Faktúry - rok 2012

 

 

Archív faktúr:

Rok 2011     Rok 2012     Rok 2013      Rok 2014     Rok 2015     Rok 2016     Rok 2017     Rok 2018

Rok 2019     Rok 2020     Rok 2021     Rok 2022     Rok 2023


Číslo

 

Číslo

faktúry

Dodávateľ

IČO

Dátum doručenia

 

Suma vrátane DPH

Mena

Číslo objednávky

Označenie tovaru/ služby

 

2011178

7734178342

SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10, Bratislava

35763469

10.01.2012

437,27

EUR

 

Telefónne poplatky 12/2011

2011179

818033236

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany

36550949

11.01.2012

50,09

EUR

 

Vodné, stočné 12/2011

2011180

818033766

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany

36550949

11.01.2012

9,30

EUR

 

Zrážková voda 12/2011

2011181

9000573057

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica

36631124

12.01.2012

199,70

EUR

 

Poštové služby 12/2011

2011182

1028433152

Telefónica Slovakia, s.r.o., Aupark Tower Einsteinova 24, Bratislava

35848863

12.01.2012

33,49

EUR

 

Telefónne poplatky 12/2011

2011183

3128002445

S-EPI, s.r.o., Martina Rázusa 23A/8336, Žilina

36014991

12.01.2012

117,48

EUR

 

Vyúčtovanie predplatného

2011184

2128017996

Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina

31592503

12.01.2012

21,19

EUR   

 

Vyúčtovanie predplatného FS 2011

2012001

7247385578

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava

35815256

03.01.2012

659,00

EUR

 

Dodávka zemného plynu 1/2012

2012002

0112000663

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava

31396674

04.01.2012

1 722,60

EUR

1/12/ZE

Stravné kupóny 1/2012

2012003

4209035839

Štátny veterinárny a potravinový ústav, Jánoškova 1611/58, Dolný Kubín

17334870

12.01.2012

103,63

EUR

 

Rozbor potravín

2012004

7021214

V OBZOR, s.r.o., Exnárova 7, Bratislava

35708956

12.01.2012

66,00

EUR

4/12/ZE

Predplatné Vestník MZ SR

2012005

6120017491

Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava

35765143

18.01.2012

96,00

EUR

 

Pripojenie VPN 1/2012

2012006

720120023

Vema, s.r.o., Prievozská 14/A, Bratislava

31355374

24.01.2012

535,20

EUR

 

Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 01/12-12/12

2012007

7445747639

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava

36677281

30.01.2012

770,21

EUR

 

Dodávka elektrickej energie

2012008

4125500002

Zdravotní ústav se sídlem v Plzni, 17.listopadu 1, Plzeň

71009442

30.01.2012

925,00

CZK

2/12/ZE

Biologické indikátory

2012009

0112013200

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava

31396674

31.01.2012

1 696,20

EUR

6/12/ZE

Stravné kupóny 2/2012

2012010

7192417159

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava

35815256

01.02.2012

639,00

EUR

 

Dodávka zemného plynu 2/2012

2012011

20120534

AJFA+AVIS, s.r.o., Klemensova 34, Žilina

31602436

01.02.2012

49,00

EUR

3/12/ZE

Predplatné „Čo má vedieť mzdová účtovníčka“ r. 2012

2012012

2012011

Miloš Ilavský, Stummerova 1059/108, Topoľčany

37286935

03.02.2012

39,83

EUR

 

Služby v oblasti ochrany pred požiarmi

2012013

2210832

MINCOVŇA KREMNICA, š.p., Štefánikovo námestie 25/24, Kremnica

00010448

03.02.2012

14,96

EUR

 

Medaila k 60. výročiu vzniku hygienickej služby

2012014

12145180

MAGNET PRESS, Slovakia s.r.o., Šustekova 8, Bratislava

31356958

08.02.2012

84,84

EUR

5/12/ZE

Predplatné časopisu CHIP DVD

2012015

420120253

Vema, s.r.o., Prievozská 14/A, Bratislava

31355374

08.02.2012

44,40

EUR

 

Seminár k novinkám PAM

2012016

8735187520

SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10, Bratislava

35763469

09.02.2012

370,69

EUR

 

Telefónne poplatky 1/2012

2012017

8280009931

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany

36550949

09.02.2012

33,88

EUR

 

Vodné, stočné 1/2012

2012018

8280009932

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany

36550949

09.02.2012

10,21

EUR

 

Zrážková voda 1/2012

2012019

080212011

Branko Kobela – TOPSERVIS, Krušovská 1645/8, Topoľčany

46415289

10.02.2012

230,00

EUR

7/12/ZE

Servis a oprava kopírovacích strojov

2012020

9000578436

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica

36631124

13.02.2012

69,40

EUR

 

Poštové služby 1/2012

2012021

1030384296

Telefónica Slovakia, s.r.o., Aupark Tower Einsteinova 24, Bratislava

35848863

15.02.2012

30,95

EUR

 

Telefónne poplatky 1/2012

2012022

012012

Juraj Novák, P.O.Hviezdoslava 2330/C, Topoľčany

37767941

16.02.2012

218,00

EUR

9/12/ZE

Oprava motorového vozidla, materiál

2012023

6120064176

Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava

35765143

16.02.2012

96,00

EUR

 

Pripojenie VPN 2/2012

2012024

2228000389

Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina

31592503

20.02.2012

49,73

EUR

 

Vyúčtovanie predplatného ZZ SR

2012025

20120026

Svetlana Rybanská, Kovarská 99, Chrabrany

41778031

23.02.2012

18,70

EUR

10/12/ZE

Zviazanie výročnej správy

2012026

0112022089

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava

31396674

29.02.2012

1 811,70

EUR

11/12/ZE

Stravné kupóny 3/2012

2012027

39513512

KANCPAPIER, s.r.o., Dopravná 2, Topoľčany

36564931

05.03.2012

389,92

EUR

12/12/ZE

Materiál, renovácia tonerov

2012028

2012072

Miloš Ilavský, Stummerova 1059/108, Topoľčany

37286935

06.03.2012

39,83

EUR

 

Služby v oblasti ochrany pred požiarmi

2012029

7207446516

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava

35815256

06.03.2012

602,00

EUR

 

Dodávka zemného plynu 3/2012

2012030

0736185172

SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10, Bratislava

35763469

08.03.2012

403,78

EUR

 

Telefónne poplatky 2/2012

2012031

8280024522

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany

36550949

09.03.2012

58,73

EUR

 

Vodné, stočné 2/2012

2012032

8280025057

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany

36550949

09.03.2012

9,55

EUR

 

Zrážková voda  2/2012

2012033

9000585859

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica

36631124

13.03.2012

124,60

EUR

 

Poštové služby 2/2012

2012034

120066

VEMACOM 2000, s.r.o., Pivovarnícka 4, Topoľčany

36538621

13.03.2012

61,06

EUR

13/12/ZE

Revízia a skúška hydrantov a hasiacich prístrojov

2012035

862011

JUDr. Ľubomír Kišac, Škultétyho 1597/7, Topoľčany

37854925

13.03.2012

339,74

EUR

 

Advokátske  služby

2012036

1031433132

Telefónica Slovakia, s.r.o., Aupark Tower Einsteinova 24, Bratislava

35848863

14.03.2012

17,78

EUR

 

Telefónne poplatky 2/2012

2012037

6120113729

Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava

35765143

14.03.2012

96,00

EUR

 

Pripojenie VPN 3/2012

2012038

4125500024

Zdravotní ústav se sídlem v Plzni, 17.listopadu 1, Plzeň

71009442

16.03.2012

975,00

CZK

2/12/ZE

Biologické indikátory

2012039

5570007855

IVES Košice, Čsl. Armády 20, Košice

00162957

21.03.2012

119,50

EUR

 

Služby technickej podpory APV  WINASU

2012040

7010712

V OBZOR, s.r.o., Exnárova 7, Bratislava

35708956

26.03.2012

5,00

EUR

20/12/ZE

Predplatné publikácie „Alkoholizmus a drogové závislosti“

2012041

0112031538

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava

31396674

30.03.2012

1 544,40

EUR

17/12/ZE

Stravné kupóny 4/2012

2012042

12610605

VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13, Bratislava

35730129

30.03.2012

271,74

EUR

14/12/ZE

Odborná príručka „Verejné obstarávanie“

2012043

022012

Juraj Novák, P.O.Hviezdoslava 2330/C, Topoľčany

37767941

03.04.2012

1 262,00

EUR

18/12/ZE

Oprava automobilu a príprava na STK

2012044

39523012

KANCPAPIER, s.r.o., Dopravná 2, Topoľčany

36564931

03.04.2012

395,54

EUR

16/12/ZE

Kancelársky, čistiaci, hygienický materiál

2012045

2012123

Miloš Ilavský, Stummerova 1059/108, Topoľčany

37286935

04.04.2012

39,83

EUR

 

Služby v oblasti ochrany pred požiarmi

2012046

12022

TOP MOTOR SERVIS s.r.o., Čsl. Armády 32, Topoľčany

43950761

05.04.2012

92,45

EUR

19/12/ZE

Údržba motorového vozidla

2012047

8280037531

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany

36550949

10.04.2012

40,64

EUR

 

Vodné, stočné 3/2012

2012048

8280037532

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany

36550949

10.04.2012

10,21

EUR

 

Zrážková voda 3/2012

2012049

7272458042

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava

35815256

10.04.2012

330,00

EUR

 

Dodávka zemného plynu 4/2012

2012050

7445957305

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava

36677281

10.04.2012

770,21

EUR

 

Dodávka elektrickej energie

2012051

9000590661

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica

36631124

11.04.2012

151,10

EUR

 

Poštové služby 3/2012

2012052

20120404

Ing. Igor Styk TOP LINE, Agátová 2480, Topoľčany

37288121

11.04.2012

213,00

EUR

15/12/ZE

Kancelárske kreslá

2012053

8737179330

SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10, Bratislava

35763469

12.04.2012

386,86

EUR

 

Telefónne poplatky 3/2012

2012054

1032475548

Telefónica Slovakia, s.r.o., Aupark Tower Einsteinova 24, Bratislava

35848863

13.04.2012

20,38

EUR

 

Telefónne poplatky 3/2012

2012055

6120163831

Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava

35765143

17.04.2012

96,00

EUR

 

Pripojenie VPN 4/2012

2012056

11200208

Ing. Branislav Ďuriš - NETSOFT, Zoborská 131, Skačany

35255358

20.04.2012

71,50

EUR

22/12/ZE

Oprava výpočtovej techniky

2012057

0412040171

Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina

31592503

23.04.2012

50,00

EUR

39/11/ZE

Zbierka zákonov SR r.2012

2012058

0112041542

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava

31396674

30.04.2012

1 699,50

EUR

23/12/ZE

Stravné kupóny 5/2012

2012059

2012173

Miloš Ilavský, Stummerova 1059/108, Topoľčany

37286935

03.05.2012

39,83

EUR

 

Služby v oblasti ochrany pred požiarmi

2012060

39533812

KANCPAPIER, s.r.o., Dopravná 2, Topoľčany

36564931

03.05.2012

378,00

EUR

21/12/ZE

Renovácia tonerov

2012061

7217508467

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava

35815256

07.05.2012

126,00

EUR

 

Dodávka zemného plynu 5/2012

2012062

8280049871

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany

36550949

10.05.2012

45,17

EUR

 

Vodné, stočné 4/2012

2012063

8280050128

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany

36550949

10.05.2012

9,88

EUR

 

Zrážková voda 4/2012

2012064

8738174121

SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10, Bratislava

35763469

11.05.2012

406,21

EUR

 

Telefónne poplatky 4/2012

2012065

9000598344

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica

36631124

15.05.2012

135,90

EUR

 

Poštové služby 4/2012

2012066

1033591163

Telefónica Slovakia, s.r.o., Aupark Tower Einsteinova 24, Bratislava

35848863

15.05.2012

44,00

EUR

 

Telefónne poplatky 4/2012

2012067

6120213043

Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava

35765143

15.05.2012

96,00

EUR

 

Pripojenie VPN 5/2012

2012068

3620000114

INTES Poprad s.r.o., Námestie sv. Egídia 95, Poprad

36449814

22.05.2012

950,15

EUR

24/12/ZE

Diagnostické prúžky do REFLOTRONU

2012069

121212667

MEDIATEL spol. s r.o., Prešovská 38/B, Bratislava

35859415

29.05.2012

288,00

EUR

 

Zverejnenie v telefónnom zozname

2012070

0112050694

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava

31396674

31.05.2012

1 640,10

EUR

25/12/ZE

Stravné kupóny 6/2012

2012071

2012222

Miloš Ilavský, Stummerova 1059/108, Topoľčany

37286935

04.06.2012

39,83

EUR

 

Služby v oblasti ochrany pred požiarmi

2012072

7217534564

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava

35815256

05.06.2012

53,00

EUR

 

Dodávka zemného plynu 6/2012

2012073

8280062315

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany

36550949

08.06.2012

45,17

EUR

 

Vodné, stočné 5/2012

2012074

8280062316

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany

36550949

08.06.2012

10,21

EUR

 

Zrážková voda 5/2012

2012075

8739166956

SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10, Bratislava

35763469

08.06.2012

457,94

EUR

 

Telefónne poplatky 5/2012

2012076

11200302

Ing. Branislav Ďuriš - NETSOFT, Zoborská 131, Skačany

35255358

08.06.2012

331,24

EUR

28/12/ZE

Aktualizácia Kerio

2012077

3228000410

S-EPI, s.r.o., Martina Rázusa 23A/8336, Žilina

36014991

11.06.2012

120,00

EUR

40/11/ZE

Aktualizácie  SEPI na rok 2012

2012078

9000603105

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica

36631124

12.06.2012

160,70

EUR

 

Poštové služby 5/2012

2012079

4101209411

IURA EDITION, spol. s r.o., Oravská 17, Bratislava

31348262

12.06.2012

765,73

EUR

 

Aktualizácie programu ASPI

2012080

1034739199

Telefónica Slovakia, s.r.o., Aupark Tower Einsteinova 24, Bratislava

35848863

13.06.2012

38,42

EUR

 

Telefónne poplatky 5/2012

2012081

632230257

HACH LANGE s.r.o., Roľnícka 21, Bratislava-Vajnory

35899727

14.06.2012

175,86

EUR

26/12/ZE

Reagencie na chlór, testovacie prúžky

2012082

6125500014

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 15, Ústí nad Labem

71009361

15.06.2012

895,00

CZK

2/12/ZE

Biologické indikátory

2012083

6120262116

Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava

35765143

15.06.2012

96,00

EUR

 

Pripojenie VPN 6/2012

2012084

11200320

Ing. Branislav Ďuriš - NETSOFT, Zoborská 131, Skačany

35255358

18.06.2012

165,59

EUR

28/12/ZE

Tlačiareň HP

2012085

632230270

HACH LANGE s.r.o., Roľnícka 21, Bratislava-Vajnory

35899727

20.06.2012

44,22

EUR

26/12/ZE

Testovacie prúžky

2012086

820120194

Vema, s.r.o., Prievozská 14/A, Bratislava

31355374

21.06.2012

30,00

EUR

32/12/ZE

Príručka PAM/VEMA

2012087

0112060673

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava

31396674

29.06.2012

1 643,40

EUR

33/12/ZE

Stravné kupóny 7/2012

2012088

120176

J.R. doprava a obchod, s.r.o., M. Rázusa 2892/42, Topoľčany

34152580

04.07.2012

2,77

EUR

61/11/ZE

Umývanie vozidiel

2012089

7174209274

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava

35815256

04.07.2012

49,00

EUR

 

Dodávka zemného plynu 7/2012

2012090

7426070686

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava

36677281

06.07.2012

770,21

EUR

 

Dodávka elektrickej energie

2012091

2012271

Miloš Ilavský, Stummerova 1059/108, Topoľčany

37286935

06.07.2012

39,83

EUR

 

Služby v oblasti ochrany pred požiarmi

2012092

20120016

Rudolf Schwarz SCHWARZ-EKO, Pod Kalváriou 2616/32, Topoľčany

11768924

09.07.2012

51,62

EUR

 

Odber, preprava a likvidácia nebezpečných odpadov

2012093

9000608726

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica

36631124

11.07.2012

153,30

EUR

 

Poštové služby 6/2012

2012094

39547112

KANCPAPIER, s.r.o., Dopravná 2, Topoľčany

36564931

11.07.2012

425,46

EUR

31/12/ZE

Kancelársky materiál, čistiace potreby

2012095

5740161156

SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10, Bratislava

35763469

11.07.2012

474,92

EUR

 

Telefónne poplatky 6/2012

2012096

8280074912

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany

36550949

12.07.2012

36,13

EUR

 

Vodné, stočné 6/2012

2012097

8280074913

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany

36550949

12.07.2012

9,88

EUR

 

Zrážková voda 6/2012

2012098

1036199794

Telefónica Slovakia, s.r.o., Aupark Tower Einsteinova 24, Bratislava

35848863

12.07.2012

18,86

EUR

 

Telefónne poplatky 6/2012

2012099

2012010174

Agentúra NASES, Kollárova 8, Trnava

42156424

12.07.2012

144,00

EUR

 

Služba „Všeobecné podanie“

2012100

4209042785

Štátny veterinárny a potravinový ústav, Jánoškova 1611/58, Dolný Kubín

17334870

13.07.2012

145,31

EUR

29/12/ZE

Rozbor vzorky potravín

2012101

20120800

SCHWARZ – EKO s.r.o., Pod Kalváriou 2616/32, Topoľčany

36546194

16.07.2012

281,23

EUR

27/12/ZE

Oprava nájazdovej plochy na parkovisko

2012102

6120311837

Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava

35765143

16.07.2012

96,00

EUR

 

Pripojenie VPN 7/2012

2012103

120050

Karol Cápay SEVENS, Čerešňová 228/25, Veľké Bedzany

35034751

16.07.2012

90,00

EUR

34/12/ZE

Monitor

2012104

0412060215

Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina

31592503

17.07.2012

77,40

EUR

30/12/ZE

Pracovné právo – ročník 2013

2012105

0412060279

Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina

31592503

17.07.2012

99,50

EUR

30/12/ZE

Dane a poplatky – ročník 2013

2012106

11200413

Ing. Branislav Ďuriš - NETSOFT, Zoborská 131, Skačany

35255358

23.07.2012

27,85

EUR

35/12/ZE

Oprava PC

2012107

0112070469

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava

31396674

30.07.2012

1 643,40

EUR

37/12/ZE

Stravné kupóny 8/2012

2012108

2012323

Miloš Ilavský, Stummerova 1059/108, Topoľčany

37286935

01.08.2012

39,83

EUR

 

Služby v oblasti ochrany pred požiarmi

2012109

39556612

KANCPAPIER, s.r.o., Dopravná 2, Topoľčany

36564931

07.08.2012

442,32

EUR

36/12/ZE

Renovácia tonerov, materiál

2012110

1222012

Pavol Jančovič, J.Matušku 2250, Topoľčany

11743999

07.08.2012

250,00

EUR

38/12/ZE

Revízia plynovej kotolne

2012111

3741156801

SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10, Bratislava

35763469

08.08.2012

355,10

EUR

 

Telefónne poplatky 7/2012

2012112

12100083

TOGATO plus, s.r.o., Gogoľová 2137, Topoľčany

36532193

09.08.2012

15,72

EUR

8/12/ZE

Pranie bielizne

2012113

7207584561

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava

35815256

09.08.2012

49,00

EUR

 

Dodávka zemného plynu 8/2012

2012114

1037754831

Telefónica Slovakia, s.r.o., Aupark Tower Einsteinova 24, Bratislava

35848863

09.08.2012

19,68

EUR

 

Telefónne poplatky 7/2012

2012115

8280084742

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany

36550949

10.08.2012

45,17

EUR

 

Vodné, stočné 7/2012

2012116

8280084743

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany

36550949

10.08.2012

10,21

EUR

 

Zrážková voda 7/2012

2012117

9000616057

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica

36631124

10.08.2012

126,80

EUR

 

Poštové služby 7/2012

2012118

6120360975

Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava

35765143

14.08.2012

96,00

EUR

 

Pripojenie VPN 8/2012

2012119

0412080113

Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina

31592503

22.08.2012

19,98

EUR

39/12/ZE

Predplatné Finančný spravodajca 2013

2012120

0412080250

Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina

31592503

22.08.2012

112,86

EUR

39/12/ZE

Predplatné Zbierka zákonov SR 2013

2012121

0005512012

Register obchodných spoločností s.r.o., Gorkého 3, Bratislava

46440305

24.08.2012

372,00

EUR

 

Reklamné služby

2012122

39560812

KANCPAPIER, s.r.o., Dopravná 2, Topoľčany

36564931

27.08.2012

449,38

EUR

42/12/ZE

Materiál

2012123

0112078711

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava

31396674

30.08.2012

1 412,40

EUR

40/12/ZE

Stravné kupóny 9/2012

2012124

7242587468

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava

35815256

04.09.2012

102,00

EUR

 

Dodávka zemného plynu 9/2012

2012125

2012373

Miloš Ilavský, Stummerova 1059/108, Topoľčany

37286935

05.09.2012

39,83

EUR

 

Služby v oblasti ochrany pred požiarmi

2012126

6742147500

SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10, Bratislava

35763469

10.09.2012

386,47

EUR

 

Telefónne poplatky 8/2012

2012127

8280095000

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany

36550949

12.09.2012

33,88

EUR

 

Vodné, stočné 8/2012

2012128

8280095001

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany

36550949

12.09.2012

10,21

EUR

 

Zrážková voda 8/2012

2012129

9000621840

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica

36631124

13.09.2012

106,70

EUR

 

Poštové služby 8/2012

2012130

1039399214

Telefónica Slovakia, s.r.o., Aupark Tower Einsteinova 24, Bratislava

35848863

14.09.2012

21,19

EUR

 

Telefónne poplatky 8/2012

2012131

6120412875

Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava

35765143

18.09.2012

96,00

EUR

 

Pripojenie VPN 9/2012

2012132

6125500033

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 15, Ústí nad Labem

71009361

19.09.2012

1 505,00

CZK

2/12/ZE

Biologické indikátory

2012133

0112088246

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava

31396674

27.09.2012

1 900,80

EUR

44/12/ZE

Stravné kupóny 10/2012

2012134

2012421

Miloš Ilavský, Stummerova 1059/108, Topoľčany

37286935

03.10.2012

39,83

EUR

 

Služby v oblasti ochrany pred požiarmi

2012135

99451544

PORADCA  s.r.o., Pri Celulózke 40, Žilina

36371271

05.10.2012

62,80

EUR

43/12/ZE

Predplatné PaM bez chýb, pokút a penále

2012136

7446444353

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava

36677281

05.10.2012

770,21

EUR

 

Dodávka elektrickej energie

2012137

7174285867

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava

35815256

05,10,2012

318,00

EUR

 

Dodávka zemného plynu 10/2012

2012138

0392012

Andrej Bobocký – ANMARCOMP, Malá Okružná 943/10, Partizánske

40949249

05.10.2012

66,90

EUR

47/12/ZE

Náhradné diely k výpočtovej technike

2012139

8280106106

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany

36550949

09.10.2012

40,64

EUR

 

Vodné, stočné 9/2012

2012140

8280106107

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany

36550949

09.10.2012

9,88

EUR

 

Zrážková voda 9/2012

2012141

8743134503

SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10, Bratislava

35763469

10.10.2012

364,72

EUR

 

Telefónne poplatky 9/2012

2012142

120071

Karol Cápay SEVENS, Čerešňová 228/25, Veľké Bedzany

35034751

10.10.2012

823,00

EUR

49/12/ZE

Výpočtová technika

2012143

120072

Karol Cápay SEVENS, Čerešňová 228/25, Veľké Bedzany

35034751

10.10.2012

540,00

EUR

51/12/ZE

Výpočtová technika

2012144

9000628113

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica

36631124

11.10.2012

76,30

EUR

 

Poštové služby 9/2012

2012145

101211078

Branko Kobela – TOPSERVIS, Krušovská 1645/8, Topoľčany

46415289

11.10.2012

36,00

EUR

48/12/ZE

Oprava kopírovacieho stroja

2012146

120074

Karol Cápay SEVENS, Čerešňová 228/25, Veľké Bedzany

35034751

11.10.2012

540,00

EUR

53/12/ZE

Výpočtová technika

2012147

1041825346

Telefónica Slovakia, s.r.o., Aupark Tower Einsteinova 24, Bratislava

35848863

12.10.2012

21,00

EUR

 

Telefónne poplatky 9/2012

2012148

6120465718

Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava

35765143

16.10.2012

96,00

EUR

 

Pripojenie VPN 10/2012

2012149

4312

Vladimír Vanček H & V – corporation, Obrancov mieru 61/29, Tovarníky

33988421

18.10.2012

202,80

EUR

56/12/ZE

Revízia a  oprava EZS

2012150

12125

Mgr. Miroslav Jánoš – MOS MaRT, Izát 176/17, Kuzmice

44737351

18.10.2012

124,60

EUR

55/12/ZE

Údržba plynových kotlov

2012151

8101215890

IURA EDITION, spol. s r.o., Oravská 17, Bratislava

31348262

18.10.2012

64,66

EUR

46/12/ZE

Predplatné Účtovníctvo ROPO a OBCÍ

2012152

20120230

ARKOS spol. s r.o., Plynárenská 7/B, Bratislava

35691069

18.10.2012

192,00

EUR

50/12/ZE

Update programového vybavenia

2012153

0412100428

Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina

31592503

19.10.2012

50,00

EUR

39/11/ZE

Zbierka zákonov SR r. 2012

2012154

120079

Karol Cápay SEVENS, Čerešňová 228/25, Veľké Bedzany

35034751

19.10.2012

540,00

EUR

53/12/ZE

Výpočtová technika

2012155

120102925

BLESKOSPOL-INTERLUX, Ivan Krcho, Krušovská 1571, Topoľčany

11740221

23.10.2012

209,90

EUR

57/12/ZE

Navigačné zariadenie

2012156

2012020

Milan Šipoš, Sedmikráskova 2791, Topoľčany

30047897

24.10.2012

86,00

EUR

51/12/ZE

Vodoinštalačné práce

2012157

12406109

B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava

44413467

24.10.2012

796,80

EUR

52/12/ZE

Regál na šanóny

2012158

042012

Juraj Novák, P.O.Hviezdoslava 2330/C, Topoľčany

37767941

24.10.2012

805,00

EUR

45/12/ZE

Údržba motorového vozidla

2012159

442012

Juraj Grác – NaMieru, Alexyho 2688, Topoľčany

37768433

26.10.2012

439,98

EUR

47/12/ZE

Výmena drezov

2012160

120084

Karol Cápay SEVENS, Čerešňová 228/25, Veľké Bedzany

35034751

30.10.2012

77,00

EUR

60/12/ZE

Náhradné diely k výpočtovej technike

2012161

0112100019

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava

31396674

31.10.2012

1 580,70

EUR

58/12/ZE

Stravné kupóny 11/2012

2012162

8280115818

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany

36550949

02.11.2012

42,90

EUR

 

Vodné, stočné 10/2012

2012163

8280115819

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany

36550949

02.11.2012

10,21

EUR

 

Zrážková voda 10/2012

2012164

2012471

Miloš Ilavský, Stummerova 1059/108, Topoľčany

37286935

05.11.2012

39,83

EUR

 

Služby v oblasti ochrany pred požiarmi

2012165

120087

Karol Cápay SEVENS, Čerešňová 228/25, Veľké Bedzany

35034751

07.11.2012

172,00

EUR

66/12/ZE

Tlačiareň

2012166

12406523

B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava

44413467

07.11.2012

382,80

EUR

63/12/ZE

Kancelársky  nábytok

2012167

2744122730

SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10, Bratislava

35763469

08.11.2012

442,39

EUR

 

Telefónne poplatky 10/2012

2012168

3620000305

INTES Poprad s.r.o., Námestie sv. Egídia 95, Poprad

36449814

08.11.2012

1 352,40

EUR

64/12/ZE

Diagnostické prúžky do REFLOTRONU

2012169

39588312

KANCPAPIER, s.r.o., Dopravná 2, Topoľčany

36564931

12.11.2012

410,66

EUR

62/12/ZE

Renovácia tonerov

2012170

9000634344

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica

36631124

13.11.2012

231,40

EUR

 

Poštové služby 10/2012

2012171

1043584444

Telefónica Slovakia, s.r.o., Aupark Tower Einsteinova 24, Bratislava

35848863

15.11.2012

24,42

EUR

 

Telefónne poplatky 10/2012

2012172

6120518097

Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava

35765143

15.11.2012

96,00

EUR

 

Pripojenie VPN 11/2012

2012173

39588912

KANCPAPIER, s.r.o., Dopravná 2, Topoľčany

36564931

15.11.2012

1 172,47

EUR

69/12/ZE

Kancelársky materiál ,čistiace potreby

2012174

1040112012

SOFT-GL s.r.o., Belehradská 1, Košice

36182214

19.11.2012

100,00

EUR

68/12/ZE

Príručka SVP a SHP

2012175

5021214510

Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina

31592503

20.11.2012

13,20

EUR

61/12/ZE

Zákonník práce - úplné znenie

2012176

20121027

JUDr. Ľubomír Kišac, Škultétyho 1597/7, Topoľčany

37854925

19.11.2012

154,94

EUR

 

Advokátske služby

2012177

3228000892

S-EPI, s.r.o., Martina Rázusa 23A/8336, Žilina

36014991

21.11.2012

90,00

EUR

40/11/ZE

Aktualizácie na rok 2012

2012178

20121162

Ing. Igor Styk TOP LINE, Agátová 2480, Topoľčany

37288121

22.11.2012

320,00

EUR

70/12/ZE

Kancelárske kreslá

2012179

11200643

Ing. Branislav Ďuriš - NETSOFT, Zoborská 131, Skačany

35255358

23.11.2012

689,39

EUR

64/12/ZE

Softvér

2012180

11200642

Ing. Branislav Ďuriš - NETSOFT, Zoborská 131, Skačany

35255358

23.112012

686,14

EUR

64/12/ZE

Softvér

2012181

0112107303

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava

31396674

26.11.2012

1 343,10

EUR

77/12/ZE

Stravné kupóny 12/2012

2012182

7442124938

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava

35815256

27.11.2012

1 425,33

EUR

 

Vyúčtovanie spotreby plynu

2012183

12407283

B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava

44413467

28.11.2012

1 300,80

EUR

63/12/ZE

Kancelársky  nábytok

2012184

2012413

Ing. Igor Škrobánek – O.P.C.D, Na Skotňu 471/54, Teplička nad Váhom

14255791

28.11.2012

862,92

EUR

67/12/ZE

Úradné meranie spotreby paliva motorových vozidiel

2012185

111228097

Branko Kobela – TOPSERVIS, Krušovská 1645/8, Topoľčany

46415289

30.11.2012

55,00

EUR

59/12/ZE

Oprava kopírky

2012186

2012517

Miloš Ilavský, Stummerova 1059/108, Topoľčany

37286935

03.12.2012

39,83

EUR

 

Služby v oblasti ochrany pred požiarmi

2012187

111229099

Branko Kobela – TOPSERVIS, Krušovská 1645/8, Topoľčany

46415289

03.12.2012

597,00

EUR

78/12/ZE

Kopírovací stroj, toner

2012188

20120167

Svetlana Rybanská, Kovarská 99, Chrabrany

41778031

03.12.2012

109,00

EUR

76/12/ZE

Kalendáre na rok 2013

2012189

121000217

František Vašina, Lipová 4594/1A, Topoľčany

33129622

03.12.2012

1 990,00

EUR

71/12/ZE

Oprava automobilu

2012190

7144337796

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava

35815256

05.12.2012

867,00

EUR

 

Dodávka zemného plynu 12/2012

2012191

8280128655

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany

36550949

07.12.2012

42,90

EUR

 

Vodné, stočné 11/2012

2012192

8280128936

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany

36550949

07.12.2012

9,88

EUR

 

Zrážková voda 11/2012

2012193

7745122710

SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10, Bratislava

35763469

07.12.2012

345,35

EUR

 

Telefónne poplatky 11/2012

2012194

5021215785

Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina

31592503

12.12.2012

76,00

EUR

75/12/ZE

Ročný prístup –Verejná správa SR

2012195

1044889869

Telefónica Slovakia, s.r.o., Aupark Tower Einsteinova 24, Bratislava

35848863

13.12.2012

21,60

EUR

 

Telefónne poplatky 11/2012

2012196

9000640236

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica

36631124

13.12.2012

116,80

EUR

 

Poštové služby 11/2012

2012197

1202319041

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica

36631124

14.12.2012

249,04

EUR

80/12/ZE

Predplatné novín r. 2013

2012198

121000233

František Vašina, Lipová 4594/1A, Topoľčany

33129622

17.12.2012

960,00

EUR

71/12/ZE

Oprava automobilu

2012199

2012010571

Agentúra NASES, Kollárova 8, Trnava

42156424

17.12.2012

144,00

EUR

 

Služba „Všeobecné podanie“

2012200

620004302

L.K. Permanent spol. s r.o., Hattalova 12, Bratislava

31352782

17.12.2012

29,94

EUR

81/12/ZE

Predplatné Bezpečná práca r. 2013

2012201

20205190

PETIT PRESS, a.s., Lazaretská 12, Bratislava

35790253

18.12.2012

25,00

EUR

79/12/ZE

Predplatné MY Topoľčianske noviny

2012202

111229098

Branko Kobela – TOPSERVIS, Krušovská 1645/8, Topoľčany

46415289

18.12.2012

907,00

EUR

78/12/ZE

Kopírovací stroj, toner

2012203

6120570723

Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava

35765143

19.12.2012

96,00

EUR

 

Pripojenie VPN 12/2012

2012204

11200684

Ing. Branislav Ďuriš - NETSOFT, Zoborská 131, Skačany

35255358

20.12.2012

317,22

EUR

82/12/ZE

Aktualizácia KERIO

2012205

11200683

Ing. Branislav Ďuriš - NETSOFT, Zoborská 131, Skačany

35255358

20.12.2012

460,80

EUR

82/12/ZE

Aktualizácia ESET

2012206

12715167

DECODOM, spol. s r.o., Pílska 7, Topoľčany

36305073

20.12.2012

613,33

EUR

74/12/ZE

Kancelárske stoly

2012207

420121467

Vema, s.r.o., Prievozská 14/A, Bratislava

31355374

20.12.2012

44,40

EUR

 

Seminár PAM

2012208

20120629

ČECHVALAB, s.r.o., Popradská 84, Bratislava

35697709

21.12.2012

577,68

EUR

73/12/ZE

Teplomery, odberové fľaše