Dňa

Číslo

Meno a Priezvisko

Činnosť

Doba platnosti

14.02.2017

00347

Oľga Kuricová

potravinár

neurčitá

14.02.2017

00345

Ivana Raganová

potravinár

neurčitá

14.02.2017

00344

Peter Fico

potravinár

neurčitá

14.02.2017

00348

Katarína Kušnierová

potravinár

neurčitá

14.02.2017

00349

Žaneta Pletňová

potravinár

neurčitá

14.02.2017

00350

Nikoleta Števanková

potravinár

neurčitá

14.02.2017

00343

Petra Maninová

potravinár

neurčitá

14.02.2017

00354

Marta Urminská

potravinár

neurčitá

14.02.2017

00351

Jana Paláková

potravinár

neurčitá

14.02.2017

00353

Stanislav Prekop

potravinár

neurčitá

15.02.2017

00366

Ivana Ďurišová

potravinár

neurčitá

15.02.2017

00365

Mária Henesová

potravinár

neurčitá

15.02.2017

00364

Iveta Meszárošová

potravinár

neurčitá

15.02.2017

00057

Dominika Kijacová

potravinár

neurčitá

15.02.2017

00174

Alexandra Cifrová

potravinár

neurčitá

15.02.2017

00132

Mária Šupová

potravinár

neurčitá

15.02.2017

00098

Lukáš Kajan

potravinár

neurčitá

15.02.2017

00175

Klaudia Beňadiková

potravinár

neurčitá

15.02.2017

00112

Bc. Adriatik Aliu

potravinár

neurčitá

15.02.2017

00171

Pavol Sitár

potravinár

neurčitá

15.02.2017

00011

Adrián Šimko

potravinár

neurčitá

15.02.2017

00172

Ľudmila Jančovičová

potravinár

neurčitá

15.02.2017

00126

Jozef Revaj

potravinár

neurčitá

15.02.2017

00198

Marián Tureček

potravinár

neurčitá

17.02.2017

00374

Diana Adamcová

potravinár

neurčitá

17.02.2017

00076

Soňa Pavlovičová

potravinár

neurčitá

17.02.2017

00068

Eva Želísková

potravinár

neurčitá

17.02.2017

00114

Dominik Procházka

potravinár

neurčitá

17.02.2017

00265

Katarína Poláčková

potravinár

neurčitá

17.02.2017

00069

Zuzana Vorčáková

potravinár

neurčitá

17.02.2017

00083

Silvia Školková

potravinár

neurčitá

17.02.2017

00346

Iveta Kováčiková

potravinár

neurčitá

17.02.2017

00352

Veronika Hanková

potravinár

neurčitá

27.03.2017

00411

Katarína Čačková

potravinár

neurčitá

27.03.2017

00440

Soňa Škopová

potravinár

neurčitá

27.03.2017

00337

Martin Karas

potravinár

neurčitá

27.03.2017

00456

Jozef Rešetka

potravinár

neurčitá

27.03.2017

00457

Martin Ligocký

potravinár

neurčitá

27.03.2017

00299

Stanislav Lamoš

potravinár

neurčitá

27.03.2017

00341

Branislav Šebo

potravinár

neurčitá

27.03.2017

00372

Martina Jamrichová

potravinár

neurčitá

27.03.2017

00363

Juraj Vendelín

potravinár

neurčitá

27.03.2017

00362

Mgr. Daniela Poláková

potravinár

neurčitá

27.03.2017

00471

Ivan Hajdin

potravinár

neurčitá

27.03.2017

00470

Zuzana Vlčková

potravinár

neurčitá

27.03.2017

00469

Róbert Oravec

potravinár

neurčitá

27.03.2017

00342

Vlasta Petreje

potravinár

neurčitá

27.03.2017

00399

Mgr. Valentína Bercíková

potravinár

neurčitá

31.03.2017

00621

Viera Černáková

potravinár

neurčitá

31.03.2017

00616

Peter Antala

potravinár

neurčitá

31.03.2017

00619

Bibiána Mikušová

potravinár

neurčitá

31.03.2017

00620

Anna Púchorová

potravinár

neurčitá

31.03.2017

00623

Dagmar Ševčíková

potravinár

neurčitá

31.03.2017

00618

Vladimír Kost

potravinár

neurčitá

31.03.2017

00615

Alžbeta Lobotková

potravinár

neurčitá

31.03.2017

00622

Monika Šteffeková

potravinár

neurčitá

31.03.2017

00624

Silvia Kopčanová

potravinár

neurčitá

04.04.2017

00617

Vladimír Škultéty

potravinár

neurčitá

04.04.2017

00625

Natália Líšková

potravinár

neurčitá

04.04.2017

00687

Jitka Töröková

potravinár

neurčitá

04.04.2017

00688

Mgr. Ivana Darmová

potravinár

neurčitá

23.05.2017

00528

Juraj Paták

potravinár

neurčitá

23.05.2017

00732

Dušan Chudý

potravinár

neurčitá

23.05.2017

00734

Michaela Markovičová

potravinár

neurčitá

23.05.2017

00739

Věra Blanariková

potravinár

neurčitá

23.05.2017

00733

Bc. Lucia Miartanová

potravinár

neurčitá

23.05.2017

00565

Michaela Opartyová

potravinár

neurčitá

23.05.2017

00548

Karolína Lendelová

potravinár

neurčitá

23.05.2017

00684

František Doleček

potravinár

neurčitá

23.05.2017

00547

Mgr. Emília Drábiková

potravinár

neurčitá

23.05.2017

00731

Jozef Churý

potravinár

neurčitá

23.05.2017

00911

Mgr. Nikol Urminská

potravinár

neurčitá

23.05.2017

00833

Alojz Kováčik

vodár

neurčitá

23.05.2017

00832

Stanislav Jakube

vodár

neurčitá

24.05.2017

00768

Radovan Fabo

potravinár

neurčitá

24.05.2017

00712

Peter Oravec

potravinár

neurčitá

24.05.2017

00769

Zuzana Konštiaková

potravinár

neurčitá

24.05.2017

00736

Bc. Tímea Bobocká

potravinár

neurčitá

24.05.2017

00737

Katarína Demovičová

potravinár

neurčitá

24.05.2017

00500

Zuzana Jagelková

potravinár

neurčitá

24.05.2017

00811

Monika Ríziková

potravinár

neurčitá

24.05.2017

00758

Gabriela Gráciková

potravinár

neurčitá

24.05.2017

00886

Andrea Hamranová

potravinár

neurčitá

24.05.2017

00566

Mária Tomašovičová

potravinár

neurčitá

24.05.2017

00756

Mgr. Jana Kamencayová

služby

neurčitá

29.05.2017

00759

Ivan Královič

potravinár

neurčitá

06.07.2017

01157

Dajana Dolníková

potravinár

neurčitá

06.07.2017

01158

Annamária Tomková

potravinár

neurčitá

06.07.2017

00968

Denisa Režová

potravinár

neurčitá

06.07.2017

01132

Mgr. Mária Jurištová

potravinár

neurčitá

06.07.2017

00860

Ľubica Langová

potravinár

neurčitá

06.07.2017

01072

Mgr. Andrea Hlavinová

potravinár

neurčitá

06.07.2017

01155

Erika Mináriková

potravinár

neurčitá

06.07.2017

01143

Lucia Janegová Stierová

potravinár

neurčitá

11.07.2017

01031

Eva Klempárová

potravinár

neurčitá

11.07.2017

01074

Silvia Kmeťová

potravinár

neurčitá

11.07.2017

01156

Mária Čonková

potravinár

neurčitá

11.07.2017

01154

Zuzana Nemečková

potravinár

neurčitá

11.07.2017

01021

Jozef Bujna

potravinár

neurčitá

11.07.2017

01020

Marián Bujna

potravinár

neurčitá

11.07.2017

01022

Tomáš Kiko

potravinár

neurčitá

11.07.2017

01169

Oľga Chudá

potravinár

neurčitá

11.07.2017

01026

Beáta Lauková

potravinár

neurčitá

11.07.2017

01166

Zdenka Křivanková

potravinár

neurčitá

11.07.2017

00926

Mgr. Jana Prícka

potravinár

neurčitá

11.07.2017

01167

Rastislav Novotný

potravinár

neurčitá

11.07.2017

01168

Rastislav Laluch

potravinár

neurčitá

11.07.2017

01023

Miroslav Mekyš

potravinár

neurčitá

11.07.2017

01165

Ján Mondek

potravinár

neurčitá

11.07.2017

01170

Anna Kmeťková

potravinár

neurčitá

17.07.2017

01213

Ľuboš Adamec

vodár

neurčitá

17.07.2017

01241

Miloš Slivoník

vodár

neurčitá

17.07.2017

01217

Dušan Šebok

vodár

neurčitá

17.07.2017

01216

Ivan Max

vodár

neurčitá

17.07.2017

01211

Ján Michna

vodár

neurčitá

17.07.2017

01207

Janette Javorková

vodár

neurčitá

17.07.2017

01212

Ladislav Martiška

vodár

neurčitá

17.07.2017

01210

Štefan Mokoš

vodár

neurčitá

17.07.2017

01219

Stanislav Beňo

vodár

neurčitá

17.07.2017

01218

Jaroslav Krošlák

vodár

neurčitá

17.07.2017

01209

Rastislav Cebo

vodár

neurčitá

17.07.2017

01208

Marek Michalka

vodár

neurčitá

17.07.2017

01214

Ján Tomaška

vodár

neurčitá

17.07.2017

01215

Igor Adamka

vodár

neurčitá

17.07.2017

01220

Michal Ondruška

vodár

neurčitá

25.07.2017

01027

Erika Červíková

potravinár

neurčitá

25.07.2017

01024

Štefan Blaštiak

potravinár

neurčitá

19.09.2017

01159

Mgr. Jana Brlošová

služby

neurčitá

19.09.2017

01332

Silvia Kováčiková

potravinár

neurčitá

19.09.2017

01107

Zuzana Šmatláková

potravinár

neurčitá

19.09.2017

01383

Daniel Bobula

potravinár

neurčitá

19.09.2017

01242

Zuzana Jankulová

potravinár

neurčitá

19.09.2017

01379

Darina Ficová

potravinár

neurčitá

19.09.2017

01382

Igor Pravda

potravinár

neurčitá

19.09.2017

01333

Martin Pavlička

potravinár

neurčitá

20.09.2017

01446

Miloslav Fusan

potravinár

neurčitá

20.09.2017

01447

Bibiána Pospiechová

potravinár

neurčitá

20.09.2017

01509

Ivana Miháliková

potravinár

neurčitá

20.09.2017

01029

Alexandra Vargová

potravinár

neurčitá

20.09.2017

01443

Jana Šnajderová

potravinár

neurčitá

20.09.2017

01494

Natália Sečkárová

potravinár

neurčitá

20.09.2017

01440

Bc. Andrea Merbsová

potravinár

neurčitá

20.09.2017

01482

Libuša Valová

potravinár

neurčitá

20.09.2017

01172

Jozef Dávidík

potravinár

neurčitá

20.09.2017

01468

Dominika Železníková

potravinár

neurčitá

20.09.2017

01450

Marcela Krošláková

potravinár

neurčitá

21.09.2017

01331

Jana Višňovská

potravinár

neurčitá

05.10.2017

01571

Eva Dobiašová

potravinár

neurčitá

05.10.2017

01569

Drahomíra Garguláková

potravinár

neurčitá

05.10.2017

01578

Miroslava Tabačková

potravinár

neurčitá

05.10.2017

01573

Lucia Vetešková

potravinár

neurčitá

05.10.2017

01572

Ing. Martina Pavlovičová

potravinár

neurčitá

05.10.2017

01570

Jozef Lacika

potravinár

neurčitá

05.10.2017

01576

Jozef Kšiňan

potravinár

neurčitá

05.10.2017

01575

Lenka Kováčová

potravinár

neurčitá

05.10.2017

01348

Eva Jančeková

potravinár

neurčitá

05.10.2017

01568

Iveta Dolečková

potravinár

neurčitá

05.10.2017

01577

Simona Krížiková

potravinár

neurčitá

23.10.2017

01655

Mgr. Michaela Palušová

potravinár

neurčitá

23.10.2017

01656

Katarína Krutá

potravinár

neurčitá

23.10.2017

01657

Anna Németová

potravinár

neurčitá

23.10.2017

01658

Elena Piknová

potravinár

neurčitá

23.10.2017

01659

Katarína Piknová

potravinár

neurčitá

23.10.2017

01660

Iveta Dancziová

potravinár

neurčitá

23.10.2017

01661

Dana Kozinková

potravinár

neurčitá

23.10.2017

01662

Terezia Mahriková

potravinár

neurčitá

23.10.2017

01663

Monika Pukancová

potravinár

neurčitá

23.10.2017

01671

Dana Obrtlíková

potravinár

neurčitá

21.11.2017

01789

Peterka Martin

potravinár

neurčitá

21.11.2017

01714

Bc. Tomáš Habaj

potravinár

neurčitá

21.11.2017

01707

Mgr. Veronika Repková

potravinár

neurčitá

21.11.2017

01630

Lenka Trávniková

potravinár

neurčitá

21.11.2017

01708

Katarína Gulíková

potravinár

neurčitá

21.11.2017

01560

Mário Mancovič

potravinár

neurčitá

21.11.2017

01629

Eva Adamkovičová

potravinár

neurčitá

21.11.2017

01650

Alena Remeňová

potravinár

neurčitá

21.11.2017

01752

Veronika Mazúchová - Hadrgová

potravinár

neurčitá

21.11.2017

01595

Lukáš Viater

potravinár

neurčitá

21.11.2017

01299

Miriama Grmanová

potravinár

neurčitá

21.11.2017

01751

Michaela Bistáková

potravinár

neurčitá

21.11.2017

01631

Jaroslav Halo

vodár

neurčitá