Dňa

Číslo

Meno a Priezvisko

Činnosť

Doba platnosti

07.01.2015

01969

Klaudia Vatrsková

potravinár

neurčitá

07.01.2015

01968

Lenka Ambrózová

potravinár

neurčitá

07.01.2015

02115

Janka Halová

potravinár

neurčitá

07.01.2015

02135

Mária Marková

potravinár

neurčitá

07.01.2015

02134

Miroslava Fuchsová

potravinár

neurčitá

07.01.2015

01970

Ivan Žaťko

potravinár

neurčitá

07.01.2015

02085

Jana Provazníková

potravinár

neurčitá

07.01.2015

01971

Lucia Krajčíková

potravinár

neurčitá

07.01.2015

02011

Bc. Lenka Palušová

potravinár

neurčitá

07.01.2015

02021

Dagmar Čepková

potravinár

neurčitá

07.01.2015

02020

Mária Muchová

potravinár

neurčitá

07.01.2015

02025

Martin Lacena

potravinár

neurčitá

07.01.2015

02022

Zuzana Szegenyová

potravinár

neurčitá

07.01.2015

02023

Beata Žikavská

potravinár

neurčitá

07.01.2015

02024

Tibor Jakubička

potravinár

neurčitá

11.03.2015

00585

Oľga Birmonová

potravinár

neurčitá

11.03.2015

00139

Ing. Marianna Lutková

potravinár

neurčitá

11.03.2015

00252

Tatiana Fiantoková

potravinár

neurčitá

11.03.2015

00276

Juraj Grach

potravinár

neurčitá

11.03.2015

00025

Alexander Bošanský

potravinár

neurčitá

11.03.2015

00191

Veronika Konyová

potravinár

neurčitá

11.03.2015

00341

Andrej Klčo

potravinár

neurčitá

11.03.2015

00288

Dobroslav Belák

potravinár

neurčitá

11.03.2015

00319

Monika Mancírová

potravinár

neurčitá

11.03.2015

00323

Eva Sandanusová

potravinár

neurčitá

11.03.2015

00289

Juraj Škalák

potravinár

neurčitá

11.03.2015

00324

Anna Bednáriková

potravinár

neurčitá

11.03.2015

00326

Patrícia Miklasová

potravinár

neurčitá

11.03.2015

00320

Jana Šormanová

potravinár

neurčitá

10.03.2015

00318

Elena Peciarová

potravinár

neurčitá

11.03.2015

00008

Július Vaňo

potravinár

neurčitá

11.03.2015

00327

Mgr. Marcel Novotný

potravinár

neurčitá

11.03.2015

00222

Miroslav Príbelský

potravinár

neurčitá

11.03.2015

00325

Mária Štefčíková

potravinár

neurčitá

13.03.2015

00469

Beáta Marková

potravinár

neurčitá

13.03.2015

00468

Ľubomír Marko

potravinár

neurčitá

13.03.2015

00592

Barbora Kozinková

potravinár

neurčitá

13.03.2015

00587

Mária Fiantoková

potravinár

neurčitá

13.03.2015

00317

Lucia Dovalovská

potravinár

neurčitá

13.03.2015

00553

Nikola Hájovská

potravinár

neurčitá

13.03.2015

00503

Marianna Marčeková

potravinár

neurčitá

13.03.2015

00504

Katarína Faltysová

potravinár

neurčitá

13.03.2015

00588

Štefan Labuda

potravinár

neurčitá

13.03.2015

00350

Jaromír Koscelník

potravinár

neurčitá

13.03.2015

00552

Miroslav Zifčiak

potravinár

neurčitá

13.03.2015

00466

Eva Rybáková

potravinár

neurčitá

13.03.2015

00450

Patrícia Palušová

potravinár

neurčitá

13.03.2015

00122

Bc. Nikola Uhlárová

služby

neurčitá

13.03.2015

00449

Romana Božiková

služby

neurčitá

13.03.2015

00392

Bc. Miroslav Kúdela

služby

neurčitá

13.03.2015

00247

Ivana Hubová

služby

neurčitá

19.03.2015

00251

Ing. Petra Gašparovičová

potravinár

neurčitá

19.03.2015

00248

Denisa Bisáková

potravinár

neurčitá

19.03.2015

00249

Mária Košíková

potravinár

neurčitá

19.03.2015

00250

Ing. Irena Košecká

potravinár

neurčitá

19.03.2015

00662

Mária Heková

potravinár

neurčitá

19.03.2015

00325

Mária Štefčíková

potravinár

neurčitá

19.03.2015

00664

Lívia Antalíková

potravinár

neurčitá

19.03.2015

00246

Zuzana Božiková

potravinár

neurčitá

19.03.2015

00467

Jana Belohorská

potravinár

neurčitá

19.03.2015

00670

Ing. Zuzana Sekmanová

potravinár

neurčitá

19.03.2015

00669

Kristína Čarnogurská

potravinár

neurčitá

19.03.2015

00673

Jarmila Geričová

potravinár

neurčitá

19.03.2015

00672

Mgr. Ivan Pavlis

potravinár

neurčitá

19.03.2015

00680

Radovan Tománek

potravinár

neurčitá

19.03.2015

00679

Roman Goldberger

potravinár

neurčitá

19.03.2015

00677

Pavol Balážik

potravinár

neurčitá

19.03.2015

00676

Bc. Marián Mitter

potravinár

neurčitá

19.03.2015

00674

Štefan Zajac

potravinár

neurčitá

19.03.2015

00678

Jozef Petruš

potravinár

neurčitá

19.03.2015

00675

Mgr. Róbert Dobranský

potravinár

neurčitá

19.03.2015

00665

Iveta Marianková

potravinár

neurčitá

19.03.2015

00663

Daniela Flórová

potravinár

neurčitá

19.03.2015

00659

Eva Grežďová

potravinár

neurčitá

19.03.2015

00660

Mgr. Lucia Kapláňová

potravinár

neurčitá

19.03.2015

00668

Janette Pokrývková

potravinár

neurčitá

19.03.2015

00667

Miriam Pálfyová

potravinár

neurčitá

19.03.2015

00666

Andrea Čerešníková

potravinár

neurčitá

19.03.2015

00661

Zuzana Križmová

potravinár

neurčitá

30.03.2015

00671

Marek Takáč

potravinár

neurčitá

28.04.2015

00839

Bc. Mária Svitačová

potravinár

neurčitá

28.04.2015

00795

Andrea Ziburová

potravinár

neurčitá

28.04.2015

00784

Dominika Gerhardová

potravinár

neurčitá

28.04.2015

00816

Andrea Slováková

potravinár

neurčitá

28.04.2015

00796

Karolína Slováková

potravinár

neurčitá

28.04.2015

00725

Mária Pingyaková

potravinár

neurčitá

28.04.2015

00724

Veronika Bratinová

potravinár

neurčitá

30.04.2015

00926

Mária Uhlárová

potravinár

neurčitá

28.04.2015

00794

Denisa Paučeková

potravinár

neurčitá

28.04.2015

00682

Zuzana Mokošová

potravinár

neurčitá

30.04.2015

00658

Michaela Krištofová

potravinár

neurčitá

30.04.2015

00586

Barbora Hujacová

potravinár

neurčitá

30.04.2015

00840

Adela Suchomelová

potravinár

neurčitá

30.04.2015

00888

Andrea Segíňová

potravinár

neurčitá

30.04.2015

00887

Marta Kóňová

potravinár

neurčitá

30.04.2015

00876

Jozef Haňo

potravinár

neurčitá

30.04.2015

00877

Pavol Fraňo

potravinár

neurčitá

30.04.2015

00886

Alena Kohútová

potravinár

neurčitá

09.06.2015

01083

Andrea Rudová

potravinár

neurčitá

09.06.2015

01007

Michal Szabo

potravinár

neurčitá

09.06.2015

01106

Katarína Kopincová

potravinár

neurčitá

09.06.2015

01032

Mária Kováčová

potravinár

neurčitá

09.06.2015

00981

Soňa Vargová

potravinár

neurčitá

09.06.2015

01033

Mária Režová

potravinár

neurčitá

09.06.2015

00982

Janka Boldová

potravinár

neurčitá

09.06.2015

00965

Soňa Bočkayová

potravinár

neurčitá

09.06.2015

01005

Milada Rodinová

potravinár

neurčitá

09.06.2015

01006

Mário Babčan

potravinár

neurčitá

09.06.2015

01055

Jozef Štefkovič

potravinár

neurčitá

09.06.2015

01051

Zuzana Knežová

potravinár

neurčitá

09.06.2015

01053

Ing. Lucia Červeňanská

potravinár

neurčitá

09.06.2015

01052

Lukáš Štucika

potravinár

neurčitá

09.06.2015

01056

Milan Paurik

potravinár

neurčitá

09.06.2015

01050

Iveta Bajzíková

potravinár

neurčitá

09.06.2015

01057

Alena Barátová

potravinár

neurčitá

09.06.2015

01093

Jana Dubajová

potravinár

neurčitá

09.06.2015

00163

Karin Kováčová

potravinár

neurčitá

12.06.2015

01154

Peter Macho

potravinár

neurčitá

12.06.2015

01160

Simona Hlavandová

potravinár

neurčitá

12.06.2015

01161

Silvia Gajdošová

potravinár

neurčitá

12.06.2015

01162

Milan Škvarenina

potravinár

neurčitá

12.06.2015

01153

Natália Dvorská

potravinár

neurčitá

12.06.2015

01156

Zdenko Križan

potravinár

neurčitá

12.06.2015

01164

Žaneta Hološová

potravinár

neurčitá

12.06.2015

01159

Patrícia Adamková

potravinár

neurčitá

12.06.2015

01158

Eva Ďuráková

potravinár

neurčitá

12.06.2015

01163

Martina Snopeková

potravinár

neurčitá

12.06.2015

01157

Jozefína Jánošíková

potravinár

neurčitá

12.06.2015

01155

Simona Bizoňová

potravinár

neurčitá

12.06.2015

00986

Mária Adamkovičová

potravinár

neurčitá

12.06.2015

00984

Monika Fenesová

potravinár

neurčitá

12.06.2015

00985

Andrea Kováčiková

potravinár

neurčitá

12.06.2015

00983

Ján Hulman

potravinár

neurčitá

12.06.2015

01166

Dávid Novotný

potravinár

neurčitá

12.06.2015

01165

Ema Fabianová

potravinár

neurčitá

12.06.2015

01167

Miloš Hollán

potravinár

neurčitá

15.06.2015

01171

Dominika Hrenáková

potravinár

neurčitá

15.06.2015

01174

Peter Caban

potravinár

neurčitá

15.06.2015

01172

Jarmila Hrubá

potravinár

neurčitá

15.06.2015

01173

Patrik Konta

potravinár

neurčitá

15.06.2015

01169

Marek Ivanovič

potravinár

neurčitá

15.06.2015

01170

Alžbeta Urbanovská

potravinár

neurčitá

17.06.2015

01094

Lucia Mervartová

potravinár

neurčitá

17.06.2015

01095

Peter Mervart

potravinár

neurčitá

17.06.2015

00963

Beáta Sekerešová

potravinár

neurčitá

17.06.2015

00964

Andrea Spáčová

potravinár

neurčitá

17.06.2015

01097

Kristína Palušová

potravinár

neurčitá

09.06.2015

00927

Filip Miškovič

potravinár

neurčitá

19.06.2015

01146

Marcela Krištofová

potravinár

neurčitá

19.06.2015

01145

Mária Chamilová

potravinár

neurčitá

19.06.2015

01144

Slavka Králiková

potravinár

neurčitá

19.06.2015

01208

Marta Padúchová

potravinár

neurčitá

19.06.2015

01211

Simona Machová

potravinár

neurčitá

19.06.2015

01206

Mgr. Ivana Remeňová

potravinár

neurčitá

19.06.2015

01204

Kristína Letavayová

potravinár

neurčitá

19.06.2015

01203

Miroslava Staňová

potravinár

neurčitá

19.06.2015

01202

Kristína Matisková

potravinár

neurčitá

19.06.2015

01212

Mária Bezáková

potravinár

neurčitá

19.06.2015

01210

Jakub Trojan

potravinár

neurčitá

26.06.2015

01132

Mgr. Roman Moravčík

potravinár

neurčitá

26.06.2015

01131

Ľubomír Vnuk

potravinár

neurčitá

26.06.2015

01213

Michaela Okšová

potravinár

neurčitá

26.06.2015

01215

Peter Rekszi

potravinár

neurčitá

26.06.2015

01189

Alena Mikulová

potravinár

neurčitá

26.06.2015

01190

Miriam Veličová

potravinár

neurčitá

26.06.2015

01081

Peter Macho

potravinár

neurčitá

26.06.2015

01082

Blanka Candráková

potravinár

neurčitá

26.06.2015

01237

Danka Fiantoková

potravinár

neurčitá

26.06.2015

01044

Simona Michalíková

potravinár

neurčitá

26.06.2015

01252

Peter Candrák

potravinár

neurčitá

26.06.2015

00913

Marek Torok

potravinár

neurčitá

26.06.2015

01185

Bc.Nikola Herdová

potravinár

neurčitá

26.06.2015

01250

Ivana Ivančíková

potravinár

neurčitá

26.06.2015

01248

Jozef Zvala

potravinár

neurčitá

26.06.2015

01251

Peter Hrudík

potravinár

neurčitá

26.06.2015

01249

Dominika Kulifayová

potravinár

neurčitá

07.10.2015

01582

Patrícia Záferová

potravinár

neurčitá

07.10.2015

01585

Adriana Pagáčová

potravinár

neurčitá

07.10.2015

01583

Anna Klenková

potravinár

neurčitá

07.10.2015

01581

Daniela Adamkovičová

potravinár

neurčitá

07.10.2015

01579

Ing. Mária Adamkovičová

potravinár

neurčitá

07.10.2015

01584

Petra Čergeťová

potravinár

neurčitá

07.10.2015

01580

Daniela Gendiarová

potravinár

neurčitá

07.10.2015

01678

Viera Kováčiková

potravinár

neurčitá

07.10.2015

01663

Mgr. Silvia Mišutová

potravinár

neurčitá

07.10.2015

01658

Melánia Krasulová

potravinár

neurčitá

07.10.2015

01554

Beáta Oravcová

potravinár

neurčitá

07.10.2015

01539

Mgr. František Ďurina

potravinár

neurčitá

07.10.2015

01298

Veronika Dobiašová

potravinár

neurčitá

07.10.2015

01577

Adriana Schneidgenová

potravinár

neurčitá

07.10.2015

01500

Ladislava Maninová

potravinár

neurčitá

07.10.2015

01538

Lucia Kériová

potravinár

neurčitá

07.10.2015

01578

Rudolf Szegény

potravinár

neurčitá

07.10.2015

01323

Janka Berková

potravinár

neurčitá

07.10.2015

01468

Iveta Lopuchovská

potravinár

neurčitá

07.10.2015

01351

Natália Jančeková

potravinár

neurčitá

07.10.2015

01712

Magda Kuricová

potravinár

neurčitá

07.10.2015

01299

Jana Pašková

potravinár

neurčitá

07.10.2015

01625

Richard Ďuriška

potravinár

neurčitá

07.10.2015

01626

Zuzana Ďurišková

potravinár

neurčitá

07.10.2015

01540

Monika Vlčková

potravinár

neurčitá

07.10.2015

01647

Martin Paulen

vodár

neurčitá

07.10.2015

01706

Jarmila Gajdošová

služby

neurčitá

07.10.2015

01705

Renáta Danielová

služby

neurčitá

13.10.2015

01684

Hana Dunková

potravinár

neurčitá

13.10.2015

01681

Zuzana Nemčeková

potravinár

neurčitá

13.10.2015

01683

Mária Dolníková

potravinár

neurčitá

10.11.2015

01896

Bc. Eliška Kubričanová

potravinár

neurčitá

10.11.2015

01715

Pavol Štefčík

potravinár

neurčitá

10.11.2015

01727

MSc. Rastislav Remeň

potravinár

neurčitá

10.11.2015

01470

Adriana Herdová

potravinár

neurčitá

10.11.2015

01546

Danka Kluková

potravinár

neurčitá

10.11.2015

01677

Dominika Košťálová

potravinár

neurčitá

10.11.2015

01650

Iveta Gubová

potravinár

neurčitá

10.11.2015

01682

Anna Melušová

potravinár

neurčitá

10.11.2015

00723

Beáta Prochádzková

potravinár

neurčitá

10.11.2015

01762

Denis Gajdoš

potravinár

neurčitá

11.11.2015

01607

Andrea Súkeníková

potravinár

neurčitá

11.11.2015

01856

Silvia Zavacká

potravinár

neurčitá

11.11.2015

01767

Lucia Andacká

potravinár

neurčitá

11.11.2015

01707

Andrea Novotná

potravinár

neurčitá

11.11.2015

01774

Daniela Struhačková

potravinár

neurčitá

11.11.2015

01775

Monika Ševčíková

potravinár

neurčitá

11.11.2015

01469

Simon Greguš

potravinár

neurčitá

11.11.2015

01776

Michal Exler

potravinár

neurčitá

11.11.2015

01870

Ľubomíra Vojtelová

potravinár

neurčitá

11.11.2015

01872

Miroslav Labuda

potravinár

neurčitá

11.11.2015

01861

Mgr. Marián Pokus

potravinár

neurčitá

11.11.2015

01859

JUDr. Lucia Cabajová

potravinár

neurčitá

10.11.2015

01860

Helena Pokusová

potravinár

neurčitá

11.11.2015

01793

Peter Mazanec

potravinár

neurčitá

19.11.2015

01708

Alena Biliková

potravinár

neurčitá

19.11.2015

01873

Katarína Ľavorová

potravinár

neurčitá

15.12.2015

01882

Slavomíra Paulenová

potravinár

neurčitá

15.12.2015

01966

Ing. Pavol Guba

potravinár

neurčitá

15.12.2015

02022

Valéria Strapková

potravinár

neurčitá

15.12.2015

01825

Anna Rybanská

potravinár

neurčitá

15.12.2015

01826

Kristína Rodinová

potravinár

neurčitá

15.12.2015

02036

Mária Gogová

potravinár

neurčitá

15.12.2015

01813

Dominika Vatrsková

potravinár

neurčitá

15.12.2015

01883

Simona Domanická

potravinár

neurčitá

15.12.2015

01885

Markéta Babčanová

potravinár

neurčitá

15.12.2015

01928

Želmíra Tokolyová

potravinár

neurčitá

15.12.2015

01839

Martina Masná

potravinár

neurčitá

15.12.2015

01886

Mária Humajová

potravinár

neurčitá

15.12.2015

01897

Simona Kuchtová

potravinár

neurčitá

15.12.2015

01939

Petra Ladická

potravinár

neurčitá

15.12.2015

01857

Katarína Kováčová

potravinár

neurčitá

15.12.2015

01884

Svetlana Krajčíková

potravinár

neurčitá

15.12.2015

01815

Miroslava Cabajová

potravinár

neurčitá

15.12.2015

01814

Monika Zelisková

potravinár

neurčitá

15.12.2015

01871

Lukáš Tatarka

potravinár

neurčitá