Dňa

Číslo

Meno a Priezvisko

Činnosť

Doba platnosti

25.02.2016

00084

Vladimír Žabár

potravinár

neurčitá

25.02.2016

00257

Kristína Božiová

potravinár

neurčitá

25.02.2016

00083

Daniela Trebichavská

potravinár

neurčitá

25.02.2016

00169

Milota Zubajová

potravinár

neurčitá

25.02.2016

00168

Ing. Eva Addová

služby

neurčitá

25.02.2016

00075

Ing. Ivona Bartová

výroba kozmetiky

neurčitá

25.02.2016

00417

Bc. Dávid Drozdy

výroba kozmetiky

neurčitá

25.02.2016

00092

Monika Remeňová

potravinár

neurčitá

25.02.2016

00211

Ing. Zuzana Kupcová

potravinár

neurčitá

25.02.2016

00072

Romana Mináriková

potravinár

neurčitá

25.02.2016

00073

Bc. Juraj Paulen

potravinár

neurčitá

25.02.2016

00147

Ing. Janette Gergelová

potravinár

neurčitá

26.02.2016

00429

Gabriela Tóthová

potravinár

neurčitá

26.02.2016

00428

Veronika Kunová

potravinár

neurčitá

26.02.2016

00427

Mgr. Ivan Baranovič

potravinár

neurčitá

26.02.2016

00256

Peter Rajnoha

potravinár

neurčitá

26.02.2016

00259

Miluše Kozárová

potravinár

neurčitá

26.02.2016

00167

Vladimír Varga

potravinár

neurčitá

26.02.2016

00303

Karina Marková

potravinár

neurčitá

29.02.2016

00397

Róbert Pastor

služby

neurčitá

04.03.2016

00466

Helena Modrovičová

potravinár

neurčitá

04.03.2016

00467

Mária Tomková

potravinár

neurčitá

04.03.2016

00468

Petra Kolderová

potravinár

neurčitá

04.03.2016

00325

Ján Mokrý

potravinár

neurčitá

04.03.2016

00212

Monika Baranová

potravinár

neurčitá

04.03.2016

00454

Peter Košecký

potravinár

neurčitá

04.03.2016

00455

Gabriela Pecháčová

potravinár

neurčitá

04.03.2016

00456

Janka Petríková

potravinár

neurčitá

04.03.2016

00453

Helena Labudová

potravinár

neurčitá

04.03.2016

00098

Mgr. Natália Špaldoňová

potravinár

neurčitá

04.03.2016

00398

Nikoleta Gurecká

potravinár

neurčitá

04.03.2016

00399

Stanislav Lauko

potravinár

neurčitá

04.03.2016

00400

Lívia Lobodová

potravinár

neurčitá

04.03.2016

00134

Jana Geschwandtnerová

potravinár

neurčitá

04.03.2016

00440

Daniela Schlosserová

potravinár

neurčitá

25.04.2016

00677

Mgr. Jana Chromíková

potravinár

neurčitá

25.4.2016

00682

Jana Joríková

potravinár

neurčitá

25.4.2016

00680

Mária Jániová

potravinár

neurčitá

25.4.2016

00670

Jana Tomanová

potravinár

neurčitá

25.4.2016

00671

Terézia Kučerová

potravinár

neurčitá

25.4.2016

00668

Ľubica Halásová

potravinár

neurčitá

25.4.2016

00681

Simona Joríková

potravinár

neurčitá

25.4.2016

00672

Andrea Pašková

potravinár

neurčitá

25.4.2016

00667

Gabriela Križanová

potravinár

neurčitá

25.4.2016

00678

Adriana Pažítková

potravinár

neurčitá

25.4.2016

00676

Iveta Petruláková

potravinár

neurčitá

25.4.2016

00674

Andrea Albertovičová

potravinár

neurčitá

25.4.2016

00673

Jana Lumpeová

potravinár

neurčitá

25.4.2016

00675

Ľuboš Žák

potravinár

neurčitá

26.4.2016

00576

Anikó Palecska

potravinár

neurčitá

26.4.2016

00507

Milan Minárik

potravinár

neurčitá

26.4.2016

00617

Daniela Duranová

potravinár

neurčitá

27.04.2016

00649

Vladimír Candrák

potravinár

neurčitá

27.04.2016

00650

Anna Candráková

potravinár

neurčitá

27.04.2016

00419

Angelika Vráblová

potravinár

neurčitá

27.04.2016

00686

Lucia Košecká

potravinár

neurčitá

27.04.2016

00586

Kristína Šišková

potravinár

neurčitá

27.04.2016

00540

Lucia Barborová

potravinár

neurčitá

27.04.2016

00660

Danka Grácová

potravinár

neurčitá

27.04.2016

00539

Jozef Košelík

potravinár

neurčitá

31.05.2016

00945

Ing. Mária Kyselicová

potravinár

neurčitá

31.05.2016

00669

Mgr. Dalibor Lenický

potravinár

neurčitá

14.06.2016

00939

Patrik Belica

potravinár

neurčitá

14.06.2016

00841

Jana Benková

potravinár

neurčitá

14.06.2016

00928

Peter Koiš

potravinár

neurčitá

14.06.2016

00929

Miloš Bezák

potravinár

neurčitá

14.06.2016

00868

Daniela Hamranová

potravinár

neurčitá

14.06.2016

00878

Ján Padúch

potravinár

neurčitá

14.06.2016

00538

Jana Grácová

potravinár

neurčitá

14.06.2016

00905

Alena Urminská

potravinár

neurčitá

14.06.2016

00896

Annamária Rumanová

potravinár

neurčitá

14.06.2016

00846

Martin Hubinský

potravinár

neurčitá

14.06.2016

01022

Kristína Kubátová

potravinár

neurčitá

15.06.2016

00708

Monika Škopová

potravinár

neurčitá

15.06.2016

00746

Július Kráľovič

potravinár

neurčitá

15.06.2016

00922

Adam Lahoda

potravinár

neurčitá

15.06.2016

00651

Tomáš Bilik

potravinár

neurčitá

15.06.2016

00940

Anna Košecká

potravinár

neurčitá

15.06.2016

00997

Stanislav Varga

potravinár

neurčitá

15.06.2016

01029

Vladislava Horňanová

potravinár

neurčitá

15.06.2016

01028

Zdena Kučerová

potravinár

neurčitá

15.06.2016

00588

Bc. Nikola Chabroňová

služby

neurčitá

21.06.2016

00793

Martina Hadvigová

potravinár

neurčitá

14.07.2016

00811

Miloš Vavrda

vodár

neurčitá

16.08.2016

01122

Mária Michalková

potravinár

neurčitá

16.08.2016

01121

Stanislav Kováč

potravinár

neurčitá

16.08.2016

01069

Andrea Benikovská

potravinár

neurčitá

16.08.2016

01279

Božena Ďurkovičová

potravinár

neurčitá

16.08.2016

01068

Oľga Paučeková

potravinár

neurčitá

17.08.2016

01031

Alexander Domin

potravinár

neurčitá

17.08.2016

01106

Mgr. Monika Líšková

potravinár

neurčitá

27.09.2016

01466

Jana Kmotorková

potravinár

neurčitá

27.09.2016

01060

Veronika Ballová

potravinár

neurčitá

27.09.2016

01305

Brigita Hujčáková

potravinár

neurčitá

27.09.2016

01085

Eva Kozárová

potravinár

neurčitá

27.09.2016

01323

Alena Polúchová

potravinár

neurčitá

27.09.2016

01352

Margita Panovčíková

potravinár

neurčitá

27.09.2016

01273

Lukasz Mickiewicz

potravinár

neurčitá

28.09.2016

01386

Roman Janotík

potravinár

neurčitá

28.09.2016

01272

Bc. Mária Košťalová

potravinár

neurčitá

28.09.2016

01368

Marta Rástočná

potravinár

neurčitá

28.09.2016

01157

Rudolf Škorvaga

potravinár

neurčitá

28.09.2016

01425

Frederik Görföl

potravinár

neurčitá

28.09.2016

01424

Kristína Vargová

potravinár

neurčitá

28.09.2016

01441

Renáta Tomanová

potravinár

neurčitá

28.09.2016

01383

Mária Vargová

služby

neurčitá

28.09.2016

01351

Tatiana Ivančíková

služby

neurčitá

28.09.2016

01350

Tatiana Ivančíková

vodár

neurčitá

03.10.2016

01299

Janka Podhorányi

potravinár

neurčitá

03.10.2016

00784

Eva Teplá

potravinár

neurčitá

03.10.2016

01083

Mária Grznárová

potravinár

neurčitá

03.10.2016

00789

Katarína Bezdeková

potravinár

neurčitá

10.10.2016

01523

Ing. Adrián Gigel

potravinár

neurčitá

10.10.2016

01526

Ľubica Kapustová

potravinár

neurčitá

10.10.2016

01524

Ľubica Zitová

potravinár

neurčitá

10.10.2016

01525

Jozef Fabo

potravinár

neurčitá

10.10.2016

01527

Denisa Arpášová

potravinár

neurčitá

10.10.2016

01528

Miroslava Ažaltovičová

potravinár

neurčitá

10.10.2016

01529

Zuzana Chudá

potravinár

neurčitá

13.10.2016

01363

Ivana Koňošová

potravinár

neurčitá

13.10.2016

01353

Radka Bujnová

potravinár

neurčitá

13.10.2016

01330

Ing. Monika Beňová

potravinár

neurčitá

13.10.2016

01369

Andrea Královičová

potravinár

neurčitá

13.10.2016

01364

Denisa Žitňanová

potravinár

neurčitá

26.10.2016

01636

Ing. Petronela Vlnková

potravinár

neurčitá

26.10.2016

01583

Lenka Fáberová

potravinár

neurčitá

26.10.2016

01515

Martin Bago

potravinár

neurčitá

26.10.2016

01504

Erika Vančová

potravinár

neurčitá

26.10.2016

01510

Mária Kiková

potravinár

neurčitá

26.10.2016

01509

Alžbeta Golská

potravinár

neurčitá

26.10.2016

01511

Bc. Zuzana Rybárová

potravinár

neurčitá

26.10.2016

01505

Mária Kutňanská

potravinár

neurčitá

26.10.2016

01513

Alžbeta Vaňová

potravinár

neurčitá

26.10.2016

01507

Richard Berec

potravinár

neurčitá

26.10.2016

01508

Peter Cifra

potravinár

neurčitá

26.10.2016

01637

Ing. Petronela Vlnková

služby

neurčitá

27.10.2016

01648

Silvia Bezáková

potravinár

neurčitá

27.10.2016

01442

Michal Bitara

potravinár

neurčitá

27.10.2016

01030

Miloš Vavrda

potravinár

neurčitá

27.10.2016

01426

Zuzana Šmatláková

potravinár

neurčitá

27.10.2016

01412

Katarína Štrbíková

potravinár

neurčitá

27.10.2016

01229

Štefan Zmetek

potravinár

neurčitá

27.10.2016

01177

Klaudia Škopová

potravinár

neurčitá

27.10.2016

01649

Silvia Bezáková

potravinár

neurčitá

03.11.2016

01635

Lenka Končeková

služby

neurčitá

03.11.2016

01662

Katarína Tomčániová

potravinár

neurčitá

03.11.2016

01667

Martina Habalová

potravinár

neurčitá

03.11.2016

01668

Mgr.Katarína Magulová

potravinár

neurčitá

03.11.2016

01666

Margita Sedalíková

potravinár

neurčitá

03.11.2016

01670

Mgr. Zuzana Miškeová

potravinár

neurčitá

03.11.2016

01661

Veronika Petlušová

potravinár

neurčitá

03.11.2016

01063

Alena Fiantoková

potravinár

neurčitá

03.11.2016

01660

Lenka Trenčanská

potravinár

neurčitá

03.11.2016

01663

Peter Dermek

potravinár

neurčitá

03.11.2016

01665

Lucia Tomanová

potravinár

neurčitá

03.11.2016

01664

Alica Balášková

potravinár

neurčitá

03.11.2016

01669

Iveta Chymová

potravinár

neurčitá

07.12.2016

01840

Karin Kôpková

potravinár

neurčitá

07.12.2016

01464

Michal Darmo

potravinár

neurčitá

07.12.2016

01601

Augustín Lapúnik

potravinár

neurčitá

07.12.2016

01602

Iveta Klačanská

potravinár

neurčitá

07.12.2016

01553

Tatiana Poloniová

potravinár

neurčitá

07.12.2016

01638

Michaela Kováčiková

potravinár

neurčitá

07.12.2016

01506

Bc. Lucia Schusterová

potravinár

neurčitá

07.12.2016

01582

Mária Kolačkovská

potravinár

neurčitá

07.12.2016

01581

Mária Kňazeová

potravinár

neurčitá

07.12.2016

01639

Matúš Chaternuch

potravinár

neurčitá

07.12.2016

01580

Zuzana Belicová

potravinár

neurčitá

08.12.2016

01702

Bc. Tomáš Sojka

potravinár

neurčitá

08.12.2016

01700

Matúš Ďatelinka

potravinár

neurčitá

08.12.2016

01735

Mgr. Monika Košíková

potravinár

neurčitá

08.12.2016

01733

Nikoleta Hazuchová

potravinár

neurčitá

08.12.2016

01746

Tatiana Adamkovičová

potravinár

neurčitá

08.12.2016

01734

Lucia Mokošová

potravinár

neurčitá

08.12.2016

01838

Ľuboš Kollár

potravinár

neurčitá

08.12.2016

01711

Emília Cifrová

potravinár

neurčitá

08.12.2016

01701

Jozefína Kišacová

potravinár

neurčitá

08.12.2016

01727

Mariana Kmeťová

potravinár

neurčitá

09.12.2016

01440

Jarmila Kadvanová

potravinár

neurčitá

14.12.2016

01839

Lucia Němečková

potravinár

neurčitá

14.12.2016

01737

Nikola Vargová

potravinár

neurčitá

14.12.2016

01271

Dominika Jakubičková

potravinár

neurčitá

14.12.2016

01692

Olena Sahan

potravinár

neurčitá