Metabolický syndróm

Klasické civilizačné ochorenia, ako vysoký krvný tlak, obezita, cukrovka, majú nového brata.

K diagnózam, ktoré súvisia s vysokým rizikom úmrtia na infarkt alebo mozgovú porážku, pribudol v poslednej dobe aj metabolický syndróm. Trpí ním každý šiesty a v niektorých krajinách únie dokonca každý tretí dospelý človek.

Stále sa zvyšujúci počet ľudí s nadváhou a obezitou v čoraz skoršom veku vedie k masívnemu rozšíreniu tohto syndrómu. Metabolický syndróm sa dokonca vkradol aj do geografických oblastí ako sú Grécko a Francúzsko, ktoré boli tradične chránené zdravým stravovaním a životným štýlom. Dosah tohto ochorenia na spoločnosť je obrovský.

Metabolický syndróm, tiež nazývaný syndróm X alebo syndróm inzulínovej rezistencie, je diagnostikovaný vtedy, keď osoba spĺňa tri a viac z nasledujúcich podmienok: brušná obezita (obvod pásu: muži viac ako 102 cm, ženy viac ako 88 cm), vysoká hladina triacylglycerolov, nízka hladina HDL cholesterolu, vysoký krvný tlak a vysoká hladina cukru v krvi.

Všetky faktory spájané s metabolickým syndrómom spolu súvisia. Obezita a nedostatok cvičenia vedie k inzulínovej rezistencii. Inzulínová rezistencia zvyšuje hladinu LDL cholesterolu a krvných triacylglycerolov a znižuje hladinu HDL cholesterolu. Toto môže viesť k vytváraniu tukového povlaku na stenách tepien a časom môžu spôsobiť kardiovaskulárne ochorenie, krvnú zrazeninu a mozgovú príhodu. Inzulínová rezistencia taktiež zvyšuje hladinu inzulínu a glukózy v krvi. Chronicky zvýšená hladina glukózy následne poškodzuje cievy a orgány ako sú obličky a môže viesť k cukrovke. Kvôli vysokej hladine inzulínu sa v obličkách zadržiava priveľa sodíka, ktorý následne zvyšuje tlak a vedie k hypertenzii.

Najlepšia cesta, ako zabrániť inzulínovej rezistencii alebo ju znížiť, je udržiavať si zdravú hmotnosť, konzumovať zdravé potraviny a byť aktívny. Človek s nadváhou obmedzením energetického príjmu môže znížiť telesnú hmotnosť o 5 až 10 percent. Vplyv stravy na metabolický efekt je nezávislý na strate hmotnosti a je zjavné, že stredozemská strava a strava bohatá na omega-3-mastné kyseliny s dlhým reťazcom alebo celozrnné cereálie znižujú riziko metabolického syndrómu. Primeraná fyzická aktivita najmenej 30 minút denne je taktiež účinná.

Spoznajte metabolický syndróm

·                 nadmerná hmotnosť s obvodom pása väčším ako 94 cm u mužov a väčším ako 80 cm u žien

·                 horný krvný tlak je vyšší ako 130 mmHg alebo dolný je vyšší ako 85 mmHg

·                 hladina triglyceridov nalačno je viac ako 1,7 mmol/l

·                 hladina HDL cholesterolu nalačno je menej ako 1,0 mmol/l u mužov a u žien je menej ako 1,3 mmol/

·                 hladina krvného cukru nalačno je viac ako 5,6 mmol/l

·                 bielkoviny v moči sú viac ako 20 mg/mmol.

Už prítomnosť troch ukazovateľov súčasne potvrdzuje výskyt metabolického syndrómu. Univerzálny liek na jeho liečbu neexistuje. Lekári môžu pacientovi pomôcť zmierniť len jednotlivé príznaky – vysoký krvný tlak, metabolizmus tukov a cukrov. Ak vyšetrenia potvrdia metabolický syndróm, treba pristúpiť k nekompromisným opatreniam, ktoré povedú k zníženiu rizika kardiovaskulárnych chorôb a cukrovky.

 

 

Obezita a nedostatok cvičenia vedie k inzulínovej rezistencii.

Autor: SHUTTERSTOCK