Faktúry - rok 2011

 

 

Archív faktúr:

Rok 2011     Rok 2012     Rok 2013      Rok 2014     Rok 2015     Rok 2016     Rok 2017     Rok 2018

Rok 2019     Rok 2020     Rok 2021     Rok 2022     Rok 2023


Číslo

 

Číslo

faktúry

Dodávateľ

IČO

Dátum doručenia

 

Suma vrátane DPH

Mena

Číslo objednávky

Označenie tovaru/ služby

 

204/10

ZSE Energia, a.s. Bratislava

El. energia r.2010

4.1.2011

750,56

205/10

IURA EDITION s.r.o. Bratislava

Predplatné ÚČTOVNÍCTVO ROPO A OBCÍ

7.1.2011

57,83

206/10

T-Com Bratislava

Telef. poplatky 12/10

10.1.2011

553,33

207/10

Telefónica O2 Slovakia Bratislava

Telef. poplatky 12/10

12.1.2011

32,53

 

208/10

Zs. Vodárenská spol. Topoľčany

Vodné, stočné 12/10

12.1.2011

72,29

209/10

VYFAKO s.r.o., Nitrianska Blatnica

Poplatok za odvoz nebezp. odpadu

12.1.2011

19,75

210/10

Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina

Vyúčtovanie  predplatného FS r. 2010

13.1.2011

1,23

211/10

S-EPI s.r.o. Žilina

Vyúčtovanie predplatného r. 2010

13.1.2011

16,39

212/10

SLOVANET a.s. Bratislava

Internet 12/10

17.1.2011

391,06

213/10

Slovenská pošta a.s.

Banská Bystrica

Poštovné 12/10

19.1.2011

281,70

1/11

Slovenský plynárenský priemysel Bratislava

Dodávka zem plynu 1/11

4.1.2011

886,00

2/11

LE CHÉQUE DEJEUNER Bratislava

Stravné lístky 1/11

17.1.2011

1 754,52

3/11

Vyd. OBZOR s.r.o. Bratislava

Vestník MZ SR r. 2011

12.1.2011

66,00

4/11

VEMA s.r.o. Bratislava

Aktualizácie SW

19.1.2011

511,20

5/11

TOP MOTOR SERVIS s.r.o. Topoľčany

Oprava vozidla TO892BB

20.1.2011

169,01

6/11

LE CHÉQUE DEJEUNER Bratislava

Stravné lístky 2/11

27.1.2011

1 721,52

7/11

VEMA s.r.o. Bratislava

Seminár PAM

2.2.2011

44,40

8/11

Miloš Ilavský, Topoľčany

Služby v oblasti PO

2.2.2011

39,83

9/11

AJFA + AVIS s.r.o. Žilina

Predplatné časopisu

2.2.2011

48,00

10/11

Slov. plyn. priemysel Bratislava

Dodávka zem. plynu 2/11

2.2.2011

859,00

11/11

Zs. vodárenská spol. Topoľčany

Vodné, stočné 1/11

8.2.2011

30,46

12/11

T-COM Bratislava

Telef. popl. 1/11

9.2.2011

633,66

13/11

Slov. pošta, a.s. B. Bystrica

Poštovné 1/11

11.2.2011

104,70

14/11

Telefónica  O2 Slovakia, Bratislava

Telef. poplatky 1/11

15.2.2011

30,38

15/11

Vydavateľstvo OBZOR, s.r.o., Bratislava

Predplatné - Alkoholizmus ...

č.1-č.5 rok 2011

15.2.2011

5,00

16/11

SLOVANET, a.s., Bratislava

Pripojenie VPN - internet

17.2.2011

394,34

17/11

 

SVĚTLANA RYBANSKÁ, Stummerova 29, Topoľčany

Zviazanie výročnej správy za rok 2010

25.2.2011

18,70

18/11

LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Bratislava

Jedálne kupóny  na marec 2011

2.3.2011

1985,52

19/11

Miloš Ilavský, Topoľčany

Služby v oblasti PO

1.3.2011

39,83

20/11

Slov. plyn. Priemysel, Bratislava

Dodávka zem. plynu 3/11

2.3.2011

810,00

21/11

Vladimír Vanček, Továrníky

Oprava dosky ústredne PSM

2.3.2011

166,80

22/11

Poradca podnikateľa, Žilina

Vyúčtovanie preplatku ZZ

3.3.2011

42,22

23/11

Zsl. vodárenská spoločnosť Topoľčany

Vodné, stočné 2/11

9.3.2011

71,97

24/11

VEMACOM 2000, s.r.o. Topoľčany

Revízia a oprava hasiacich prístrojov a zariadení

9.3.2011

94,66

25/11

KANCPAPIER s.r.o. Topoľčany

Kancelársky material

9.3.2011

507,82

26/11

T-Com Bratislava

Telef. poplatky 2/11

10.3.2011

545,40

27/11

Telefónica OBratislava

Telef. poplatky 2/11

10.3.2011

0,89

28/11

ZSE Energia, a.s. Bratislava

Elektrická energia

 

10.3.2011

877,43

29/11

Slovenská pošta, a.s.

B. Bystrica

Poštovné 2/11

11.3.2011

218,60

30/11

SLOVANET, a.s. Bratislava

Pripojenie VPN - internet

16.3.2011

394,34

31/11

Zdravotní ústav Plzeň

Biologické indikátory

18.3.2011

1 170,- Kč

32/11

LE CHÉQUE DEJEUNER Bratislava

Stravné lístky 4/11

30,3,2011

1 655,52

33/11

Miloš Ilavský, Topoľčany

Služby v oblasti PO

4.4.2011

39,83

34/11

IVES Košice

Služby tech. Podpory WINASU

4.4.2011

119,50

35/11

Slov. plyn. Priemysel, Bratislava

Dodávka zem. plynu 4/11

4.4.2011

443,00

36/11

HACH LANGE s.r.o. Bratislava

Testovacie prúžky Nitrate

6.4.2011

103,20

37/11

Zsl. vodárenská spoločnosť Topoľčany

Vodné, stočné 3/11

8.4.2011

51,67

38/11

T-Com Bratislava

Telef. poplatky 3/11

8.4.2011

522,00

39/11

Telefónica O2  Bratislava

Telef. poplatky 3/11

11.4.2011

14,81

40/11

Slovenská pošta, a.s.

B. Bystrica

Poštovné 3/11

12.4.2011

157,20

41/11

Ján Škorec PROSPER Topoľčany

Povinné školenie vodičov BOZP

12.4.2011

91,98

42/11

Juraj Novák Topoľčany

Oprava motor. vozidla

13.4.2011

469,00

43/11

SLOVANET, a.s. Bratislava

Pripojenie VPN - internet

14.4.2011

394,34

44/11

LE CHÉQUE DEJEUNER Bratislava

Stravné lístky 5/11

21.4.2011

1 985,52

45/11

MZDY SERVIS s.r.o. Nitra

Prístup do internet encyklopédie

26.4.2011

43,20

46/11

Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina

Zbierka zákonov r. 2011

26.4.2011

50,00

71/11

LE CHÉQUE DEJEUNER Bratislava

Stravné lístky 7-8/11

23.6.2011

3599,22

176/11

HerTop spol. s r.o., Topoľčany

Osadenie plastových okien

28.12.2011

3 524,40