Faktúry - rok 2023

 

 

Archív faktúr:

Rok 2011     Rok 2012     Rok 2013      Rok 2014     Rok 2015     Rok 2016     Rok 2017     Rok 2018

Rok 2019     Rok 2020     Rok 2021     Rok 2022     Rok 2023


Číslo

 

Číslo

faktúry

Dodávateľ

IČO

Dátum doručenia

 

Suma vrátane DPH

Mena

Číslo objednávky

Označenie tovaru/ služby

 

2022229

202212776

Safety Trade s.r.o., Májová 716/204, Jacovce

52773850

02.01.2023

48,00

EUR

Služby v oblasti PO 12/2022

2022230

20223127

NEHLSEN – EKO s.r.o., Pod Kalváriou 2616/32, Topoľčany

36546194

02.01.2023

60,58

EUR

 

Odvoz odpadu r. 2022

2022231

220100406

J.R. doprava a obchod, s.r.o., M.Rázusa 2892/42, Topoľčany

34152580

05.01.2023

10,80

EUR

1/22

Umývanie vozidiel r. 2022

2022232

4591797884

SLOVNAFT, a.s., Vlčie  hrdlo 1, Bratislava

31322832

05.01.2023

172,81

EUR

 

Nákup PHM 12/2022

2022233

7220932371

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava

36677281

09.01.2023

199,31

EUR

 

Elektrická energia 12/2022

2022234

884452022

Commander Services s.r.o., Žitná 23, Bratislava

51183455

10.01.2023

34,20

EUR

 

GPS – monitor 12/2022

2022235

8320174387

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

10.01.2023

135,58

EUR

 

Telefónne poplatky 12/2022

2022236

6122353

BESONE, s.r.o., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš

44277971

11.01.2023

225,00

EUR

 

Servis - ochrana osobných údajov

2022237

8281102242

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany

36550949

12.01.2023

53,30

EUR

 

Vodné, stočné 12/2022

2022238

9001570194

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica

36631124

16.01.2023

22,85

EUR

 

Poštové služby 12/2022

2023001

6230049283

Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava

35954612

16.01.2023

168,00

EUR

 

Pripojenie VPN 1/2023

2023002

2023017

KOLKA s.r.o., Okružná 11/13, Veľké Ripňany časť Behynce

36616699

18.01.2023

50,00

EUR

 

Služby kybernetickej bezpečnosti

2023003

8412300021

Seyfor Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C, Bratislava

36237337

20.01.2023

976,08

EUR

 

Aktualizácie softvéru VEMA

2023004

0357106723

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava

35697270

26.01.2023

122,60

EUR

 

Telefónne poplatky

2023005

234043

BIOMETRIC, spol. s r.o., Rovniankova 2, Bratislava

43874801

26.01.2023

189,60

EUR

3/23

Výmena zámku

2023006

202301019

Ing. Ján Škorec – PROSPER, Platanová 593/10, Tovarníky

33129401

31.01.2023

91,98

EUR

2/23

Aktualizačný kurz elektrotechnikov

2023007

202301005

Safety Trade s.r.o., Májová 716/204, Jacovce

52773850

01.02.2023

48,00

EUR

 

Služby v oblasti PO 1/2023

2023008

7592547620

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava

36677281

01.02.2023

62,24

EUR

 

Elektrická energia

2023009

235011

BIOMETRIC, spol. s r.o., Rovniankova 2, Bratislava

43874801

01.02.2023

873,60

EUR

 

Cloudové služby- softvér dochádzka

2023010

8121497445

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava

35815256

02.02.2023

1 724,00

EUR

 

Dodávka zemného plynu 1/2023

2023011

4591813812

SLOVNAFT, a.s., Vlčie  hrdlo 1, Bratislava

31322832

06.02.2023

135,48

EUR

 

Nákup PHM 1/2023

2023012

14292023

Commander Services s.r.o., Žitná 23, Bratislava

51183455

08.02.2023

34,20

EUR

 

GPS – monitor 1/2023

2023013

7191151615

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava

36677281

08.02.2023

390,95

EUR

 

Elektrická energia 1/2023

2023014

8321954017

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

08.02.2023

135,04

EUR

 

Telefónne poplatky 1/2023

2023015

9001578431

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica

36631124

13.02.2023

22,75

EUR

 

Poštové služby 1/2023

2023016

8381002003

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany

36550949

15.02.2023

52,85

EUR

 

Vodné, stočné 1/2023

2023017

6230112247

Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava

35954612

15.02.2023

168,00

EUR

 

Pripojenie VPN 2/2023

2023018

230400227

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 1531/15, Ústí nad Labem

71009361

15.02.2023

402,00

CZK

4/23

Biologické indikátory

2023019

230100546

A-medi management, s.r.o., Bárdošova 2, Bratislava

44057717

17.02.2023

40,00

EUR

 

XVII.Vedecko-odborná konferencia NRC

2023020

230100547

A-medi management, s.r.o., Bárdošova 2, Bratislava

44057717

17.02.2023

40,00

EUR

 

XVII.Vedecko-odborná konferencia NRC

2023021

4591822015

SLOVNAFT, a.s., Vlčie  hrdlo 1, Bratislava

31322832

20.02.2023

25,13

EUR

 

Nákup PHM 2/2023

2023022

20230070

Biolab Slovakia spol. s r.o., Okružná cesta 74, Komárno

44083327

23.02.2023

20,88

EUR

5/23

Odberový materiál

2023023

0357106723

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava

35697270

28.02.2023

122,60

EUR

 

Telefónne poplatky

2023024

202302084

Safety Trade s.r.o., Májová 716/204, Jacovce

52773850

01.03.2023

48,00

EUR

 

Služby v oblasti PO 2/2023

2023025

2023035

KOLKA s.r.o., Okružná 11/13, Veľké Ripňany časť Behynce

36616699

01.03.2023

50,00

EUR

 

Služby kybernetickej bezpečnosti

2023026

8131495192

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava

35815256

02.03.2023

1 625,00

EUR

 

Dodávka zemného plynu 3/2023

2023027

4591830519

SLOVNAFT, a.s., Vlčie  hrdlo 1, Bratislava

31322832

06.03.2023

250,79

EUR

 

Nákup PHM 2/2023

2023028

3412302

JUMA Trenčín s.r.o., Železničná 7703/24, Trenčín

36365289

06.03.2023

84,00

EUR

6/23

Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov

2023029

4230308

EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, Bratislava

36287229

07.03.2023

89,00

EUR

 

Vzdelávacie služby – odborný seminár

2023030

10230126

EDOS-SMART, s.r.o., Tematínska 4, Bratislava

50288334

08.03.2023

84,00

EUR

 

Vzdelávacie služby – odborný seminár

2023031

8323727459

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

08.03.2023

135,04

EUR

 

Telefónne poplatky 2/2023

2023032

8381006788

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany

36550949

08.03.2023

71,03

EUR

 

Vodné, stočné 2/2023

2023033

99872023

Commander Services s.r.o., Žitná 23, Bratislava

51183455

09.03.2023

34,20

EUR

 

GPS – monitor 2/2023

2023034

7161473230

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava

36677281

09.03.2023

374,63

EUR

 

Elektrická energia 2/2023

2023035

2300002

Marko Kačina, Budovateľská 307/23, Krnča

51130483

09.03.2023

331,90

EUR

8/23

Údržba služobného motorového vozidla

2023036

230400375

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 1531/15, Ústí nad Labem, Česká republika

71009361

10.03.2023

2 854,00

CZK

9/23

Biologické indikátory

2023037

9001584940

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica

36631124

13.03.2023

19,25

EUR

 

Poštové služby 2/2023

2023038

230035

VEMACOM 2000, s.r.o., M.Rázusa 4976/38A, Topoľčany

36538621

15.03.2023

61,20

EUR

7/23

Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov

2023039

6230171489

Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava

35954612

15.03.2023

168,00

EUR

 

Pripojenie VPN 3/2023

2023040

4591837844

SLOVNAFT, a.s., Vlčie  hrdlo 1, Bratislava

31322832

20.03.2023

116,93

EUR

 

Nákup PHM 3/2023

2023041

2023056

KOLKA s.r.o., Okružná 11/13, Veľké Ripňany časť Behynce

36616699

24.03.2023

50,00

EUR

 

Služby kybernetickej bezpečnosti

2023042

20230275

KANCPAPIER, s.r.o., Dopravná 2, Topoľčany

36564931

24.03.2023

385,63

EUR

10/23

Kancelársky materiál, čistiace a hygienické potreby

2023043

0357106723

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava

35697270

28.03.2023

124,17

EUR

 

Telefónne poplatky

2023044

20230022

Branko Kobela – TOPSERVIS, Murárska 584/47, Tovarníky

46415289

29.03.2023

282,00

EUR

11/23

Renovácia tonerov, zobrazovací valec

2023045

6123071

BESONE, s.r.o., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš

44277971

03.04.2023

225,00

EUR

 

Servis - ochrana osobných údajov

2023046

202303156

Safety Trade s.r.o., Májová 716/204, Jacovce

52773850

04.04.2023

48,00

EUR

 

Služby v oblasti PO 3/2023

2023047

8121559587

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava

35815256

04.04.2023

889,00

EUR

 

Dodávka zemného plynu 4/2023

2023048

4591847702

SLOVNAFT, a.s., Vlčie  hrdlo 1, Bratislava

31322832

05.04.2023

324,41

EUR

 

Nákup PHM 3/2023

2023049

7642451616

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava

36677281

05.04.2023

62,24

EUR

 

Elektrická energia

2023050

20230139

Bangco s.r.o., Masná 463/7A, Brno, Česká republika

26225697

05.04.2023

308,90

EUR

13/23

Odberová tyč, nádobka, sieť

2023051

23104122

Eurolab Lambda, a.s., T. Milkina 2, Trnava

35869429

05.04.2023

100,10

EUR

12/23

Diagnostické prúžky

2023052

4230412

EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, Bratislava

36287229

11.04.2023

89,00

EUR

 

Vzdelávacie služby – odborný seminár

2023053

7112408087

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava

36677281

11.04.2023

383,74

EUR

 

Elektrická energia 3/2023

2023054

8325500519

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

11.04.2023

135,29

EUR

 

Telefónne poplatky 3/2023

2023055

188002023

Commander Services s.r.o., Žitná 23, Bratislava

51183455

12.04.2023

34,20

EUR

 

GPS – monitor 3/2023

2023056

8381012468

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany

36550949

12.04.2023

66,04

EUR

 

Vodné, stočné 3/2023

2023057

23104342

Eurolab Lambda, a.s., T. Milkina 2, Trnava

35869429

13.04.2023

100,10

EUR

15/23

Diagnostické prúžky

2023058

9001593451

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica

36631124

14.04.2023

28,50

EUR

 

Poštové služby 3/2023

2023059

6230232270

Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava

35954612

14.04.2023

168,00

EUR

 

Pripojenie VPN 4/2023

2023060

4591858034

SLOVNAFT, a.s., Vlčie  hrdlo 1, Bratislava

31322832

19.04.2023

77,66

EUR

 

Nákup PHM 4/2023

2023061

2023075

KOLKA s.r.o., Okružná 11/13, Veľké Ripňany časť Behynce

36616699

21.04.2023

50,00

EUR

 

Služby kybernetickej bezpečnosti

2023062

0357106723

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava

35697270

26.04.2023

122,60

EUR

 

Telefónne poplatky

2023063

523308164

Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica

37954521

28.04.2023

27,00

EUR

14/23

Kalibrácia teplomera

2023064

23104938

Eurolab Lambda, a.s., T. Milkina 2, Trnava

35869429

02.05.2023

196,90

EUR

16/23

Diagnostické prúžky

2023065

202304230

Safety Trade s.r.o., Májová 716/204, Jacovce

52773850

03.05.2023

48,00

EUR

 

Služby v oblasti PO 4/2023

2023066

8131557000

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava

35815256

03.05.2023

341,00

EUR

 

Dodávka zemného plynu 5/2023

2023067

4591868559

SLOVNAFT, a.s., Vlčie  hrdlo 1, Bratislava

31322832

04.05.2023

196,18

EUR

 

Nákup PHM 4/2023

2023068

8327262108

SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

35763469

04.05.2023

135,24

EUR

 

Telefónne poplatky 4/2023