OCHORENIA SRDCA A CIEV

 

U vyspelých národov sú ochorenia srdca a krvného systému príčinou úmrtí číslo 1, pred úmrtiami zapríčinenými nehodami a rakovinou. Príčinou smrti býva spravidla srdcový infarkt. Srdcový infarkt môže byť pokojne označený za najdôležitejšie a najnebezpečnejšie ochorenie srdca a krvného obehu. Asi 50% postihnutých srdcovým infarktom ho tak neprežije.

 

Rizikové faktory srdcovo-cievnych ochorení sú:

·       vysoký tlak krvi

·       fajčenie

·       vysoká hladina cholesterolu

·       nadváha

·       stres

 

Vysoký tlak krvi - artériová hypertenzia

Vysoký tlak krvi - artériová hypertenzia môže zapríčiniť vznik aj urýchlenie priebehu aterosklerózy (kôrnatenia tepien). Stena ciev sa stáva hrubšou, tepny strácajú elasticitu, ich vnútorný priemer sa zužuje a tuhnú. Okrem toho sa v ich stenách usadzujú nánosy tukov.


Fajčenie

Cigaretový dym škodí nielen pľúcam, ale aj srdcu a cievam.

·       Stimuluje srdce, aby rýchlejšie bilo a zužuje cievy.

·       Znižuje zásoby kyslíka pre srdce a ostatné tkanivá.

·       Podporuje tvorbu krvných zrazenín (trombov) v cievach.

·       Zapríčiňuje zrýchlenie a nepravidelnú činnosť srdca - poruchy srdcového rytmu (srdcové arytmie).

·       Môže zapríčiniť zmenu hladiny tukov (lipidov) v krvi, čo môže viesť ku kôrnateniu ciev.

 

Zvýšená hladina cholesterolu v krvi

Hoci telo určité množstvo cholesterolu a iných lipidov potrebuje, ich nadbytok zapríčiňuje vážne problémy - tieto tuky sa môžu usadzovať v stenách tepien. Čím vyššia je hladina cholesterolu v krvi, o to pravdepodobnejšie je, že sa vyvinie ochorenie srdca a ciev.

 

Čo znamená pojem ateroskleróza ?

Kôrnatenie ciev - alebo ateroskleróza je stav, keď tuky a iné substancie, ktoré krv prenáša vytvára usadeniny v stenách tepien, tzv. „pláty“. Ak sa usadeniny zväčšujú, prietok krvi niektorými cievami sa zmenšuje, a môže prísť až k ich úplnému uzatvoreniu. Veľký problém nastáva, keď kôrnatejú cievy, ktoré zásobujú krvou srdcový sval - tzv. vencové tepny srdca alebo koronárne tepny. Vtedy hovoríme o ischemickej chorobe srdca, ktorá je najzávažnejšou príčinou srdcových problémov, akými sú záchvaty angíny pektoris a srdcový infarkt.

 

Nadváha

Nadváha znamená pre srdce prácu navyše.

·       Výskyt srdcových záchvatov je u osôb s nadváhou častejší ako u ľudí s primeranou váhou.

·       Riziko závažných ochorení srdca - aj s prípadnou následnou smrťou - sa zvyšuje so stúpajúcou nadváhou.

·       Pacienti s nadváhou majú častejšie vysoký krvný tlak a zvýšenú hladinu tukov krvi, čo tiež zvyšuje riziko srdcových chorôb.

 

Stres

So stresovými situáciami sa organizmus vyrovnáva okrem iného zrýchlením srdcovej činnosti a zvýšením krvného tlaku. Uvedená reakcia je normálna a telu prirodzená. Problém nastáva vtedy, keď je telo vystavené stresu nepretržite, a tým aj nepretržitému pôsobeniu zvýšeného tlaku krvi.