Označovanie alergénov na jedálnych lístkoch v zariadeniach

spoločného stravovania.

 

Povinnosť označovať prítomnosť alergénov v potravinách vyplýva zo Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/89/ES, ktorou sa mení a dopĺňa Smernica 2000/13/ES pokiaľ ide o označovanie zložiek prítomných v potravinách a z výnosu Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR č. 1187/2004 –100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca označovanie potravín v znení výnosov MP SR a MZ SR č. 1761/2005 – 100, 3069/2005 – 100, 6493/2005-100, 2319/2007-100.

Podľa citovaného výnosu, v platnom znení, je povinnosť zabezpečiť pre konečného spotrebiteľa informáciu, či príslušný pokrm obsahuje zložku, ktorá môže spôsobiť alergickú reakciu. Zoznam týchto zložiek je uvedený v prílohe č. 3 uvedeného výnosu.

 

Ide o nasledovné zložky:

 

1. Obilniny obsahujúce lepok / t.j. pšenica, raž, jačmeň, ovos, špalda, kamut

alebo ich hybridné odrody /.

2. Kôrovce a výrobky z nich.

3. Vajcia a výrobky z nich.

4. Ryby a výrobky z nich.

5. Arašidy a výrobky z nich.

6. Sójové zrná a výrobky z nich.

7. Mlieko a výrobky z neho.

8. Orechy, ktorými sú mandle, lieskové orechy, vlašské orechy, kešu, pekanové

orechy, para orechy, pistácie, makadamové orechy a výrobky z nich.

9. Zeler a výrobky z neho.

10. Horčica a výrobky z nej.

11. Sezamové semená a výrobky z nich.

12. Oxid siričitý a siričitany v koncentráciách vyšších ako 10 mg/kg alebo

10 mg/l.

13. Vlčí bôb a výrobky z neho.

14. Mäkkýše a výrobky z nich

 

Spôsob, akým bude označovanie uvedených alergénov realizované v jedálnom lístku, je v kompetencii prevádzkovateľa príslušného zariadenia spoločného stravovania, berúc do úvahy aj skutočnosť, že označovanie je písomné uvedenie údajov na obale ale aj v sprievodnom dokumente, oznámení alebo upozornení, je možné alergény uvádzať aj formou oznámenia, ktoré bude súčasťou jedálneho lístka, alebo bude umiestnené pri jedálnom lístku. Z oznámenia musí byť vždy jasné, aký konkrétny alergén resp. alergény pokrm obsahuje!

V prípade nejasností v označovaní alergénov v jedálnych lístkoch, je možné konzultovať túto problematiku s odbornými zamestnancami oddelenia hygieny výživy Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch.