica

36631124

11.01.2013

146,60

EUR

Poštové služby 12/2012

2012215

7230445774

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava

36677281

14.01.2013

650,23

EUR

Vyúčtovanie spotreby el. energie r.2012

2012216

1046699362

Telefónica Slovakia, s.r.o.,  Einsteinova 24, Bratislava

35848863

14.01.2013

21,35

EUR

Telefónne poplatky 12/2012

2012217

5041201657

Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina

31592503

16.01.2013

11,30

EUR

35/11/ZE

Vyúčtovanie predplatného FS 2012

2012218

3228001583

S-EPI, s.r.o., Martina Rázusa 23A/8336, Žilina

36014991

16.01.2013

65,26

EUR

40/11/ZE

Vyúčtovanie predplatného r.2012

2013001

0113000900

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava

31396674

04.01.2013

1 755,60

EUR

1/13

Stravné kupóny 1/2013

2013002

7154439554

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava

35815256

07.01.2013

923,00

EUR

Dodávka zemného plynu 1/2013

2013003

3010712

V OBZOR, s.r.o., Exnárova 7, Bratislava

35708956

14.01.2013

5,00

EUR

8/13

Predplatné „Alkoholizmus a drogové závislosti“ r.2013

2013004

3021214

V OBZOR, s.r.o., Exnárova 7, Bratislava

35708956

16.01.2013

69,00

EUR

2/13

Predplatné Vestník MZ SR

2013005

1282013

DISPOLAB, Žilina s.r.o., Gabajova 11, Žilina

31625746

16.01.2013

52,61

EUR

6/13

Odberové tampóny

2013006

6130025056

Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava

35765143

16.01.2013

96,00

EUR

Pripojenie VPN 1/2013

2013007

012013

Juraj Novák, P.O.Hviezdoslava 2330/C, Topoľčany

37767941

17.01.2013

110,00

EUR

9/13

Oprava motorového vozidla

2013008

7446767294

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava

36677281

18.01.2013

803,16

EUR

Elektrická energia

2013009

720130017

Vema, s.r.o., Prievozská 14/A, Bratislava

31355374

18.01.2013

554,40

EUR

Aktualizácie programu PAM

2013010

7412934582

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava

35815256

18.01.2013

681,54

EUR

Vyúčtovanie spotreby zemného plynu

2013011

130124004

Branko Kobela – TOPSERVIS, Krušovská 1645, Topoľčany

46415289

28.01.2013

125,00

EUR

10/13

Oprava kopírky

2013012

20131231

AJFA+AVIS, s.r.o., Klemensova 34, Žilina

31602436

31.01.2013

49,50

EUR

4/13

Predplatné „Čo má vedieť mzdová účtovníčka“ r. 2013

2013013

0113014346

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava

31396674

31.01.2013

1 626,90

EUR

12/13

Stravné kupóny 2/2013

2013014

2013010

Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce

37286935

06.02.2013

39,83

EUR

Služby v oblasti ochrany pred požiarmi

2013015

0747078728

SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10, Bratislava

35763469

07.02.2013

500,77

EUR

Telefónne poplatky 1/2013

2013016

8380010724

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany

36550949

11.02.2013

40,75

EUR

Vodné, stočné 1/2013

2013017

8380011022

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany

36550949

11.02.2013

9,88

EUR

 

Zrážková voda 1/2013

2013018

7154447368

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava

35815256

11.02.2013

895,00

EUR

 

Dodávka zemného plynu 2/2013

2013019

13159683

MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o., Šustekova 8, Bratislava

31356958

11.02.2013

84,84

EUR

7/13

Časopis CHIP DVD

2013020

9000653574

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica

36631124

12.02.2013

102,75

EUR

Poštové služby 1/2013

2013021

1048062429

Telefónica Slovakia, s.r.o.,  Einsteinova 24, Bratislava

35848863

13.02.2013

21,00

EUR

Telefónne poplatky 1/2013

2013022

20130083

KANCPAPIER, s.r.o., Dopravná 2, Topoľčany

36564931

14.02.2013

432,60

EUR

11/13

Renovácia tonerov, materiál

2013023

6130077920

Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava

35765143

14.02.2013

96,00

EUR

Pripojenie VPN 2/2013

2013024

062013

Juraj Novák, P.O.Hviezdoslava 2330/C, Topoľčany

37767941

21.02.2013

124,00

EUR

15/13

Údržba motorového vozidla

2013025

5041300524

Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina

31592503

26.02.2013

12,06

EUR

39/11/ZE

Vyúčtovanie predplatného - Zbierka zákonov SR r. 2012

2013026

0113023098

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava

31396674

28.02.2013

1 600,50

EUR

16/13

Stravné kupóny 3/2013

2013027

2013068

Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce

37286935

04.03.2013

39,83

EUR

Služby v oblasti ochrany pred požiarmi

2013028

20130102

ČECHVALAB, s.r.o., Popradská 84, Bratislava

35697709

04.03.2013

27,24

EUR

14/13

Teplomer úžitkový

2013029

7134461889

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava

35815256

04.03.2013

844,00

EUR

Dodávka zemného plynu 3/2013

2013030

7748061304

SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10, Bratislava

35763469

07.03.2013

323,48

EUR

Telefónne poplatky 2/2013

2013031

8380027425

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany

36550949

13.03.2013

99,62

EUR

Vodné, stočné 2/2013

2013032

8380027426

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany

36550949

13.03.2013

8,93

EUR

Zrážková voda 2/2013

2013033

9000660424

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica

36631124

13.03.2013

165,75

EUR

Poštové služby 2/2013

2013034

1049521148

Telefónica Slovakia, s.r.o.,  Einsteinova 24, Bratislava

35848863

13.03.2013

22,61

EUR

Telefónne poplatky 2/2013

2013035

6130131572

Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava

35765143

13.03.2013

96,00

EUR

Pripojenie VPN 3/2013

2013036

20120007

Ladislav Mokran LM-Racing team, Krušovská 1645/12, Topoľčany

43539114

14.03.2013

196,20

EUR

17/13

Oprava automobilu

2013037

20130213

KANCPAPIER, s.r.o., Dopravná 2, Topoľčany

36564931

21.03.2013

300,83

EUR

21/13

Čistiace a hygienické potreby

2013038

20130045

Svetlana Rybanská, Kovarská 99, Chrabrany

41778031

21.03.2013

18,70

EUR

19/13

Zviazanie výročnej správy

2013039

0113031024

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava

31396674

26.03.2013

1 620,30

EUR

22/13

Stravné kupóny 4/2013

2013040

130056

VEMACOM 2000, s.r.o., Pivovarnícka 4, Topoľčany

130056

28.03.2013

61,06

EUR

20/13

Revízia hydrantov, hasiacich prístrojov

2013041

0413030143

Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina

31592503

02.04.2013

100,00

EUR

30/12/ZE

Publikácia Dane a poplatky r.2013

2013042

2013117

Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce

37286935

05.04.2013

39,83

EUR

Služby v oblasti ochrany pred požiarmi

2013043

7154498150

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava

35815256

05.04.2013

462,00

EUR

 

Dodávka zemného plynu 4/2013

2013044

7446998628

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava

36677281

09.04.2013

803,16

EUR

 

Elektrická energia

2013045

0413030475

Poradca podnikateľa, spol. s r.o., M. Rázusa 23A, Žilina

31592503

10.04.2013

50,00

EUR

39/12/ZE

Zbierka zákonov SR r.2013

2013046

8749041865

SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10, Bratislava

35763469

10.04.2013

416,10

EUR

 

Telefónne poplatky 3/2013

2013047

9000666183

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica

36631124

11.04.2013

122,80

EUR

 

Poštové služby 3/2013

2013048

3713

TOPNETWORK s.r.o., Dopravná 5, Topoľčany

36737160

11.04.2013

24,00

EUR

24/13

Prenosný telefón

2013049

2013013

PNEUSYSTEM TO s.r.o., Dopravná 5, Topoľčany

44836066

12.04.2013

190,06

EUR

25/13

Pneumatiky, údržba motor. vozidiel

2013050

6130185904

Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava

35765143

15.04.2013

96,00

EUR

 

Pripojenie VPN 4/2013

2013051

082013

Juraj Novák, P.O.Hviezdoslava 2330/C, Topoľčany

37767941

15.04.2013

204,00

EUR

23/13

Oprava motorového vozidla

2013052

1051003082

Telefónica Slovakia, s.r.o.,  Einsteinova 24, Bratislava

35848863

15.04.2013

21,00

EUR

 

Telefónne poplatky 3/2013

2013053

8380035360

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany

36550949

16.04.2013

86,04

EUR

 

Vodné, stočné 3/2013

2013054

8380035361

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany

36550949

16.04.2013

9,88

EUR

 

Zrážková voda 3/2013

2013055

0113043394

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava

31396674

30.04.2013

1 666,92

EUR

26/13

Stravné kupóny 5/2013

2013056

0413040716

Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina

31592503

02.05.2013

70,00

EUR

30/12/ZE

Pracovné právo r. 2013

2013057

2013172

Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce

37286935

03.05.2013

39,83

EUR

 

Služby v oblasti ochrany pred požiarmi

2013058

7192813185

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava

35815256

03.05.2013

177,00

EUR

 

Dodávka zemného plynu 5/2013

2013059

6750027179

SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10, Bratislava

35763469

10.05.2013

384,47

EUR

Telefónne poplatky 4/2013

2013060

8380041870

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany

36550949

13.05.2013

90,55

EUR

 

Vodné, stočné 4/2013

2013061

8380041871

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany

36550949

13.05.2013

9,56

EUR

 

Zrážková voda 4/2013

2013062

9000673083

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica

36631124

14.05.2013

153,95

EUR

 

Poštové služby 4/2013

2013063

6130239758

Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava

35765143

15.05.2013

96,00

EUR

 

Pripojenie VPN 5/2013

2013064

1052987673

Telefónica Slovakia, s.r.o.,  Einsteinova 24, Bratislava

35848863

15.05.2013

22,03

EUR

 

Telefónne poplatky 4/2013

2013065

5570011735

IVES Košice, Čsl. Armády 20, Košice

00162957

16.05.2013

119,50

EUR

 

Služby technickej podpory WINASU

2013066

131212207

MEDIATEL spol. s r.o., Miletičova 21, Bratislava

35859415

22.05.2013

288,00

EUR

 

Zverejnenie v telefónnom zozname

2013067

201314652

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 1531/15, Ústí nad Labem

71009361

23.05.2013

945,00

CZK

18/13

Biologické indikátory

2013068

20130433

KANCPAPIER, s.r.o., Dopravná 2, Topoľčany

36564931

29.05.2013

666,19

EUR

27/13

Kancelársky materiál, renovácia

2013069

0113052628

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava

31396674

30.05.2013

1 566,73

EUR

28/13

Stravné kupóny 6/2013

2013070

2013220

Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce

37286935

05.06.2013

39,83

EUR

 

Služby v oblasti ochrany pred požiarmi

2013071

7217834576

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava

35815256

05.06.2013

74,00

EUR

 

Dodávka zemného plynu 6/2013

2013072

4101334438

IURA EDITION, spol. s r.o., Mlynské nivy 48, Bratislava

31348262

06.06.2013

793,30

EUR

 

Aktualizácie programu ASPI r.2013

2013073

5750989074

SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10, Bratislava

35763469

07.06.2013

355,13

EUR

 

Telefónne poplatky 5/2013

2013074

9000680099

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica

36631124

12.06.2013

255,75

EUR

Poštové služby 5/2013

2013075

8380050684

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany

36550949

12.06.2013

54,34

EUR

 

Vodné, stočné 5/2013

2013076

8380050685

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany

36550949

12.06.2013

9,88

EUR

 

Zrážková voda 5/2013

2013077

6130293637

Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava

35765143

13.06.2013

96,00

EUR

 

Pripojenie VPN 6/2013

2013078

1054453415

Telefónica Slovakia, s.r.o.,  Einsteinova 24, Bratislava

35848863

17.06.2013

32,84

EUR

 

Telefónne poplatky 5/2013

2013079

11300365

Ing. Branislav Ďuriš-NETSOFT, Zoborská 131, Skačany

35255358

21.06.2013

360,18

EUR

30/13

Aktualizácia KerioConect

2013080

3630000119

INTES Poprad, s.r.o., Námestie sv. Egídia 95, Poprad

36449814

25.06.2013

1 356,55

EUR

31/13

Prúžky do REFLOTRONU

2013081

142013

Juraj Novák, P.O.Hviezdoslava 2330/C, Topoľčany

37767941

25.06.2013

159,84

EUR

34/13

Odtiahnutie vozidla

2013082

0113062000

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava

31396674

27.06.2013

1 727,04

EUR

33/13

Stravné kupóny 7/2013

2013083

20130528

KANCPAPIER, s.r.o., Dopravná 2, Topoľčany

36564931

27.06.2013

776,33

EUR

32/13

Kancelársky materiál, renovácia tonerov

2013084

2013268

Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce

37286935

02.07.2013

39,83

EUR

 

Služby v oblasti ochrany pred požiarmi

2013085

2013010170

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, Trnava

42156424

02.07.2013

144,00

EUR

 

Služba „Všeobecné podanie“

2013086

7144509716

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava

35815256

03.07.2013

69,00

EUR

 

Dodávka zemného plynu 7/2013

2013087

3630000130

INTES Poprad, s.r.o., Námestie sv. Egídia 95, Poprad

36449814

08.07.2013

144,61

EUR

31/13

Prúžky do REFLOTRONU

2013088

7436921948

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava

36677281

10.07.2013

803,16

EUR

 

Elektrická energia

2013089

9000685290

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica

36631124

11.07.2013

177,85

EUR

 

Poštové služby 6/2013

2013090

6751871049

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

12.07.2013

429,91

EUR

 

Telefónne poplatky 6/2013

2013091

8380057710

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany

36550949

12.07.2013

45,28

EUR

 

Vodné, stočné 6/2013

2013092

8380057711

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany

36550949

12.07.2013

9,56

EUR

 

Zrážková voda 6/2013

2013093

20131024

SCHWARZ- EKO, s.r.o., Pod Kalváriou 2616/32, Topoľčany

36546194

15.07.2013

47,80

EUR

 

Odvoz, likvidácia odpadu

2013094

6130348438

Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava

35765143

15.07.2013

96,00

EUR

 

Pripojenie VPN 7/2013

2013095

1055963087

Telefónica Slovakia, s.r.o.,  Einsteinova 24, Bratislava

35848863

17.07.2013

21,00

EUR

 

Telefónne poplatky 6/2013

2013096

0113073915

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava

31396674

30.07.2013

1 593,46

EUR

36/13

Stravné kupóny 8/2013

2013097

2013316

Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce

37286935

05.08.2013

39,83

EUR

 

Služby v oblasti ochrany pred požiarmi

2013098

7202887146

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava

35815256

05.08.2013

69,00

EUR

 

Dodávka zemného plynu 8/2013

2013099

1522013

Pavol Jančovič, Janka Matušku 2250/12, Topoľčany

11743999

06.08.2013

250,00

EUR

37/13

Revízia  nízkotlakovej  plynovej kotolne

2013100

1752914010

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

08.08.2013

338,51

EUR

Telefónne poplatky 7/2013

2013101

8380061754

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany

36550949

12.08.2013

47,54

EUR

 

Vodné, stočné 7/2013

2013102

8380061755

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany

36550949

12.08.2013

9,88

EUR

 

Zrážková voda 7/2013

2013103

9000691828

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica

36631124

13.08.2013

148,55

EUR

 

Poštové služby 7/2013

2013104

1057537506

Telefónica Slovakia, s.r.o.,  Einsteinova 24, Bratislava

35848863

13.08.2013

21,00

EUR

 

Telefónne poplatky 7/2013

2013105

4209056777

Štátny veterinárny a potravinový ústav, Jánoškova 1611/58, Dolný Kubín

17334870

14.08.2013

84,38

EUR

35/13

Rozbor vzorky potravín

2013106

6130406803

Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava

35765143

14.08.2013

96,00

EUR

 

Pripojenie VPN 8/2013

2013107

0413080254

Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina

31592503

19.08.2013

60,00

EUR

39/12/ZE

Zbierka zákonov SR r.2013

2013108

0413081214

Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina

31592503

23.08.2013

35,00

EUR

30/12/ZE

Dane a poplatky r. 2013

2013109

0413081046

Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina

31592503

26.08.2013

35,00

EUR

30/12/ZE

Pracovné právo r. 2013

2013110

0113082084

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava

31396674

27.08.2013

1 653,56

EUR

39/13

Stravné kupóny 9/2013

2013111

162013

Juraj Novák, P.O.Hviezdoslava 2330/C, Topoľčany

37767941

03.09.2013

72,00

EUR

38/13

Výmena oleja motorového vozidla

2013112

7144556567

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava

35815256

03.09.2013

143,00

EUR

 

Dodávka zemného plynu 9/2013

2013113

2013366

Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce

37286935

04.09.2013

39,83

EUR

 

Služby v oblasti ochrany pred požiarmi

2013114

0413083027

Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina

31592503

09.09.2013

19,98

EUR

41/13

Finančný spravodajca r. 2014

2013115

3753869258

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

10.09.2013

360,70

EUR

 

Telefónne poplatky 8/2013

2013116

9000698610

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica

36631124

11.09.2013

68,55

EUR

 

Poštové služby 8/2013

2013117

8380068726

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany

36550949

12.09.2013

70,19

EUR

 

Vodné, stočné 8/2013

2013118

8380068727

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany

36550949

12.09.2013

9,88

EUR

 

Zrážková voda 8/2013

2013119

6130465113

Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava

35765143

12.09.2013

96,00

EUR

 

Pripojenie VPN 9/2013

2013120

0413083105

Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina

31592503

13.09.2013

112,86

EUR

40/13

Zbierka zákonov SR r. 2014

2013121

632330551

HACH LANGE s.r.o., Rolnícka 21, Bratislava - Vajnory

35899727

18.09.2013

105,06

EUR

42/13

Testovacie prúžky

2013122

1059120776

Telefónica Slovakia, s.r.o.,  Einsteinova 24, Bratislava

35848863

24.09.2013

22,00

EUR

 

Telefónne poplatky 8/2013

2013123

0113091527

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava

31396674

25.09.2013

1 947,44

EUR

43/13

Stravné kupóny 10/2013

2013124

201324466

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 1531/15, Ústí nad Labem

71009361

30.09.2013

975,00

CZK

44/13

Biologické indikátory

2013125

2013412

Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce

37286935

02.10.2013

39,83

EUR

 

Služby v oblasti ochrany pred požiarmi

2013126

7164554960

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava

35815256

03.10.2013

445,00

EUR

 

Dodávka zemného plynu 10/2013

2013127

20130812

KANCPAPIER, s.r.o., Dopravná 2, Topoľčany

36564931

07.10.2013

133,68

EUR

46/13

Kancelársky materiál

2013128

7437124142

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava

36677281

07.10.2013

803,16

EUR

 

Elektrická energia

2013129

20130251

ARKOS spol. s r.o., Plynárenská 7/B, Bratislava

35691069

10.10.2013

192,00

EUR

45/13

Aktualizácie programu LEA UAFALAN

2013130

8380076906

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany

36550949

10.10.2013

45,28

EUR

 

Vodné, stočné 9/2013

2013131

8380076907

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany

36550949

10.10.2013

9,56

EUR

 

Zrážková voda 9/2013

2013132

9754687048

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

10.10.2013

384,13

EUR

 

Telefónne poplatky 9/2013

2013133

7113

Vladimír Vanček H&V – corporation, Obrancov mieru 61/29, Tovarníky

33988421

10.10.2013

322,80

EUR

 

Oprava el. zabezpečovacieho systému

2013134

9000705082

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica

36631124

11.10.2013

152,75

EUR

 

Poštové služby 9/2013

2013135

0413100284

Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina

31592503

14.10.2013

80,00

EUR

39/12/ZE

Zbierka zákonov SR r. 2013

2013136

6130524523

Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava

35765143

16.10.2013

96,00

EUR

 

Pripojenie VPN 10/2013

2013137

1060710608

Telefónica Slovakia, s.r.o.,  Einsteinova 24, Bratislava

35848863

16.10.2013

31,32

EUR

 

Telefónne poplatky 9/2013

2013138

13107

Mgr. Miroslav Jánoš – MOS MaRT, Izát 176/17, Kuzmice

44737351

22.10.2013

115,20

EUR

47/13

Údržba kotlov

2013139

20130895

KANCPAPIER, s.r.o., Dopravná 2, Topoľčany

36564931

28.10.2013

437,15

EUR

50/13

Kancelársky materiál, čistiace potreby

2013140

1013025

JUMA Trenčín s.r.o., Pred poľom 1652, Trenčín

36365289

24.10.2013

84,00

EUR

 

Aktualizačná odborná príprava ABT

2013141

0113104756

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava

31396674

31.10.2013

1 640,21

EUR

48/13

Stravné kupóny 11/2013

2013142

2013460

Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce

37286935

07.11.2013

39,83

EUR

Služby v oblasti ochrany pred požiarmi

2013143

1755672737

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

08.11.2013

422,51

EUR

 

Telefónne poplatky 10/2013

2013144

2013010548

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, Trnava

42156424

08.11.2013

96,00

EUR

 

Služba „Univerzálne podanie“

2013145

99455320

Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, Žilina

36371271

11.11.2013

66,00

EUR

55/13

Predplatné PaM -Práce a Mzdy r.2014

2013146

0413101892

Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina

31592503

12.11.2013

99,50

EUR

52/13

Aktualizácie DANE A POPLATKY r.2014

2013147

0413101893

Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina

31592503

12.11.2013

77,40

EUR

53/13

Aktualizácie PRACOVNÉ PRÁVO r.2014

2013148

5021315675

Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina

31592503

12.11.2013

76,00

EUR

54/13

Verejná správa SR-ročný prístup

2013149

6130583437

Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava

35765143

13.11.2013

96,00

EUR

 

Pripojenie VPN 11/2013

2013150

130092

Netsoft s.r.o., 1.mája 226/6, Partizánske

47179791

14.11.2013

386,80

EUR

56/13

Aktualizácia KERIO

2013151

8380085305

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany

36550949

14.11.2013

45,28

EUR

 

Vodné, stočné 10/2013

2013152

8380085306

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany

36550949

14.11.2013

9,88

EUR

 

Zrážková voda 10/2013

2013153

8101343514

IURA EDITION, s.r.o., Mlynské nivy 48, Bratislava

31348262

15.11.2013

69,60

EUR

61/13

Predplatné Účtovníctvo ROPO A OBCÍ

2013154

1062348329

Telefónica Slovakia, s.r.o.,  Einsteinova 24, Bratislava

35848863

18.11.2013

52,82

EUR

 

Telefónne poplatky 10/2013

2013155

9000712427

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica

36631124

18.11.2013

158,45

EUR

 

Poštové služby 10/2013

2013156

201311274

Ján Škorec – PROSPER, M.Benku 2462, Topoľčany

33129401

20.11.2013

126,00

EUR

 

Školenie

2013157

130100303

HERTOP s.r.o., Tovarnícka 412, Topoľčany

36518492

21.11.2013

40,80

EUR

59/13

Výmena rozbitého skla na okne

2013158

1320869

MGM International s.r.o., Odbojárov 22, Topoľčany

34144226

25.11.2013

723,09

EUR

51/13

Oprava motorového vozidla

2013159

20130990

KANCPAPIER, s.r.o., Dopravná 2, Topoľčany

36564931

25.11.2013

778,97

EUR

58/13

Materiál, renovácia tonerov

2013160

7452018277

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava

35815256

25.11.2013

-658,67

EUR

 

Vyúčtovanie spotreby plynu

2013161

0113113348

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava

31396674

28.11.2013

1 306,25

EUR

62/13

Stravné kupóny 12/2013

2013162

131113117

Branko Kobela – TOPSERVIS, Krušovská 1645, Topoľčany

46415289

29.11.2013

161,00

EUR

57/13

Oprava kopírky

2013163

13100091

TOGATO plus, s.r.o., Gogoľova 2137, Topoľčany

36532193

03.12.2013

49,36

EUR

13/13

Pranie bielizne

2013164

7164601642

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava

35815256

03.12.2013

891,00

EUR

Dodávka zemného plynu 12/2013

2013165

130065

Karol Cápay SEVENS,Čerešňová 228/25, Veľké Bedzany

35034751

04.12.2013

3 311,86

EUR

66/13

Výpočtová technika

2013166

130104

Netsoft s.r.o., 1.mája 226/6, Partizánske

47179791

05.12.2013

1 323,62

EUR

63/13

Výpočtová technika, aktualizácia softvéru

2013167

2013506

Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce

37286935

05.12.2013

39,83

EUR

 

Služby v oblasti ochrany pred požiarmi

2013168

7756645482

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

10.12.2013

366,86

EUR

 

Telefónne poplatky 11/2013

2013169

8380091707

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany

36550949

10.12.2013

31,69

EUR

 

Vodné, stočné 11/2013

2013170

8380091708

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany

36550949

10.12.2013

9,56

EUR

 

Zrážková voda 11/2013

2013171

620014268

L.K. Permanent spol. s r.o., Hattalova 12, Bratislava

31352782

11.12.2013

29,94

EUR

69/13

Predplatné Bezpečná práca r. 2014

2013172

20131098

KANCPAPIER, s.r.o., Dopravná 2, Topoľčany

36564931

12.12.2013

601,20

EUR

64/13

Skartovačky

2013173

20131099

KANCPAPIER, s.r.o., Dopravná 2, Topoľčany

36564931

12.12.2013

673,54

EUR

64/13

Materiál

2013174

6130642465

Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava

35765143

12.12.2013

96,00

EUR

 

Pripojenie VPN 12/2013

2013175

2013545

Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce

37286935

12.12.2013

39,83

EUR

 

Služby v oblasti ochrany pred požiarmi

2013176

30210115

Petit Press, a.s. Lazaretská 12, Bratislava

35790253

12.12.2013

25,00

EUR

65/13

Predplatné  MY Topoľčianske noviny

2013177

9000720219

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica

36631124

16.12.2013

135,95

EUR

 

Poštové služby 11/2013

2013178

13713395

DECODOM, spol. s r.o., Pílska 7, Topoľčany

36305073

16.12.2013

508,38

EUR

60/13

Kancelársky stôl

2013179

1063906136

Telefónica Slovakia, s.r.o.,  Einsteinova 24, Bratislava

35848863

16.12.2013

32,57

EUR

 

Telefónne poplatky

2013180

182013

Juraj Novák, P.O.Hviezdoslava 2330/C, Topoľčany

37767941

17.12.2013

269,20

EUR

70/13

Oprava motorového vozidla

2013181

130140

Netsoft s.r.o., 1.mája 226/6, Partizánske

47179791

17.12.2013

289,56

EUR

68/13

Tlačiareň, inštalácia softvéru

2013182

201304121

MIP s.r.o., Lúčna 4, Prievidza

201304121

19.12.2013

998,26

EUR

71/13

Tonery

2013183

20131190

KANCPAPIER, s.r.o., Dopravná 2, Topoľčany

36564931

20.12.2013

139,22

EUR

72/13

Materiál

2013184

1302692061

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica

36631124

27.12.2013

249,52

EUR

67/13

Predplatné novín r. 2014