Dňa

Číslo

Meno a Priezvisko

Činnosť

Doba platnosti

11.02.2014

00166

Ing. Karol Kinček

potravinár

neurčitá

11.02.2014

00167

Kristína Kinčeková

potravinár

neurčitá

11.02.2014

00326

Mgr. Petra Utekalová

potravinár

neurčitá

11.02.2014

00325

Miloš Šobáň

potravinár

neurčitá

11.02.2014

00327

Ing. Michal Utekal

potravinár

neurčitá

11.02.2014

00157

Miroslav Kyjaci

potravinár

neurčitá

11.02.2014

00257

Marián Hain

potravinár

neurčitá

11.02.2014

00159

Alena Bohušová

potravinár

neurčitá

11.02.2014

00169

Michaela Geršiová

potravinár

neurčitá

11.02.2014

00176

Stanislav Ďurinský

potravinár

neurčitá

11.02.2014

00160

Ivan Schwarz

potravinár

neurčitá

11.02.2014

00162

Jozef Dubec

potravinár

neurčitá

11.02.2014

00165

Inta Kononova

potravinár

neurčitá

11.02.2014

00163

Bc. Dominika Matušíková

potravinár

neurčitá

11.02.2014

00116

Andrej Patay

potravinár

neurčitá

11.02.2014

00113

Mária Bajcarová

potravinár

neurčitá

11.02.2014

00107

Iveta Geletová

potravinár

neurčitá

11.02.2014

00168

Lenka Jelenčiaková

potravinár

neurčitá

11.02.2014

00124

Miroslav Rosa

potravinár

neurčitá

11.02.2014

00170

Jozef Bujna

potravinár

neurčitá

11.02.2014

00164

Margita Lachmanová

potravinár

neurčitá

11.02.2014

00235

Iveta Balážová

potravinár

neurčitá

19.02.2014

00158

Dana Adamcová

potravinár

neurčitá

19.02.2014

00391

Anna Bišturová

potravinár

neurčitá

19.02.2014

00413

Andrea Marciová

potravinár

neurčitá

19.02.2014

00411

Martin Kišac

potravinár

neurčitá

19.02.2014

00410

Jozef Šuba

potravinár

neurčitá

19.02.2014

00408

Tomáš Ivan

potravinár

neurčitá

19.02.2014

00406

Jana Halásová

potravinár

neurčitá

19.02.2014

00414

Tomáš Bittara

potravinár

neurčitá

19.02.2014

00415

Andrea Kovačiková

potravinár

neurčitá

19.02.2014

00416

Adriana Lužáková

potravinár

neurčitá

19.02.2014

00409

Jana Pavlovičová

potravinár

neurčitá

19.02.2014

00407

Gabriela Halmová

potravinár

neurčitá

25.03.2014

00620

Simona Zigová

potravinár

neurčitá

25.03.2014

00506

Dagmar Zigová

potravinár

neurčitá

25.03.2014

00315

Martin Čertek

potravinár

neurčitá

25.03.2014

00618

Ardit Aliu

potravinár

neurčitá

25.03.2014

00621

Eva Mäsiarová

potravinár

neurčitá

25.03.2014

00524

Barbora Vrábelová

potravinár

neurčitá

25.03.2014

00522

Frederika Gajdicová

potravinár

neurčitá

25.03.2014

00601

Ing. Zuzana Kováčiková

potravinár

neurčitá

25.03.2014

00619

Eva Marková

potravinár

neurčitá

25.03.2014

00571

Katarína Michalíková

potravinár

neurčitá

25.03.2014

00314

Eva Kováčová

potravinár

neurčitá

25.03.2014

00459

Ľuba Višňovská

potravinár

neurčitá

25.03.2014

00460

Hana Stančeková

potravinár

neurčitá

25.03.2014

00626

Ing. Katarína Livinská

potravinár

neurčitá

01.04.2014

00665

Michaela Černová

potravinár

neurčitá

01.04.2014

00666

Silvia Chrkavá

potravinár

neurčitá

01.04.2014

00634

Martin Morosko

potravinár

neurčitá

01.04.2014

00667

Marcela Zelencová

potravinár

neurčitá

01.04.2014

00668

Mgr. Zuzana Zdychavská

potravinár

neurčitá

01.04.2014

00669

Monika Števanková

potravinár

neurčitá

01.04.2014

00670

Ivan Čmelo

potravinár

neurčitá

01.04.2014

00671

Emília Kropilová

potravinár

neurčitá

01.04.2014

00672

Mária Raganová

potravinár

neurčitá

01.04.2014

00673

Gabriela Horská

potravinár

neurčitá

01.04.2014

00674

Zuzana Lukáčiová

potravinár

neurčitá

01.04.2014

00675

Romana Nováková

potravinár

neurčitá

01.04.2014

00676

Renáta Kijacová

potravinár

neurčitá

01.04.2014

00677

Júlia Pavlíková

potravinár

neurčitá

01.04.2014

00678

Martin Líška

potravinár

neurčitá

01.04.2014

00679

František Smatana

potravinár

neurčitá

01.04.2014

00680

Ľubomír Smatana

potravinár

neurčitá

01.04.2014

00681

Marián Balajka

potravinár

neurčitá

01.04.2014

00682

Andrej Ondrejkovič

potravinár

neurčitá

29.04.2014

00683

Michaela Majláthová

potravinár

neurčitá

29.04.2014

00719

Katarína Matušíková

potravinár

neurčitá

29.04.2014

00716

Janka Janíčková

potravinár

neurčitá

29.04.2014

00718

Eva Balážiková

potravinár

neurčitá

29.04.2014

00744

Jana Hodálová

potravinár

neurčitá

29.04.2014

00658

Dagmar Pinterová

potravinár

neurčitá

29.04.2014

00752

Erika Dedinská

potravinár

neurčitá

29.04.2014

00753

Petra Zátrochová

potravinár

neurčitá

29.04.2014

00742

Tatiana Deličová

potravinár

neurčitá

29.04.2014

00751

Ing. Marta Kotešovská

potravinár

neurčitá

29.04.2014

00743

Ľuba Plaštiaková

potravinár

neurčitá

29.04.2014

00570

Viera Bliznáková

potravinár

neurčitá

29.04.2014

00754

Ing. Katarína Beňušová

potravinár

neurčitá

05.06.2014

01053

Ing. Beáta Valkovičová

potravinár

neurčitá

05.06.2014

00965

Marian Beko

potravinár

neurčitá

05.06.2014

00861

Michaela Dobiašová

potravinár

neurčitá

05.06.2014

00770

Ivana Srogoňová

potravinár

neurčitá

05.06.2014

00884

Andrea Gaborčíková

potravinár

neurčitá

05.06.2014

00975

Mária Rybanská

potravinár

neurčitá

05.06.2014

00810

Andrej Streďanský

potravinár

neurčitá

05.06.2014

01052

Ing. Andrea Naňová

potravinár

neurčitá

05.06.2014

00924

Lenka Jedináková

potravinár

neurčitá

05.06.2014

00915

Lýdia Režová

potravinár

neurčitá

05.06.2014

00922

Marianna Bulíková

potravinár

neurčitá

17.06.2014

00914

Aneta Režová

potravinár

neurčitá

14.07.2014

01267

Zdenka Bajzíková

potravinár

neurčitá

14.07.2014

01262

Alena Opoldusová

potravinár

neurčitá

14.07.2014

01228

Matej Uhlár

služby

neurčitá

14.07.2014

01168

Vladimír Marko

vodár

neurčitá

14.07.2014

01162

Michal Mikuš

vodár

neurčitá

14.07.2014

01165

Pavol Mišech

vodár

neurčitá

14.07.2014

01166

Ing. Martin Piterka

vodár

neurčitá

14.07.2014

01164

Juraj Michalka

vodár

neurčitá

14.07.2014

01167

Stanislav Kováč

vodár

neurčitá

14.07.2014

01163

Roman Krajčovič

vodár

neurčitá

06.08.2014

01304

Jozef Lantoš

vodár

neurčitá

06.08.2014

01169

Jozef Vrábel

vodár

neurčitá

06.08.2014

01387

Denisa Kotlárová

služby

neurčitá

06.08.2014

01367

Ing. Peter Zelko

potravinár

neurčitá

06.08.2014

01316

Lucia Chobotová

potravinár

neurčitá

06.08.2014

01315

Mgr. Denisa Homolová

potravinár

neurčitá

06.08.2014

01312

Bc. Monika Hlavinová

potravinár

neurčitá

19.9.2014

01119

Žaneta Klačanská

potravinár

neurčitá

19.9.2014

01470

Zuzana Lipárová

potravinár

neurčitá

19.9.2014

01265

Andrea Cyprichová

potravinár

neurčitá

19.9.2014

01266

Katarína Fabšičová

potravinár

neurčitá

19.9.2014

01051

Patrik Potočár

potravinár

neurčitá

19.9.2014

00923

Karina Kurtulíková

potravinár

neurčitá

19.9.2014

01600

Jaroslav Král

potravinár

neurčitá

19.9.2014

01601

Veronika Králová

potravinár

neurčitá

19.9.2014

01468

Ioan Bigas

potravinár

neurčitá

19.9.2014

01516

Mgr. Miloš Bystričan

potravinár

neurčitá

19.9.2014

01517

Mgr. Slavka Bystričanová

potravinár

neurčitá

19.9.2014

01599

Tomáš Páleník

služby

neurčitá

19.9.2014

01515

Ing. Katarína Bystričanová

potravinár

neurčitá

19.9.2014

01602

Jana Wiedermannová

potravinár

neurčitá

19.9.2014

01603

Mário Belák

potravinár

neurčitá

19.9.2014

01514

Mgr. Alena Koporcová

potravinár

neurčitá

19.9.2014

01414

Ivana Košecká

potravinár

neurčitá

19.9.2014

01424

Tomáš Bezák

potravinár

neurčitá

19.9.2014

01511

Jana Černá

potravinár

neurčitá

19.9.2014

01510

Eva Osuchová

potravinár

neurčitá

19.9.2014

01415

Zuzana Juhásová

potravinár

neurčitá

19.9.2014

01416

Veronika Bělochová

potravinár

neurčitá

19.9.2014

01421

Daniela Vargová

potravinár

neurčitá

19.9.2014

01419

Nadežda Škorňáková

potravinár

neurčitá

19.9.2014

01418

Mgr. Veronika Sedláková

potravinár

neurčitá

19.9.2014

01317

Zlatica Ďurišová

potravinár

neurčitá

19.9.2014

01413

Dana Hlásna

potravinár

neurčitá

19.9.2014

01417

Ing. Kristína Zatloukalová

potravinár

neurčitá

19.9.2014

01422

Matúš Šiška

potravinár

neurčitá

19.9.2014

01423

Bc. Dominik Ďurko

potravinár

neurčitá

19.9.2014

01467

Helena Trtíková

služby

neurčitá

8.10.2014

01135

Viera Osúchová

potravinár

neurčitá

8.10.2014

01672

Ing. Ľuboš Gajdica

potravinár

neurčitá

8.10.2014

01683

Ján Michal

potravinár

neurčitá

8.10.2014

01684

Jaroslav Kuna

potravinár

neurčitá

8.10.2014

01685

Bc. Dominika Jakubičková

potravinár

neurčitá

8.10.2014

01686

Stanislav Krošlák

potravinár

neurčitá

8.10.2014

01687

Rastislav Goga

potravinár

neurčitá

8.10.2014

01688

Dušan Krkoška

potravinár

neurčitá

8.10.2014

01689

Zuzana Foltánová

potravinár

neurčitá

8.10.2014

01690

Zuzana Šipeková

potravinár

neurčitá

8.10.2014

01691

Ingrid Bieliková

potravinár

neurčitá

8.10.2014

01692

Mária Pašková

potravinár

neurčitá

8.10.2014

01693

Jana Priecelová

potravinár

neurčitá

8.10.2014

01694

Iveta Kačinová

potravinár

neurčitá

8.10.2014

01695

Anna Jelínková

potravinár

neurčitá

8.10.2014

01696

Soňa Gonová

potravinár

neurčitá

8.10.2014

01697

Juliana Balajková

potravinár

neurčitá

04.12.2014

01059

Petra Chudá

potravinár

neurčitá

04.12.2014

01806

Helena Šubertová

potravinár

neurčitá

04.12.2014

01673

Ivana Mokranová

potravinár

neurčitá

04.12.2014

01604

Jana Hubinská

potravinár

neurčitá

04.12.2014

01605

Mária Železníková

potravinár

neurčitá

04.12.2014

01972

Mgr. Dagmar Jurkovičová

potravinár

neurčitá

04.12.2014

01807

Ing. Zuzana Glajchová

potravinár

neurčitá

05.12.2014

01842

Renáta Rízová

potravinár

neurčitá

05.12.2014

01818

Richard Feigl

potravinár

neurčitá

05.12.2014

01819

Alena Stanková

potravinár

neurčitá

05.12.2014

01817

Daniela Čierna

potravinár

neurčitá

05.12.2014

01855

Jana Omelková

potravinár

neurčitá

05.12.2014

01856

Ivan Marko

potravinár

neurčitá

05.12.2014

01913

Mária Burianková

potravinár

neurčitá

05.12.2014

01857

Katarína Oravcová

potravinár

neurčitá

05.12.2014

01854

Ivana Železníková

potravinár

neurčitá

05.12.2014

01876

Anna Pecháčová

potravinár

neurčitá

05.12.2014

01875

Simona Burzová

potravinár

neurčitá

05.12.2014

01896

Lukáš Bahno

potravinár

neurčitá

05.12.2014

01966

Mgr. Henrieta Závadská

potravinár

neurčitá

05.12.2014

01887

Jana Tomanovová

potravinár

neurčitá

05.12.2014

01886

Zuzana Stolárová

potravinár

neurčitá

05.12.2014

01877

Miluše Bagová

potravinár

neurčitá

11.12.2014

01647

Marcela Bajnerová

potravinár

neurčitá

11.12.2014

01967

Monika Labudová

potravinár

neurčitá