REGIONÁLNY  ÚRAD  VEREJNÉHO  ZDRAVOTNÍCTVA
SO  SÍDLOM  V  TOPOĽČANOCH
REGIONÁLNY  ÚRAD  VEREJNÉHO  ZDRAVOTNÍCTVA
SO  SÍDLOM  V  TOPOĽČANOCH
RÚVZ Topoľčany,Stummerova 1856, 955 01 Topoľčany,Tel:038/5372711, Fax:038/5325519, ©2014   RUVZ Topoľčany 
Konverzný kurz:
30,1260 Sk
Pocítadlo prístupov:

                                                      
  ELEKTRONICKÁ PODATELNA
                                                      
PORTÁL  OTVORENÝCH  DÁT
Portál otvorených dát RÚVZ Topoľčany